Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Petra Masácová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25. 6. 2003 
Zadávateľ Petra Masácová 
Otázka Vážený pán predseda vlády, v túto nedeľu bude sprístupnený tunel pod Braniskom. Ako hodnotíte priebeh a význam tejto stavby? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 26. 6. 2003 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, myslím si, že význam tejto stavby je veľký v tom najširšom zmysle slova, ale možno aj v tom užšom, povedzme, v technickom zmysle slova. To, v čom vidím najväčší význam tejto stavby, spočíva v skutočnosti, že prepojí Šariš s ostatným Slovenskom omnoho bezpečnejším spôsobom, ako je to dosiaľ, keď autá musia zdolávať kopec po kopci. Vieme veľmi dobre, koľko dopravných nehôd sa tam každoročne odohrá. Vieme rovnako, že touto alternatívou dôjde k veľkým úsporám pohonných hmôt, času, ale v končenom dôsledku ten význam vidím v tom, že Šariš a východné Slovensko sa stane investične atraktívnejším. Samozrejme, tunel bude slúžiť najmä motoristom občanom, ktorí ho vlastne v konečnom dôsledku zaplatia, lebo je to veľká stavba a, samozrejme, stavba aj veľmi drahá. Význam tunela Branisko vidím aj v tom, že je to prvá investícia takéhoto druhu, prvý tunel z celej série tunelov, ktoré budú na slovenskej diaľničnej sieti po skompletizovaní alebo dobudovaní. A táto skúsenosť je nesmierne cenná. Je to tunel dlhý okolo 5 km, je vedený v zložitých geologických podmienkach. Pamätám si, keď sa táto myšlienka rodila v rokoch 1991, 1992, že tam boli vykonávané zložité geologické prieskumy, lebo boli indície, že je tam nebezpečie veľkého množstva vody a mnohé ďalšie. Tak si myslím, že význam tejto stavby spočíva aj v tom, že si to vyskúšali naostro aj projektanti, aj stavbári, aj baníci z Prievidze, aj z Banských stavieb, aj z iných slovenských veľkých firiem, pretože drvivá väčšina všetkých tých zákazok, prác, ktoré sú neraz veľmi unikátne a špecifické, pochádza z našich slovenských firiem. A to sa potom, samozrejme, zúročí pri celej ďalšej dokompletizácii, ktorá ešte stojí pred nami. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.