Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ivan Hopta

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 21. 1. 2004 
Zadávateľ Ivan Hopta 
Otázka Vláda plánuje vyslať ďalších príslušníkov OSSR do Iraku. Nemyslíte si, že by milióny korún sa dali využiť účelnejšie - dostavba SND, do zdravotníctva, školstva atď.? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 22. 1. 2004 
Zodpovedal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážený pán poslanec, kým existuje kriminalita, kým existuje medzinárodný teror, hrozba bezpečnostnej destabilizácie, sú a budú potrebné aj výdavky na boj s týmito ohrozeniami. To je základná premisa, ktorá dáva ťažiskovú odpoveď na vašu otázku. Zhodneme sa, predpokladám, v tom, že bezpečnosť občanov Slovenskej republiky je pre nás všetkých prvoradou. Túto bezpečnosť môžu ohrozovať sily zvnútra krajiny, ale veľmi dobre vieme, že aj zvonku. Slovensko nikto nevyňal a som si absolútne istý, že ani nevyjme spod hrozby tohto medzinárodného terorizmu. Po ďalšie si treba uvedomiť, že občania Slovenskej republiky sa nenachádzajú iba na území Slovenska, ale veľa cestujú, obchodujú a teda mnohí naši spoluobčania sa nachádzajú neraz aj mimo územia Slovenskej republiky. A našou povinnosťou je chrániť občanov aj doma a, samozrejme, aj po celom svete. Po ďalšie predpokladám, že je celkom evidentné, že vývoj v Iraku bol v uplynulých desaťročiach nielen pohromou pre iracký ľud, ale bol, a z istej časti najmä v poslednom období stále viac, aj hrozbou pre medzinárodné spoločenstvo. Práve preto sa Slovenská republika stala súčasťou medzinárodnej koalície bojujúcej proti tomuto nebezpečenstvu. A keďže sa stáva celkom takto, myslím, logicky súčasťou tejto koalície, musí na fungovanie tejto koalície aj jednoducho prispievať. Aj keď sa, pochopiteľne, snažíme, aby to bolo úmerne ekonomickej sile nášho štátu a našim finančným možnostiam. Po ďalšie sa mi žiada povedať, že myslím veľmi dobre, že demokratický svet bol v Iraku úspešný, ale na druhej strane je potrebné jedným dychom dodať, že ešte zďaleka nie je tá situácia vyriešená. Hoci od 1. mája 2003, ako vieme, vojenská operácia mnohonárodnej koalície v Iraku skončila a režim Saddama Husajna bol porazený, stále pretrváva potreba výraznej vojenskej prítomnosti v Iraku na zachovanie stabilného bezpečnostného prostredia. Iba v takomto prostredí je možné pristúpiť k obnove a rozvoju tejto krajiny. Iba tak je možné zabrániť, aby existujúce konflikty neprerástli hranice Iraku a nestali sa hrozbou pre svet. Z tohto dôvodu je podpora bezpečnosti a stability v Iraku v súčasnosti kľúčovou úlohou pre koaličné sily. Tento proces má umožniť humanitárnu rekonštrukciu krajiny do času, pokiaľ nová iracká administratíva nebude schopná prevziať samostatnú a účinnú kontrolu nad územím Iraku. V rámci povojnovej obnovy Irackej republiky sa Slovenská republika zúčastňuje na tejto operácii ženijnou jednotkou Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorej hlavnou úlohou sú odmínovacie práce a odstraňovanie nástražných systémov v krajine. Pôsobenie našej ženijnej jednotky je hlavnými koaličnými silami vysoko hodnotené. Ide o aktivity, ktoré pomáhajú predovšetkým civilnému obyvateľstvu a pomáhajú uľahčiť im život vo vojnou poznačenej krajine. Z najnovších hodnotení celkovej bezpečnostnej situácie v Iraku dnes vyplýva, že pretrvávajú každodenné organizované teroristické útoky proti koaličným silám. Vzhľadom na počet a nebezpečnosť týchto útokov vzrástla aj pravdepodobnosť ohrozenia príslušníkov ženijnej jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky hlavne počas presunov a plnenie odborných úloh. Je preto prvoradým záujmom Slovenskej republiky postarať sa v maximálne možnej miere o zaručenie bezpečnosti a zvýšenie stupňa osobnej ochrany príslušníkov našej ženijnej jednotky, ktorá plní svoje humanitárne poslanie väčšinou mimo tábora jednotky. Preto sa pán minister obrany rozhodol posilniť našu súčasnú ženijnú jednotku s cieľom zabezpečiť jej ďalšie efektívne fungovanie a napĺňanie humanitárnych aktivít. Takže zhrniem, pán poslanec. Náklady na naše mierové misie a na kolektívnu bezpečnosť sú omnoho nižšie, ako keby sme súčasťou týchto misií a kolektívnej bezpečnosti neboli. Ak by sme sa chceli izolovať, minuli by sme na ochranu Slovenskej republiky a jej občanov omnoho viac peňazí, a aj tak by sme neboli schopní dosiahnuť takú mieru bezpečnosti, ako je to v súčasných podmienkach. 
Doplňujúca otázka Vážený pán predseda, ja vám ďakujem za odpoveď. Chcem vám položiť doplňujúcu otázku asi v tom znení, či si uvedomujete, že svojou politikou podporujete nielen politicky, vojensky, ale aj ekonomicky USA, teda krajinu, ktorá je podľa môjho názoru najväčším porušovateľom ľudských práv na svete a že ten terorizmus, ktorý dnes vo svete existuje, vyprovokovali práve USA svojou politikou. Podporujete krajinu, ktorá má na svedomí milióny mŕtvych nevinných civilných obetí, krajinu, ktorá, trebárs, aj spôsobom udeľovania víz zásadným spôsobom ponižuje tisíce občanov Slovenskej republiky. Vážený pán predseda vlády, vynakladáte ďalšie milióny korún na vojnové dobrodružstvo, ktoré občanom Slovenskej republiky neprinesie nič pozitívne, a to v čase, keď milióny občanov Slovenskej republiky doslova živoria vďaka vašej nekompetentnej politike, predovšetkým v sociálno-ekonomickej oblasti. Chcem sa vás teraz tak ľudsky spýtať, pán Dzurinda, keď tak podporujete politiku podľa môjho názoru vojnového zločinca prezidenta USA Busha, či nemáte ani v kútiku duše trošku obavy, že raz aj vy môžete osobne skončiť vďaka podpore tejto politiky, trebárs, pred trestným tribunálom v Haagu. 
Doplňujúca odpoveď Boli ste osobný, pán poslanec Hopta, budem aj ja. Priznám sa, že od takého šarmantného človeka som vyhrážky, ani hrozby neočakával. Po ďalšie iste ste si všimli, že som sa pokúsil na vašu otázku odpovedať vecne. Vy ste siahli opäť k brutálnej demagógii a myslím si, že svojimi výrokmi ste práve pred chvíľočkou veľmi ťažko poškodili záujmy Slovenskej republiky. Urazili ste USA veľmi neserióznym, aj by som povedal, že hanebným spôsobom. Ale keď už ste siahli k takémuto kalibru, pán poslanec, tak musím vám pripomenúť, že váš komunistický režim desaťročia finančne podporoval zločinecké, skutočne zločinecké diktátorské režimy napríklad v Afrike, ale aj inde, a to nielen zo štátnej kasy. Aj pracujúci a aj malé deti v školách museli platiť takzvaný fond solidarity. Iste si spomínate, pán poslanec, ako sme tieto režimy vyzbrojovali zbraňami, za ktoré sme nikdy nedostali zaplatené, a práve toto zruinovalo naše zbrojovky. Váš režim bol zločinecký, pán poslanec, a spôsobil Slovensku ťažké škody, ťažké straty morálne a aj finančné, ekonomické. Mnohé z nich dosiaľ neboli kompenzované. Z mnohých krajín dodnes sme neboli schopní naše peniaze dostať. Vo vašej doplňujúcej otázke ste položili alebo formulovali text tak, ako keby ste ma nepočúvali. Ja som hovoril v prvom rade o našich záujmoch, o slovenských záujmoch, o záujme chrániť občanov Slovenskej republiky aj pred novými globálnymi hrozbami. No, a keď ste sa dotkli USA, myslím si, že rolu USA ste absolútne pretočili a položili ste ju do polohy, ktorá je nepravdivá a pre mňa krajne neprijateľná. A práve v týchto pasážach ste Slovensku veľmi ublížili. USA sú nielen veľmocou ekonomickou, ale aj demokratickou. Berú na seba obrovské bremeno za riešenie krízových situácií v oblastiach, kde bez účasti a obetí USA by nebolo možné očakávať zlepšovanie situácie. Hrubo ste urazili mnohých tých, ktorí zahynuli v Iraku, amerických vojakov. Urazili ste mnohé rodiny týchto zabitých amerických vojakov. Bolo veľmi neľudské, nepravdivé, škaredé a najmä Slovensko poškodzujúce, čo ste uviedli vo svojej doplňujúcej otázke. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.