Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Karol Ondriaš

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 3. 12. 2003 
Zadávateľ Karol Ondriaš 
Otázka Koľko podnikov na Slovensku má daňové prázdniny, a o akú sumu peňazí Slovensko prišlo a ešte príde v dôsledku týchto daňových prázdnin? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 4. 12. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán poslanec, za zdaňovacie obdobie roku 2002 si v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb uplatnilo úľavu na dani podľa § 35 a § 35a zákona o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 32 subjektov, a to v celkovej úhrnnej sume 2 mld. 481 mil. 347 454 Sk. Novým zákonom o dani z príjmov sa uvedené ustanovenia v zákone rušia a úľavy na daniach sa budú len dočerpávať. Úľavy poskytnuté podľa citovaného § 35 a, pardon, úľavy poskytované podľa § 35b a § 35c menovaného zákona sa budú poskytovať na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva, ktoré ale musí schváliť vláda Slovenskej republiky do 31. 12. 2006. Vzhľadom na skutočnosť, že úľava podľa § 35b sa poskytuje len novovzniknutým daňovníkom na nové investície a úľavy, podľa § 35c sa poskytujú len na pomernú časť základu dane vypočítaného podľa výšky novej investície, je možné konštatovať, že tieto úľavy oproti v súčasnosti fungujúcim daňovníkom, odvádzajúcim daň, neovplyvnia príjmy štátneho rozpočtu. Poskytnuté úľavy podľa § 35b a 35c sú v podstate len z titulu navýšenia nových výrobných kapacít, ktoré by mali priniesť nové zisky. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.