Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Edita Angyalová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5. 11. 2003 
Zadávateľ Edita Angyalová 
Otázka Pán minister, čo bude s prebytkami hospodárenia Národného úradu práce cca 10 mld. po zlúčení úradov práce so sociálnymi odbormi okresných úradov? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Dátum odpovede 6. 11. 2003 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, saldo jednotlivých fondov Národného úradu práce k 31. 12. prechádza do Sociálnej poisťovne, verejnoprávnej inštitúcie a ide o tieto jednotlivé saldá vzťahujúce sa k príslušným fondom: Základný fond poistenia v nezamestnanosti v sume 6,7 mld., Garančný fond v sume 2,4 mld. a Rezervný fond v sume 0,9 mld. Spolu teda do Sociálnej poisťovne prechádzajú zostatky z týchto fondov v sume rovných 10 mld. korún. Nebudú použité na nič iné, len na ten istý účel, na ktorý boli použité aj doteraz. To znamená, budú súčasťou fondov, príslušných fondov, tak ako boli vo fonde v Národnom úrade práce vo Fonde poistenia, tak aj v Sociálnej poisťovni budú slúžiť len a len na zabezpečenie úloh Fondu poistenia v nezamestnanosti. A to isté sa týka aj ostatných fondov. Takže žiadna zmena účelu, ani zmena použitia, len zlúčenie všetkých tokov do verejnoprávnej inštitúcie Sociálnej poisťovne. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister. Ja som sa rozhodla túto otázku vám položiť preto, lebo aj na tomto mieste v parlamente, aj v médiách rezonuje v súvislosti s tým zlučovaním úradov práce a sociálnych odborov na okresných úradoch a je prirodzená obava, že tieto peniaze môžu nejakým spôsobom do nejakej miery byť vytunelované, alebo byť použité na iné účely, alebo teda jednoducho sa stratia, tak ako sa to, bohužiaľ, v mnohých prípadoch stalo v minulosti. Takže ja som vás len chcela vyprovokovať k tomu, aby ste dali tu, na tomto mieste verejný prísľub, že sa takto s týmito prostriedkami nenaloží. 
Doplňujúca odpoveď Som rád, že ste využili takúto možnosť. Aj ja si často v novinách prečítam rôzne nezmysly, tak toto tiež patrí k takémuto typu informácií. Zákon je neúprosný v tomto smere, na nič iné - v zákone je to napísané natvrdo, čierne na bielom - nie je možné použiť. Teda nemusím ani prísľub dávať, lebo zákon je viac ako môj prísľub a zákon hovorí jednoznačne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.