Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ivan Hopta

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2. 7. 2003 
Zadávateľ Ivan Hopta 
Otázka Pán podpredseda, obrátil sa na vás petičný výbor, ktorý chcel, aby Národnostno-etnické vysielanie Slovenského rozhlasu sa nesťahovalo z Prešova do Košíc. Prečo ste im nepomohli riešiť tento problém, aj keď národnostné menšiny máte vo svojej kompetencii? 
Adresát podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky 
Dátum odpovede 3. 7. 2003 
Zodpovedal minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky 
Odpoveď Vážený pán poslanec, Národnostno-etnické vysielanie Slovenského rozhlasu považujeme za veľmi dôležitý moment. Prečítam odpoveď pána podpredsedu Csákyho. Dovolím si upriamiť pozornosť, že Slovenský rozhlas je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá sa riadi svojím štatútom a zákonom o Slovenskom rozhlase. Rozhlasovú radu a ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu volí Národná rada Slovenskej republiky. Každý člen vlády môže konať len na základe Ústavy Slovenskej republiky a zákonov Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu som toho názoru, že by bolo dobré zachovať činnosť hlavnej redakcie Národnostno-etnickej redakcie Slovenského rozhlasu v Prešove. V takomto zmysle som niekoľkokrát rokoval s ústredným riaditeľom Slovenského rozhlasu. Konečné rozhodnutie je ale v rukách nezávislého Slovenského rozhlasu. Veľmi dúfam, že v blízkej budúcnosti sa nájde dôstojné riešenie tohto problému. 
Doplňujúca otázka Chcem v prvom rade konštatovať, že napriek odporúčaniu výboru Národnej rady pre ľudské práva, ktorý odporúčal nesťahovať túto redakciu z Prešova do Košíc, napriek odporúčaniu Rozhlasovej rady, ktorá takisto konštatovala a je svojím spôsobom kontrolným orgánom pre činnosť Slovenského rozhlasu, ústredný riaditeľ sa rozhodol svojvoľne presťahovať túto redakciu a odôvodňoval to tým, že budova je v katastrofálnom stave. Ja som mal možnosť s pánom poslancom Nagyom sa zúčastniť na poslaneckom prieskume, podobne ako sa zúčastnila na riešení alebo skontrolovaní situácie v Prešove Rozhlasová rada, a nezistili sme dôvody na to, aby táto redakcia bola sťahovaná. Ide mi o to, vážený pán minister, ja viem, že to nemáte v kompetencii a pán podpredseda vlády nie je prítomný, ale vyslovujem svoje obavy, že v prípade, že nejde o maďarskú národnostnú menšinu, jeho činnosť v tejto oblasti je trochu, povedal by som, slabá. Chcem len skonštatovať, že ak pre našich maďarských spoluobčanov Slovenský rozhlas vysiela 10 hodín denne za poplatky alebo za prostriedky daňových poplatníkov, tak pre ostatné národnostné menšiny, ktorých je, ja neviem, dvanásť - trinásť, vysiela necelé 2 hodiny. Čiže chcem sa vás spýtať, nemyslíte si, že by aj ostatní príslušníci národnostných menšín, teda aj Rusíni, Ukrajinci žijúci v Prešove a blízkom okolí, pretože v Prešovskom kraji je 170 obcí s týmto národnostným etnikom a v Košickom kraji asi 15, mali by mať dnes rovnaké podmienky ako napríklad maďarská národnostná menšina. 
Doplňujúca odpoveď Vašu otázku budem tlmočiť pánovi podpredsedovi Csákymu. Len musím poznamenať, že podľa materiálu, ktorý mám pred sebou, sa vysielací čas nemení. To znamená, že ostáva všetko v pôvodnom stave, akurát sa zmení sídlo. Ale je to vec, povedal by som, Slovenského rozhlasu. No v každom prípade vašu otázku budem tlmočiť podpredsedovi Csákymu. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.