Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Jarjabek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 2. 7. 2003 
Zadávateľ Dušan Jarjabek 
Otázka Dostane sa občan s priemerným platom po zvýšení DPH a zdražení, k periodickej tlači? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 3. 7. 2003 
Zodpovedal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážený pán poslanec, inštitút finančnej politiky ministerstva financií prognózuje na rok 2004 priemernú hrubú mzdu v našom hospodárstve 15 468 Sk. Čistá mzda by bez daňovej reformy predstavovala 12 186,50 Sk. Po daňovej reforme sa mierne zvýši na 12 205,30 Sk. To znamená, že daňové a odvodové zaťaženie sa mierne zníži. Pri priemernej cene dennej periodickej tlače 10 Sk sa vplyvom zvýšenia DPH cena jedného výtlačku zvýši na 10,45 Sk, teda o 45 halierov na jeden kus. Mesačne sa toto zvýšenie prejaví vo zvýšených výdajoch na periodickú tlač o 10,50 Sk za predpokladu, že občan si kupuje noviny v každý pracovný deň a v sobotu. Pri týždennej periodickej tlači a cene výtlačku 20 Sk sa cena zvýši na 20,90 Sk. V tomto prípade mesačné výdaje stúpnu o 3,60 Sk. Teda ak to zhrniem a budem predpokladať, že občan nakupuje denne jedny noviny a týždenne jednotýždňové periodikum pri priemerných cenách 10 a 20 Sk, zvýšenie mesačných výdajov občana na tlač bude mesačne presahovať 14,10 Sk. Odborníci neočakávajú pokles predaja tlače aj vzhľadom na to, že noviny, časopisy nepochybne budú mať snahu udržať si svojich čitateľov kvalitnejším obsahom. Takže, ak dôverujeme týmto oficiálnym číslam a ak by som mal vyjadriť svoj názor a priamo odpovedať na vašu otázku, tak si myslím, že, áno, občan sa dostane aj potom, čo zamýšľame urobiť, k periodickej tlači. 
Doplňujúca otázka Pán predseda vlády, v prvom rade by som sa vám chcel poďakovať, že v čase vládnej krízy, keď koaličná zmluva podľa predsedu KDH znamená zdrap papiera, ste prišli na hodinu otázok. K vašej odpovedi by som chcel povedať len toľko, že 17. decembra 1998 váš vicepremiér tvrdil, že dosah ekonomického balíčka na jednu domácnosť sa neprevýši v priemere od 110 až 130 korún mesačne. Moja otázka však znie, určite so mnou budete súhlasiť, že charakterní ľudia nemenia každú chvíľu svoje názory. Predpokladám teda, že platí vaša definícia, citujem: „Máme podarenú vládu, robotníkom obmedzuje mzdy a zároveň im zvyšuje ceny už aj toho základného a to je denná tlač. Takýto prístup je proti záujmom širokých vrstiev obyvateľstva. Preto my, ktorých volili ľudia, by sme mali byť proti takýmto návrhom vlády.“ Tieto slová ste povedali v diskusii o návrhu zvýšiť DPH na tlač, ktorá obsahuje viac ako 10 % z reklamy a inzercie. Platia teda tieto slová aj o vláde, ktorá zvýšila DPH na všetku tlač na 19 %? Hovorím to ešte raz, už to v tomto parlamente raz z mojich úst zaznelo. Bohužiaľ, vy ste to vtedy nepočuli, tak to opakujem. 
Doplňujúca odpoveď V poriadku, pán poslanec, veď to je úplne vaše právo a nič neobvyklé ani nenormálne v tom nevidím. Rovnako verím, že si všímate, že chodím medzi vás rád bez ohľadu na to, či sa viac alebo menej vo vládnej koalícii kamarátime. (Hlasy z pléna.) Ale ja sa vo štvrtok na 14.00 hodinu vždy veľmi teším, že sa môžeme vidieť, vzájomne počuť a úprimne vám hovorím, že ma teší aj vaša otázka a váš záujem o tieto veci. A neberte to vôbec ironicky, pán poslanec, ale teší ma, že siahnete aj do análov a že ma citujete. To každému musí robiť svojím spôsobom aj dobre. (Potlesk a smiech.) Ale teraz vám chcem ukázať, ako sa už vzájomne za tie roky poznáme, pán poslanec Jarjabek, že si vážim túto hodinku otázok. Presne takúto doplňujúcu otázku som čakal, takže mám na ňu aj napísanú odpoveď. Napriek tomu, že sme sa dlho nevideli a nepočuli. Takže, pozrite sa, ja to radšej prečítam, aby ste videli aj to, akú dôležitosť a vážnosť venujem príprave na hodinu otázok aj ja vám i v čase krízy. (Potlesk a smiech.) Takže prečítam. Vážený pán poslanec, vážim si, že venujete toľko pozornosti mojej osobe a práci v archívoch, ale dovoľte aj mne trochu osviežiť pamäť vám. To, čo pripomínate, mal byť vtedy účelový krok zameraný proti tlači. Vyslovene účelový, napísali mi, že aj nepriateľský a likvidačný voči médiám. Ja by som to možno napísal už trošku ináč. Dnes je zvýšenie dane z pridanej hodnoty súčasťou komplexnej reformy. Nemieri voči nijakej skupine a nikoho nechceme diskriminovať. Dovolím si v tejto súvislosti pripomenúť, že vydavatelia tlače sú právnické osoby, podnikateľské subjekty, ktorým výrazne klesli dane za posledné štyri roky. Je jasné, že teraz sa ich dotkne zvýšenie dane z pridanej hodnoty, ale zároveň príde aj pre nich ďalšie zníženie daní, ale aj iné reformy podporujúce podnikanie, pripravované znižovanie odvodov do rozličných fondov za svojich zamestnancov. Dnes je daňová reforma mincou, ktorá má dve strany. Keď boli vo vláde vaši kolegovia, dokázali nám odprezentovať iba jednu stranu, a preto sme ju nemohli vtedy prehliadať bez slov kritiky. Jednoduchý výpočet, ktorý som prezentoval, dokazuje, že nárast priemernej čistej mzdy, ku ktorému dôjde vďaka daňovej reforme v oblasti dane zo mzdy, bude postačovať na vykrytie zvýšených výdavkov na dennú a mesačnú tlač. Toľko mi napísali. Ja k tomu len dodám, že som pozeral rôzne odhady rôznych aj vládnych, ale aj inštitúcií mimo vlády, ktoré očakávajú na budúci rok rôzny vývoj. Ale ani jedna z nich neočakáva pokles reálnych miezd po tom, čo chceme urobiť. Tie prognózy sa pohybujú od pol do poldruha percenta nárastu reálnej mzdy. Takže nepochybne politika nikdy neteší, keď sa zvyšujú dane, aj dane z pridanej hodnoty. A my si vážime, že máme slobodnú a nezávislú tlač, ale súčasťou alebo takto to poviem, tá téma, na ktorú ste sa opýtali, je súčasťou širšej témy a tá koncovka, myslím si, v konečnom dôsledku naozaj nevyzerá nijako dramaticky. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.