Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Karol Ondriaš

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5. 11. 2003 
Zadávateľ Karol Ondriaš 
Otázka Odpočúvate členov KSS alebo poslancov NR SR za KSS? Ak áno, ktorých menovite. 
Adresát dočasne poverený minister vnútra SR Vladimír Palko 
Dátum odpovede 6. 11. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic 
Odpoveď Vážený pán predseda, milé pani poslankyne, vážení páni poslanci, otázka je síce humorná, odpoveď bude predsa len vážna. Vážený pán poslanec Ondriaš, Policajný zbor vykonáva odpočúvania a záznam telekomunikačných činností ako jeden z druhov použitia informačno-technických prostriedkov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane pred odpočúvaním alebo podľa príslušných ustanovení Trestného poriadku. V zmysle zákona o ochrane utajovaných skutočností a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností, je použitie informačno-technických prostriedkov v konkrétnych prípadoch utajovanou skutočnosťou. Z uvedeného vyplýva, že akoukoľvek odpoveďou na takto položenú otázku, kladnou, či zápornou, by došlo k vyzradeniu utajovanej skutočnosti. V tejto súvislosti ale je potrebné ďalej uviesť, že aj keby minister vnútra mohol na takúto otázku odpovedať, nebolo by možné vám dať presnú odpoveď, pretože pri zadávaní odpočúvania sa nesleduje a ani neeviduje politická príslušnosť odpočúvanej osoby. Ja som už viackrát aj pred touto snemovňou vyjadril názor, že na Slovensku nie je problém s otázkou legálneho odposluchu schváleného príslušným sudcom. To znamená, ak sa parlament vybral cestou sprísňovania legálnych odposluchov, tak možno len zviazal trochu ruky orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní organizovaného zločinu. Problém na Slovensku bol v minulosti s nelegálnymi odposluchmi, a preto som rád, že pred dvomi týždňami snemovňa na návrh ministerstva spravodlivosti prijala novelizáciu Trestného poriadku a Trestného zákona, v ktorom zakotvila nový trestný čin, ktorý sankcionuje samotnú držbu odpočúvacieho zariadenia. Mrzí ma, že ste návrh novely nepodporili, ale to je ten krok správnym smerom.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister. Myslím, že to bola veľmi úprimná odpoveď. Ja som tú otázku dal preto, lebo vždy, keď mi niekto telefonuje, povie, že toto ti nemôžem povedať do telefónu. Ja som si to chcel objasniť, aby som mu mohol povedať, že spokojne mi to povedz. Ale musím povedať, že teraz neviem, čo tým pánom, ktorí mi telefonujú, mám povedať. Takže nedozvedel som sa to, čo som chcel, ale ďakujem za odpoveď. Myslím, že bola úprimná. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, neviem, o čom a s kým telefonujete. Ja sa priznám, že nemám obavy telefonovať, lebo nehovorím s nikým o ničom, kde by som mal mať problémy. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.