Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Karol Ondriaš

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 21. 1. 2004 
Zadávateľ Karol Ondriaš 
Otázka Koľko peňazí ročne stráca Slovensko daňovými prázdninami, ktoré dostali US Steel? Koľko to je za celé obdobie daňových prázdnin? Prečo US Steel dostali daňové prázdniny? 
Adresát dočasne poverený minister financií SR Ivan Mikloš 
Dátum odpovede 22. 1. 2004 
Zodpovedal dočasne poverený minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán poslanec, US Steel Košice čerpá daňovú úľavu na základe ustanovenia § 35 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, ktoré vstúpilo do platnosti 1. januára 2000. Podľa uvedeného ustanovenia daňové úľavy môžu čerpať daňovníci, ktorí vznikli v lehote do 31. decembra 2001. Suma daňovej úľavy pre US Steel Košice do konca roka 2002 predstavovala cca 2,4 mld. korún. Celková suma čerpanej úľavy bude známa až po uplynutí obdobia, na ktoré bola poskytnutá. Podľa prílohy 14 Aktu o pristúpení, časť IV je Slovensko do konca daňového roka 2009 oprávnené uplatňovať daňové úľavy od dane z príjmov právnických osôb na základe zákona č. 366/1999 Z. z. na uvedený oprávnený subjekt v oceliarskom priemysle. Táto pomoc môže byť poskytnutá len jedenkrát, za žiadnych okolností nesmie byť predĺžená, ani obnovená a zároveň v úhrne nesmie presiahnuť 500 mil. USD. 
Doplňujúca otázka Áno, ja ďakujem za úprimnú odpoveď. Len k tej odpovedi ešte by som chcel dodať, že ste neodpovedali na to, prečo boli daňové úľavy pre US Steel. 
Doplňujúca odpoveď Áno, ospravedlňujem sa, doplním v doplňujúcej odpovedi. Boli poskytnuté preto, že sme chceli získať tohto investora, ktorý sa rozhodoval, či príde do Košíc, či príde do Ostravy, alebo pôjde do Katovíc. Rozhodovali sme sa zároveň a chceli sme ho získať v situácii, keď Východoslovenské železiarne stáli na pokraji pádu, na pokraji defaultu z toho dôvodu, ako sa tam hospodárilo do roku 1998. Rozhodovali sme sa pod tlakom toho, že sme nechceli, aby tých 25 tisíc ľudí, ktorí pracovali vtedy vo Východoslovenských železiarňach, stratilo prácu. Rozhodovali sme sa pre to, aby sme našli investora, ktorý bude schopný nielen zachovať prácu pre tých, ktorí tam pracovali dovtedy, ale priniesť aj investície tak, aby táto firma mohla byť dlhodobo konkurencieschopná. Takže stručne, keď to mám zhrnúť, tie podmienky, tie daňové úľavy boli poskytnuté preto, aby sme zachránili fabriku, aby sa mohla rozvíjať, aby ľudia mali svoju prácu, aby sme získali silného investora. Myslím, že sa to podarilo a myslím si, že výsledky Východoslovenských železiarní teraz, teda tej časti, ktorú prevzala spoločnosť US Steel Košice, svedčia o tom, že je to typický príklad vzájomne výhodnej transakcie, výhodnej aj pre investora, ktorý, samozrejme, by nešiel do investície, ak by nezarobil, ak by sa mu jeho investícia nezhodnotila, ale výhodná investícia aj pre Slovenskú republiku, pretože pomohla vyriešiť ten problém, ktorý vtedy existoval a umožnila získať pre Slovensko významného investora, čo má svoje efekty, aj priame, aj nepriame veľmi pozitívne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.