Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dagmar Bollová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 3. 12. 2003 
Zadávateľ Dagmar Bollová 
Otázka Pán minister, zvýšenie dôchodkov o cca 246,- Sk ste navrhli od 1. 2. 2004 brané do úvahy, že platby za energie budú uhrádzané za január až vo februári. Poraďte, prosím, dôchodcom ako finančne zvládnuť zvýšenie cien tovarov dennej potreby, ktoré je avízované od 1. 1. 2004 a z čoho hradia platby za energie vo februári, ak zvýšenie nákladov na rozpočet rodín sa predpokladá minimálne 3-krát vyšší ako zvýšenie dôchodkov o 246,- Sk. 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Dátum odpovede 4. 12. 2003 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Odpoveď Dôchodky v roku 2004 mali byť pôvodne zvyšované podľa zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení od 1. 7. automatickým mechanizmom závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom. Podľa doterajších odhadov Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR by percento zvýšenia predstavovalo približne 8 % pri zvyšovaní dôchodkov od 1. 7. 2004. Vzhľadom na očakávané dosahy zvýšenia spotrebiteľských cien v budúcom roku a vzhľadom na snahu zmierniť tento dosah na skupinu dôchodcov bol vypracovaný návrh, ktorý zasahuje do tohto mechanizmu, do tohto automatického mechanizmu, a to tak, že zvýšenie dôchodkov sa vykoná v dvoch termínoch, pokiaľ bude, samozrejme, návrh zákona schválený. K 1. 2. 2004 o 4 % mesačnej sumy dôchodkovej dávky a k 1. 12. 2004 o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky znížené o 4 %. To znamená, celkový objem dôchodku vyplateného dôchodcom bude presne rovnaký, ako bol zámer, ale dôjde k posunu a k zrýchlenej výplate časti dôchodku práve s cieľom eliminovať rast spotrebiteľských cien, ktorý sa predpokladá po novom roku. Tu si treba uvedomiť, že jednak musíme prihliadnuť na finančné možnosti Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa má len tie prostriedky, ktoré sú uvádzané v jej rozpočte a len z týchto prostriedkov môže realizovať vyplatenie dôchodkov, zo žiadnych iných a jej zdroje pochádzajú z odvodov platených zamestnancami a zamestnávateľmi za svojich zamestnancov. Tiež by som chcel zdôrazniť, že v žiadnom prípade nie je pravdivé a korektné tvrdiť..., že zvýšenie cien bude minimálne trikrát vyššie ako zvýšenie dôchodkov. To je argument, ktorý nie je pravdivý a život a prax potvrdí tieto moje slová. Obdobne ako v minulom roku, keď sa avizovalo 30-, 40-percentné zvýšenie cien, sa nič také nestalo a nestane sa tak ani v tomto roku. A preto si myslím, že zvýšenie, ktoré je navrhované, iste nie je ideálne, ale je maximálne možné v rámci existujúcich reálnych možností. Tiež to znamená, že zavedením tohto mechanizmu, kde sa kombinuje rast priemernej mzdy a rast inflácie, sa postupne z roka na rok bude reálna hodnota dôchodkov zvyšovať, z roka na rok, nedá sa to jednorazovým skokom, ale ten proces sa začína, začína sa od budúceho roku a každým rokom bude významnejší a významnejšie ho budú dôchodcovia pociťovať, tí, ktorí už v dôchodku sú, alebo tí, ktorí do dôchodku bezprostredne pôjdu. A poviem to, čo som už povedal mnohokrát, nie je to žiadna nová informácia, v najbližších troch rokoch pri predpokladanom ekonomickom raste Slovenska sa zvýšia dôchodky približne o 20 %. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister, aj keď si myslím, že nemám za čo, pretože všetko to, čo ste hovorili, sme už čítali v novinách. Otázka sa končila, čo poradíte dôchodcom, ako majú s tými 240 Sk narábať. Na to ste neodpovedali. Ďalej by som chcela poznamenať, že od 1. 7. do 1. 12. ušetríte na dôchodkoch 4 % z pôvodne naplánovaných, lebo sa hovorilo, že od 1. 7. bude 8 %. Teraz dávate od februára 4 a až od 1. 12 ďalšie 4. Takže tam je nejaké rozmedzie. No a o tom zvýšení nákladov, to som tiež prečítala v novinách, že na jednu osobu sa predpokladá dosah zvyšovania cien od 500 až do 700 Sk, pokiaľ ide o úhrady energií. Tak ja som sa chcela len opýtať, z čoho to budú tí dôchodcovia platiť, ak im pridáte 246 korún, resp. poraďte im, čo majú urobiť, aby mohli zaplatiť svoje dlhy. 
Doplňujúca odpoveď Pani poslankyňa, netreba všetkému veriť, čo si prečítate v novinách. To je moja dobrá rada pre vás. Z hľadiska kalkulácie, o ktorej ste hovorili, treba si zobrať opäť len kalkulačku do ruky, aby ste zistili, že nejde o žiadne zníženie, lebo tým, že začneme niečo vyplácať o niekoľko mesiacov skôr, ako je v zákone stanovené, znamená, že Sociálna poisťovňa bude mať väčšie výdavky, a preto musí dôjsť k takémuto mechanizmu, aby sme sa zmestili do tých rozpočtovaných výdavkov, ktoré Sociálna poisťovňa má. Ale práve preto, aby dôchodcovia v ďalšom roku z hľadiska budúcej valorizácie neprišli ani o korunu, aby nebol znížený základ, z ktorého sa bude valorizovať, kvôli tomu v decembri dochádza k dorovnaniu na tú sumu, ktorú určí vývoj hospodárstva a nikto z nich tým pádom nepríde ani o korunu. To je jedna časť otázky. Z hľadiska toho poradenia, no poradil som jednu vec vám z hľadiska naloženia s prostriedkami. Ja mám veľkú vieru a presvedčenie v múdrosť našich ľudí a myslím, že nepotrebujú rady. Oni sa vedia zariadiť a zariadia sa tak, ako to bude pre nich najvýhodnejšie a určite to rozhodnutie bude múdre a správne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.