Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Róbert Madej

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25. 6. 2003 
Zadávateľ Róbert Madej 
Otázka Kedy skončí faktický monopol Slovenských telekomunikácií? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Pavol Prokopovič 
Dátum odpovede 26. 6. 2003 
Zodpovedal minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky 
Odpoveď Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 438/1997 bol vládou Slovenskej republiky schválený harmonogram postupu liberalizácie telekomunikačnej infraštruktúry a telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. Tento postup bol navrhnutý v súlade s pripravovaným asociačným procesom Slovenskej republiky do Európskej únie a v nadväznosti na záväzky Slovenskej republiky voči Svetovej obchodnej organizácii zakotvenej v záverečných dokumentoch uruguajského kola GAT. Podľa tohto harmonogramu boli do 1. januára, vlastne od 1. januára 1998 liberalizované všetky služby, vrátane telekomunikačnej infraštruktúry pre verejné služby. Výnimkou ostala len telekomunikačná infraštruktúra pre verejnú hlasovú službu v pevných sieťach a s ňou spojená verejná hlasová telefónna služba. V tomto duchu bol do zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách zakotvený dátum najneskoršej úplnej liberalizácie telekomunikačného trhu, teda de iure najneskoršie do 1. januára 2003 mali exkluzívne právo na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej telekomunikačnej siete Slovenské telekomunikácie, a. s. Stav je taký v súčasnosti, že Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ako regulačný orgán v oblasti telekomunikácií doteraz vydal nasledovné licencie: - 17 licencií je na poskytovanie verejnej telefónnej služby, poskytovanej prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete, - 47 licencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, - 38 licencií na prenájom telekomunikačných okruhov, - 42 licencií na sprostredkovanie prístupu do internetu, - 20 licencií na prenos hlasu prostredníctvom internetu a - 60 licencií na službu prenosu dát. Ďalej mnohé ďalšie licencie a všeobecné povolenia na poskytovanie zariadení a služieb s pridanou hodnotou. Zároveň podľa zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách regulátor určil relevantné trhy a podniky významné na týchto trhoch. Z tohto pohľadu je možné povedať, že telekomunikačný trh je liberalizovaný a dominantné postavenie Slovenských telekomunikácií je obmedzené iba na niektoré segmenty telekomunikačného trhu. Jedným z týchto segmentov sa v súčasnosti javí ako problematický trh verejnej telefónnej služby, poskytovanej prostredníctvom pevnej verejnej siete a trh prístupových sietí. Z počtu 17 licencovaných operátorov na hlasové služby v súčasnosti rokuje so Slovenskými telekomunikáciami o prepojení 11 operátorov. Tu treba podotknúť, že všetkým 17 operátorom boli pridelené kódy na výber operátora a medzinárodné signalizačné kódy tak, aby mohli plnohodnotne poskytovať služby, na ktoré dostali licenciu. Keďže tvorba dohôd o prepojení sietí je obojstranne náročný obchodno-technický proces, vyžaduje si určitý čas. Bohužiaľ, podľa súčasnej legislatívy nemá regulátor, to znamená Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, možnosť do tohto procesu zasiahnuť a napomôcť tak urýchleniu týchto rokovaní. Na záver chcem konštatovať, že problémy v oblasti právomoci regulátora uvoľnenia trhu prístupových sietí ako nástroja na urýchlenie liberalizácie riešil ako vládny, tak aj poslanecký návrh novely zákona o telekomunikáciách, ktorý sa, bohužiaľ, dodnes nepodarilo v parlamente schváliť. 
Doplňujúca otázka Ten trh ohľadne telekomunikácií naozaj de facto nie je liberalizovaný, hoci už mal byť od 1. januára 2003. Je v parlamente návrh novely zákona o telekomunikáciách, ktorý podáva skupina poslancov, ako sú pán Baška, Miššík a ďalší. Chcem sa práve preto spýtať, hoci je už neskoro, ale predsa to treba urobiť čím skôr, či vláda a vy ako minister alebo zástupca ministra, zodpovedného za tento rezort, podporujete túto poslaneckú novelu, ktorá síce už po limite, na čo upozorňuje aj Európska komisia, ale predsa rieši liberalizáciu tohto trhu. 
Doplňujúca odpoveď Tak vašu otázku budem tlmočiť ministrovi Prokopovičovi. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.