Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eduard Kolesár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4. 2. 2004 
Zadávateľ Eduard Kolesár 
Otázka V súvislosti s problémami Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach dochádza nielen z ekonomických dôvodov k zániku, resp. rozpusteniu leteckej akrobatickej skupiny "Biele albatrosy". Táto skupina bola dlhé roky šíriteľom dobrého mena Slovenska a slovenskej armády. Nie je hanbou vášho rezortu, že dochádza k ich zániku? Neuvažujete o vašom zainteresovaní a pomoci pri ich zachovaní? 
Adresát dočasne poverený minister obrany SR Juraj Liška 
Dátum odpovede 5. 2. 2004 
Zodpovedal dočasne poverený minister obrany SR Juraj Liška 
Odpoveď Vážený pán poslanec, ubezpečujem vás o tom, že na zachovaní tradície leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy mám záujem a v súlade s tým aj konám. Myslím, že tak ako vy a všetci ostatní so mnou tu v sále sme hrdí na profesionalitu leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy, ktorá od svojho vzniku šírila dobré meno a šíri Ozbrojeným silám a Slovenskej republike. V tejto tradícii bude pokračovať výcviková letka, ktorá bude v súlade s návrhom koncepcie vzdušných síl zložená z 10 lietadiel typu L 39. Rozhodujúca časť uvedených lietadiel predstavuje súčasnú zostavu leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy. Letka bude okrem iných úloh zabezpečovať výcvik pilotov prúdových lietadiel podľa novej koncepcie výcviku a vzdelávania dôstojníkov. Táto letka bude vzhľadom na znižovanie stavu leteckých základní dislokovaná na leteckej základni Sliač. Zo súčasných pilotov skupín Biele albatrosy vykonáva funkciu inšpektora veliteľstva vzdušných síl jeden pilot. Ostatní po zastavení vojenskej leteckej prevádzky na letisku Košice neprejavili záujem o preloženie do výcvikovej letky na letisku Sliač. V súčasnosti lietadlá typu L39C prechádzajú procesom modernizácie v Leteckých opravovniach v Trenčíne. Po obnovení prevádzkyschopnosti lietadiel, ako aj výber vhodných pilotov a nácviku novej akrobatickej zostavy veliteľ vzdušných síl predpokladá obnovenie tradície leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy v roku 2005. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister, za odpoveď. Nemám doplňujúcu otázku. V podstate som rád, že teda o tomto probléme, že ste sa týmto problémom zaoberali a bude sa v budúcnosti riešiť, lebo si myslím, že skutočne táto letka Biele albatrosy bola pýchou slovenskej armády v uplynulých rokoch a bola by škoda, ak by kvôli ekonomickým alebo iným problémom nepokračovala vo svojej činnosti. Takže, ďakujem vám pekne za odpoveď. 
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.