Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Róbert Madej

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25. 6. 2003 
Zadávateľ Róbert Madej 
Otázka Pán minister, prepustenie 3 000 zamestnancov a ich znovuzamestnanie v súkromnej sfére je prvým dôkazom privatizácie obslužných činností v podniku Lesy, š. p. Komu táto činnosť prinesie osobný prospech? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon 
Dátum odpovede 26. 6. 2003 
Zodpovedal minister životného prostredia SR László Miklós 
Odpoveď Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi prečítať odpoveď pána ministra Simona. Transformácia štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky má niekoľko etáp. Významná je práve prebiehajúca etapa analýz, ktorá sa zaoberá skúmaním vnútorného a vonkajšieho prostredia tohto štátneho podniku. Po nej bude nasledovať etapa definovania cieľového obrazu a scenárov vývoja transformácie, až potom sa stanovia štruktúry budúcej spoločnosti, s čím budú súvisieť zmeny v organizačnej štruktúre a tým aj vyplývajúce počty zamestnancov v tejto štátnej akciovej spoločnosti. V tomto období sa preto nedá presne stanoviť, ako sa zmení súčasná štruktúra zamestnancov štátneho podniku. V každom prípade však prebieha zmena formy organizácie hlavných výrobných činností, pričom sa zväčšuje podiel prác, lesná ťažba, približovanie dreva, zakladanie a pestovanie lesa, čo je viazané na malých a stredných podnikateľov. Teda práce tohto charakteru sa budú vykonávať dodávateľským spôsobom, čo je štandardná metóda vo všetkých lesnícky vyspelých štátoch. Tento spôsob je efektívnejší, znižuje výrobnú a správnu réžiu v štátnom podniku a je aj transparentnejší, pretože zákazky sa získavajú verejnou súťažou. Tento proces sa nezačína teraz. Začal sa už vlastne vznikom štátneho podniku v roku 1999, no bol v rôznom stupni využitia. Niektoré odštepné závody majú takýmto spôsobom organizované už dnes dodávky prác až na 70 %. Nám sa podarilo v krátkom čase dosiahnuť, že sa tento osvedčený spôsob rozširuje na všetky odštepné lesné závody a princíp klientelizmu pri obstarávaní takýchto zákaziek sa zmenil na transparentný výberový spôsob. Preto hovoriť o skrytej privatizácii bolo možné v minulosti. Dnes je to progresívny spôsob dosahovania lepších ekonomických výsledkov a podpory malého a stredného podnikania. Sme radi, že nielen verejnosť, ale aj odborníci v parlamente a na univerzitách jasne rozlišujú pojem privatizácia v lesníctve, ktorý sa nedotýka predaja lesných pozemkov štátu, ale obslužných činností. Je to v čase, keď sa rozsah lesnej výroby nemení, ale dochádza k zosúladeniu sociálno-ekonomickej funkcie lesa s verejnoprospešnými funkciami. 
Doplňujúca otázka Vzhľadom na to, že tu osobne pán minister Simon nie je prítomný, tak si dovolím len krátke konštatovanie a vyslovenie istej obavy, že úžitok pri predaji dreva a pri ťažbe dreva už nepôjde štátu, ale možno súkromným spoločnostiam. Takže len toľko. Ale v prípade, že na budúcej hodine otázok bude pán minister Simon osobne prítomný, podám túto otázku znova. 
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.