Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Róbert Madej

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 10. 2003 
Zadávateľ Róbert Madej 
Otázka Pán minister, viete ako dlho vydrží batéria v invalidnom vozíku? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Dátum odpovede 23. 10. 2003 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin Fronc 
Odpoveď Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a páni poslanci, nie je mi známe, z akého právneho predpisu vychádzal pán poslanec, ak uviedol, že príspevok na nákup batérie sa poskytuje raz za 10 rokov. V zmysle zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v časti Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia nemožno v zmysle platnej právnej úpravy poskytovať občanom s ťažkým zdravotným postihnutím osobitný peňažný príspevok na nákup batérie do invalidného vozíka, nakoľko samotná batéria nie je v zmysle § 59 zákona - to je právna úprava na zaobstarávanie pomôcky - definovaná ako pomôcka. Pokrývanie týchto typov nákladov - nákup batérie - nie je možné ani cez ustanovenia § 60 o sociálnej pomoci, nakoľko vozík s vybitou batériou nemožno považovať za vozík pokazený, vyžadujúci úpravu. Na záver by som rád uviedol, že ani v prípade, keď ide o osobné motorové vozidlo a dôjde k vybitiu batérie, nie je možné v rámci platnej právnej úpravy poskytnúť na opravu auta takúto dávku, nakoľko osobné motorové vozidlo sa na účely zákona o sociálnej pomoci, teda táto záležitosť sa podľa zákona o sociálnej pomoci za pomôcku nepovažuje. 
Doplňujúca otázka Vážený pán minister školstva, je mi naozaj ľúto, že nemôžem priamo komunikovať s pánom Kaníkom, s pánom ministrom práce, ale aspoň prostredníctvom vás by som mu odkázal, alebo ešte podal ďalšiu doplňujúcu otázku. Ja neviem, či batéria v invalidnom vozíku je luxus podľa tohto, pretože naozaj niektorí zdravotne ťažko postihnutí nebudú môcť, nebudú ani fyzicky zvládať pohybovať sa manuálne. Po ďalšie, v súčasných právnych predpisoch sa predpokladá šetrenie na zdravotne ťažko postihnutých asi 1,5 mld. korún. A v pripravovaných právnych predpisoch naozaj bude poskytnutie kompenzačného príspevku raz za 10 rokov. Snáď už aj páni poslanci vedia, že batéria v automobiloch vydrží možno 4 roky a u vozičkára možno 3, pretože sa používa 15 hodín denne a invalidný vozík predstavuje naozaj aj nohy zdravotne ťažko postihnutého človeka. Takže len toľko, pán minister, prosím, odkážte pánovi ministrovi práce, že ťažko je akceptovať potom takéto opatrenia. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, váš odkaz budem pánovi ministrovi práce tlmočiť aj s tým, že ten výklad sa týkal súčasnej právnej úpravy. Vy ste upozornili na to, že by bolo potrebné túto právnu úpravu zmeniť. V tomto duchu som pochopil vašu otázku a v tomto duchu ju budem tlmočiť. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.