Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eduard Kolesár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5. 11. 2003 
Zadávateľ Eduard Kolesár 
Otázka Ako sa podľa vás zvýšia mesačné životné náklady bežnej slovenskej rodiny v roku 2004 v súvislosti so zvýšením cien energii, cien potravín v súvislosti s 19%-tnou DPH, spoplatnením zdravotníctva, cien cestovného v železničnej a cestnej doprave, cien zákonného poistenia a tak ďalej, a tak ďalej. Je to podľa vás únosné??? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 6. 11. 2003 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky 
Odpoveď Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená Národná rada, vážený pán poslanec, podľa prepočtov Ministerstva financií Slovenskej republiky možno konštatovať, že situácia bude únosná. Po prvé finančnú situáciu priemernej rodiny v roku 2004 treba vnímať komplexne, to znamená, nielen výdavkovú, ale aj jej príjmovú stránku. A po druhé únosnosť možno najrýchlejšie posúdiť komparáciou s rokom 2003, prípadne s ďalšími rokmi. Agregovaný obraz o celkovom náraste životných nákladov priemernej rodiny dáva priemerná medziročná miera inflácie a tá sa na rok 2004 odhaduje na nižšej úrovni ako v roku 2003, to znamená na nižšej úrovni približne o 0,7-percentuálneho bodu. Konkrétne očakávame, že: 1. Zvýši sa rast priemernej mesačnej mzdy. 2. Zvýši sa disponibilný dôchodok priemernej domácnosti znížením daňového zaťaženia príjmov a uplatnením bonusov na deti. 3. Na základe avizovaného rozsahu úprav regulovaných cien sa odhaduje, že príspevok všetkých administratívne upravovaných cien k celkovej inflácii, vrátane vplyvu nepriamych daní neprevýši ich príspevok z roku 2003. Na základe uvedených predpokladov možno očakávať, že finančná situácia priemernej rodiny sa oproti roku 2003 nezhorší. Pokiaľ by sme premenili na drobné výdavkovú časť, tak prvým faktorom, ktorý po 1. januári 2004 ovplyvní úroveň spotrebiteľských cien, bude úprava DPH. Vplyvom zavedenia jednotnej DPH od 1. januára 2004 sa v prípade 44 položiek spotrebného koša zvýši DPH z 0 na 19 %, v prípade 280 položiek dôjde ku zvýšeniu DPH zo 14 na 19 % a v prípade 383 položiek dôjde ku zníženiu DPH z 20 na 19 %. Druhým faktorom, ktorý bude mať dosah na spotrebiteľské ceny od začiatku roku 2004, je uvažovaná liberalizácia regulovaných cien, hlavne energií a cien niektorých služieb. Vychádzajúc zo spotrebných výdavkov domácností v roku 2002, po zohľadnení vývoja indexu spotrebiteľských cien tovarov a služieb v priebehu roka 2003 a očakávaných úprav DPH a deregulácie avizovaných cien tovarov a služieb od 1. januára 2004 možno modelovo dospieť k orientačným dosahom týchto úprav na výdavkovú situáciu vybraných typov domácností. Úprava regulovaných cien, vrátane zmien DPH bude znamenať pre priemernú domácnosť zvýšenie výdavkov v januári roku 2004. Zvýšenie výdavkov najviac ovplyvnia ceny za bývanie, elektrinu, plyn a palivá približne o 250 Sk mesačne na člena domácnosti, ďalej ceny potravín približne 80 Sk mesačne na člena domácnosti, ceny služieb v oblasti spojov približne 40 Sk mesačne na člena domácnosti. Pán poslanec, nezakrývame fakt, že výdavky domácností po 1. januári 2004 stúpnu. Je to prirodzený proces pri odbúravaní nereálnych regulovaných cien energií, ktorých predošlé zmeny, resp. zmrazenia, boli často predmetom politických obchodov. Avšak hodnotenie nárastu výdavkov predsa nie je úplné bez informácie o náraste príjmov, ktoré spôsobí nedávno prijatá daňová reforma. Sociálne slabšie skupiny budú do veľkej miery oslobodené od dane a niektoré rodiny s deťmi budú dokonca poberať dane od štátu, to znamená, budú mať zápornú daň. V zásade je nový daňový systém, podľa nášho názoru spravodlivejší a ľuďom ponechá v peňaženkách viac peňazí ako doteraz. Z toho dôvodu dovoľujem si opakovať, že novoročný rast výdavkov bude kompenzovaný nárastom príjmov a pre bežné slovenské rodiny bude podľa prepočtov odborníkov Ministerstva financií Slovenskej republiky únosný. 
Doplňujúca otázka Vážený pán predseda vlády, v zastúpení pána podpredsedu vlády, z toho, čo ste povedali, že situácia pre bežnú slovenskú rodinu bude v budúcom roku únosná, je mi jasné len to, čo si myslím už veľmi dávno, že absolútne, absolútne vaša vláda, ktorej ste predsedom a vy, pán podpredseda, podpredsedom, nemá prehľad už o životných nákladoch v živote bežnej slovenskej rodiny. Zdražujete energiu, potraviny, cestovné v autobusovej, železničnej doprave, v MHD. Siahate už dokonca na zľavy pre ťažko postihnutých občanov, v zdravotníctve dokonca už aj chrípku spoplatníte. O 40 % zdražie zákonné poistenie, kde už ideme do takých absurdít, že si občan musí na polroka odhlásiť svoje motorové vozidlo, aby mohol vôbec zaplatiť toto zákonné poistenie. A vy v takejto situácii - a tak ďalej, a tak ďalej sa dá v tom pokračovať - vy v tejto situácii poviete, že toto všetko sú veci únosné? Pripravujete pre bežnú slovenskú rodinu katastrofálne zníženie životnej úrovne v roku 2004. Už absolútne nejde tejto vláde o to, o čo má vláde ísť, o zabezpečenie kvality života. Pre množstvo bežných slovenských rodín pripravujete už len obyčajný boj o prežitie. A preto sa na vás obraciam znovu a opätovne s otázkou, či si skutočne myslíte, že to, čo pripravujete na rok 2004, je pre bežnú slovenskú rodinu únosné. Prosím, len odpovedzte áno, alebo nie, a ja sa vás potom o rok veľmi rád opäť na túto otázku opýtam. 
Doplňujúca odpoveď Vážený pán poslanec, môžem len zopakovať to, čo som pred chvíľou povedal. Súhlasím s vami, že situácia nie je jednoduchá, je zložitá. Ale aj vy musíte vidieť, že vláda v tejto zložitej situácii musí konať. Myslím si, že pre krajinu by bolo najhoršie, keby vláda nerobila nič. Vláda sa snaží zaviesť reformné kroky, niektoré kroky sú bolestivé pre jednotlivé sociálne vrstvy. Na druhej strane vláda slovenskej republiky sa snaží aj zaviesť kompenzačné opatrenia, ktorými tieto negatívne dosahy sa dajú zmierniť. Takže, pán poslanec, moja odpoveď a výpočty, ktoré tu mám pred sebou, sa opierajú o oficiálne výpočty a oficiálne čísla Ministerstva financií Slovenskej republiky a na základe týchto čísel a týchto výpočtov si vám dovoľujem tvrdiť, na základe tých faktov, ktoré som tu povedal, že situácia bude aj o rok únosná. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.