Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Karol Ondriaš

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 17. 9. 2003 
Zadávateľ Karol Ondriaš 
Otázka Na očistenie bánk od nezdravých a nedobytných úverov sme zaplatili viac ako 100 mld. Sk. Otázka: Prečo nie je možné určiť trestnoprávnu zodpovednosť za vzniknuté zlé úvery a potrestať ľudí, ktorí v čase vzniku týchto pohľadávok sedeli vo vedúcich funkciách v bankovej sfére? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 18. 9. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážený pán poslanec, je možné určiť trestnoprávnu zodpovednosť za vniknuté zlé úvery, pokiaľ pri ich poskytnutí došlo k vedomému podvodnému konaniu. Takúto trestnoprávnu zodpovednosť môžu vyvodiť orgány činné v trestnom konaní, a tie tak aj konajú. Podľa zdrojov zo Slovenskej konsolidačnej, a. s., boli ešte do momentu postúpenia nedobytných pohľadávok zreštrukturalizovaných bánk podané trestné oznámenia celkovo na 741 úverových prípadov pri celkovej nominálnej hodnote týchto úverov vyše 19 mld. Sk. Samotná Slovenská konsolidačná, a. s., podala v období od januára 2002 do marca 2003 spolu 12 nových trestných oznámení v súvislosti s prevzatými nedobytnými pohľadávkami a tieto prípady sa aj prešetrujú. Mám tu ďalej v informácii popísané, čo všetko je predpokladom vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti, ale nemienim čítať ani zákony, ani vás poučovať, len som vám chcel odpovedať, že sa v tejto oblasti koná a koná sa tak, ako o tom hovoria naše zákony. 
Doplňujúca otázka Áno, ďakujem za odpoveď. Chcem sa spýtať, položiť doplňujúcu otázku, koľko ľudí bolo odsúdených. 
Doplňujúca odpoveď Na toto nie som pripravený. Keby som bol vedel, že sa ma to opýtate, tak iste by som požiadal ministra spravodlivosti, aby som vám takúto informáciu poskytol. Len podotýkam alebo pripomínam to, čo iste, pán poslanec, viete, že súdy sú v našom štáte nezávislé. Aj orgány činné v trestnom konaní sú od vlády Slovenskej republiky celkom nezávislé. A využívam možno vašu doplňujúcu otázku aj na to, aby som vám povedal, že tých 100 mld., ktoré sme museli, žiaľ, riešiť, tak ako ste koniec koncov aj pravdivo v otázke pomenovali, to nie je len dielom konania zakladajúceho trestnoprávnu zodpovednosť. Spomeňte si, pán poslanec, že sme stavali družstevné byty, pričom pôžičky boli 1 %, ale, povedzme, základná sadzba v banke bola mnohonásobne vyššia. Štát sa zaviazal dotovať tento úrokový diferenciál, no a nekompenzoval. Štát si neplnil svoju povinnosť. Pán poslanec, pripomínam vám, ja tie čísla teraz celkom v hlave nemám, ale veľmi dobre viem, že napríklad Jadrová elektráreň Mochovce sa tiež takto stavala za pôžičky, ktoré boli garantované štátom, kde bola úroková sadzba nižšia ako základná úroková sadzba v štáte. A niekto musel alebo mal tento úrokový diferenciál medzi komerčnou úrokovou sadzbou a takouto umelou dotovať. Štát. Neplnil si tieto povinnosti. Čiže nebolo by spravodlivé a pravdivé, keby sme vo verejnosti navodzovali dojem, že 100 mld. je suma, ktorá vyplýva z toho, že sa tam len kradlo a robilo tak, že to zakladá trestnoprávnu zodpovednosť. My sme to vyčíslili zatiaľ na 19 mld. z tých 100. Ale nepochybne tie veľké projekty hlavne a zásadne zaťažili a dnes zaťažujú náš verejný rozpočet. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.