Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eduard Kolesár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 29. 10. 2003 
Zadávateľ Eduard Kolesár 
Otázka Je pravdou, že výstavba rýchlostnej komunikácie Košice-Miskolc sa nedostala medzi priority vášho rezortu na rok 2004? A prečo? 
Adresát dočasne poverený minister dopravy SR Pavol Prokopovič 
Dátum odpovede 30. 10. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený minister dopravy SR Pavol Prokopovič 
Odpoveď Ďakujem pekne za otázku, pán poslanec. Podobnú odpoveď už dával v mene pána premiéra pán vicepremiér a minister financií Mikloš. Snáď sa to pokúsim doplniť trošku z iného pohľadu. Vážený pán poslanec, investorská a projektová príprava rýchlostnej cesty R4 v úseku Košice-Milhosť bola začatá v štandardnom postupe už v roku 2002. Predtým už boli ukončené niektoré študijné práce v súvislosti s definovaním siete TINA v celoeurópskom kontexte. V súčasnosti prebieha posudzovanie vplyvu tejto stavby na životné prostredie a predpokladáme, že pri súhre dobrých náhod bude ukončené v I. polroku 2004. To by sme si veľmi želali. My následne pristúpime k zabezpečeniu ďalších stupňov dokumentácie a rozhodnutí v režime stavebného zákona. Treba konštatovať, že investorská príprava rýchlostných ciest a diaľnic je veľmi náročným a komplikovaným procesom. Príprava stavby trvá v bežných podmienkach 5 a viac rokov. V lehote prípravy nie je prakticky žiadna časová rezerva. Aj z toho, čo som povedal, vyplýva, že príprava predmetnej stavby pokračuje podľa harmonogramu a výdavky na prípravu sú v štátnom rozpočte na rok 2004 samozrejme zabezpečené. Chcel by som k tomu dodať, že ešte len prebieha príprava zmluvy medzi Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorá bude obsahovať priority na budúci rok a je samozrejmé, že aj po dohode s pánom Bauerom šéfom VÚC a pánom primátorom Trebuľom, ktorým som sľúbil, že budú zahrnuté medzi priority v roku 2004. 
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, dúfam teda, že slová, ktoré ste povedali, hlavne v závere vášho vystúpenia, budú pravdou, pretože skutočne pri každej návšteve v Košiciach, i vašej, pána predsedu vlády, počúvame slová o tom, že skutočne túto stavbu budete alebo chcete považovať za dôležitú a prioritnú. Ja by som vám len chcel povedať, že iste, chápeme technické podmienky, možnosti a spôsoby pri výstavbe týchto komunikácií, ale možno by bolo dobré, keby ste zašli na maďarský úsek sa pozrieť, ako tam, skutočne akým zásadným a rýchlym spôsobom prebieha výstavba tejto cesty od Miskolca smerom ku Košiciam. A dovoľte mi položiť doplňujúcu otázku, aby ste boli taký láskavý povedať, ako vidíte, aký časový horizont je na dokončenie tejto rýchlostnej časti na slovenskej strane. Pretože podľa dostupných informácií dokonca tento úsek, ktorý je jednou tretinou maďarského úseku a možno aj menší, ako jedna tretina z dĺžky, ktorú má postaviť maďarská strana, má byť údajne dokončený o dva až tri roky skôr, ako ten skutočne krátky úsek na slovenskej strane. Takže, keby ste boli taký láskavý na toto odpovedať. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, je to trošku širšia otázka, akoby sa na prvý pohľad zdalo. No môžeme teraz diskutovať, polemizovať o tom, či 18 km je krátky úsek, či je dlhý. Z hľadiska novej rýchlostnej komunikácie je to podstatne dlhý úsek. Pokiaľ mám vedomosti aj po rozhovore s pánom ministrom, maďarským ministrom Istvánom Csillagom ohľadom toho, Maďari neukončia túto časť z ich strany skôr ako koncom roku 2007 v dobrom, pri rýchlom posune, ale skôr je u nich alternatíva rok 2008 - 2009. Spomínal som, že my už budúci rok začíname z nášho pohľadu kompletnú prípravu. Ale je tu faktor, ktorý nemôžeme ovplyvniť, a to je to posudzovanie vplyvu tejto stavby na životné prostredie, ktoré je plne v kompetencii ministerstva životného prostredia, resp. jej orgánov a my môžeme nastúpiť až vtedy, keď toto bude ukončené. Požiadal som pri stretnutí u mňa na ministerstve aj pána Bauera, ako som spomínal, aj pána primátora Trebuľu, aby v tomto smere vynaložili všetko svoje úsilie, aby toto konanie, ktoré môže byť od dvoch do päť rokov, sa maximálne urýchlilo. Hneď nastúpime a budeme presne podľa harmonogramu pokračovať. Som presvedčený, že sme schopní pri dodržaní týchto limitov ukončiť túto časť vtedy, ako aj maďarská strana. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.