Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Petra Masácová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 12. 2003 
Zadávateľ Petra Masácová 
Otázka Pán minister, v akom štádiu sa nachádza realizácia Národného programu Oficiálnej rozvojovej pomoci? 
Adresát minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard Kukan 
Dátum odpovede 11. 12. 2003 
Zodpovedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard Kukan 
Odpoveď Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, pani poslankyňa Masácová, Slovensko ako člen Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj okrem iných povinností má tiež povinnosť poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc. Ministerstvo zahraničných vecí na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 332 z 3. apríla 2002 je popri iných zahraničnopolitických prioritách nositeľom úloh spojených s realizáciou Národného programu poskytovania zahraničnej rozvojovej pomoci. Vláda na tento rok, na rok 2003 prvý raz vyčlenila v rámci našej kapitoly, kapitoly ministerstva zahraničných vecí, samostatný rozpočet na oficiálnu rozvojovú pomoc vo výške asi 140 mil. korún. Ide o prostriedky nárokované nad rámec už jestvujúcich rozvojových programov, teda do príspevkov do medzinárodných organizácií, štipendií a humanitárnej pomoci. Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2003 stanovil konkrétne využitie rozpočtov oficiálnej rozvojovej pomoci na tento rok a rozdelil ho na dva komponenty. Prvý je Fond Bratislava - Belehrad zameraný na spoluprácu so Srbskom a Čiernou Horou. To je prvá rozvojová krajina slovenskej rozvojovej pomoci, a potom tzv. Trust Fund, ktorý je zameraný na projekty v 12 prioritných krajinách slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. V roku 2003 sa podarilo vytvoriť a uzavrieť právny rámec na poskytovanie slovenskej rozvojovej pomoci k obom uvedeným komponentom národného programu. Vláda schválila Všeobecnú zmluvu o rozvojovej spolupráci so Srbskom a Čiernou Horou a Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom OSN. Následne boli schválené dve medzirezortné dohody: Finančné memorandum so Srbskom a Čiernou Horou a Finančné memorandum s Rozvojovým program Organizácie Spojených národov. Uvedený právny rámec stanovuje všeobecné podmienky rozvoja spolupráce, ako aj výšky alokácií a ich využitie. V júni vláda schválila ďalší dokument, a to Strednodobá koncepcia oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2003 - 2008. Na základe vybraných, starostlivo vybraných kritérií bolo za prvú programovú krajinu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci určené Srbsko a Čierna Hora. Následne v Národnom pláne na rok 2003 schválila vláda 55 mil. Sk na rozvojové programy s touto krajinou. Počas ostatných mesiacov Slovenská republika vytvorila všetky predpoklady na to, aby oficiálna rozvojová pomoc dostala reálny rozmer v podobe konkrétnych programov a projektov, vytvorenie mechanizmu z poskytovania pomoci, intenzívne sa posilňujú kapacity na ministerstve zahraničných vecí. Koncom novembra bol verejne vyhlásený prvý tender na projekty do 12 prioritných krajín. Mechanizmus pomoci sa tvorí na dlhodobé obdobie, a nie na niekoľko mesiacov. Podstatnú časť systému pokrývajú peniaze našich daňových poplatníkov, preto je potrebné urobiť mechanizmus transparentným a predovšetkým odolným voči zneužitiu prostriedkov. Tradiční donori, teda ostatné členské krajiny OECD vysoko oceňujú fakt, že Slovensku sa podarilo za necelý rok vytvoriť komplexný právny inštitucionálny rámec oficiálnej rozvojovej pomoci. Často nás označujú za krajinu s najlepšími výsledkami medzi novými členskými krajinami. Slovenská republika nestráca, ani nehodlá stratiť kredit medzi zahraničnými partnermi, práve naopak, chceme si ho upevniť aj v oblasti zahraničnej rozvojovej pomoci. 
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, pán minister. Aj Európska únia a konkrétne Európsky parlament prikladá veľmi veľký dôraz na rozvojovú pomoc. Svedčí o tom aj to, že jeden z výborov, ktoré pôsobia v Európskom parlamente, je výbor pre rozvoj a spoluprácu. Som veľmi rada, že sme dobre začali. Dúfam, že tak aj budeme pokračovať v našej rozvojovej pomoci. Konkrétne by som sa vás však chcela spýtať, akým spôsobom budú zapájané mimovládne organizácie do nášho rozvojového programu. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne za doplňujúcu otázku. Mimovládne organizácie už sú zapojené do tejto činnosti, pretože my, keď sme sa rozhodovali, ktorým smerom alebo na ktorý región budeme usmerňovať našu rozvojovú pomoc, tak sme sa rozhodli pre región Balkánu, pretože tam má Slovensko reálne politické pozície, ktoré poskytovaním tejto pomoci by sme chceli ešte viac posilniť. Aj naše mimovládne organizácie sú veľmi dobre známe, či už v Srbsku, aj v Čiernej Hore, v Chorvátsku, ale aj v ďalších týchto štátoch. Nedávno sa na ministerstve zahraničných vecí konala porada, moje stretnutie s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, kde sme konkrétne diskutovali o tom, akým spôsobom najlepšie a najefektívnejšie tieto organizácie zapojíme do tejto činnosti. Dostali konkrétne informácie o pripravovaných projektoch, programoch a dohodli sme sa, že v tejto spolupráci budeme aj v budúcnosti pokračovať. My takisto chceme, aby slovenské mimovládne organizácie, ktoré nám závidia mnohé štáty, pretože hrali veľmi dobrú a významnú úlohu pri budovaní občianskych spoločností v niektorých transformujúcich sa krajinách, túto dobrú povesť nestratili a takisto sme im vytvorili dostatočný priestor aj v rámci našej oficiálnej rozvojovej pomoci, aby teda mohli spolupracovať konkrétne a efektívne a aby si tiež svoju povesť ešte viac vylepšili. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.