Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dagmar Bollová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 21. 5. 2003 
Zadávateľ Dagmar Bollová 
Otázka Je Nám. SNP i so stojacimi objektmi na ňom národnou kultúrnou pamiatkou? Ak áno. vydáte súhlas na odstránenie pamätníka oslobodenia mesta Červenou armádou v súvislosti s návštevou pápeža? Ak nie, ako môžete prispieť k jeho záchrane? 
Adresát minister kultúry SR Rudolf Chmel 
Dátum odpovede 22. 5. 2003 
Zodpovedal minister kultúry SR Rudolf Chmel 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, i keď v znení vašej otázky nie je uvedený názov mesta, ktorého sa otázka týka, podľa obsahu predpokladám, že ide o Nám. SNP v Banskej Bystrici. Námestie SNP je situované na území pamiatkovej rezervácie. Mnohé objekty stojace na námestí sú chránené aj ako nehnuteľné národné kultúrne pamiatky. Pomník oslobodenia mesta Červenou armádou je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou. Priznávam sa, že nemám správy o tom, že by sa pomník v súvislosti s návštevou Svätého otca mal z námestia premiestniť, či odstrániť. Navyše, nateraz nepadlo rozhodnutie, kde v Banskej Bystrici stretnutie Svätého otca prebehne. Odstránenie pomníka však nepovažujem za reálne. Podľa § 24 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku alebo jej súčasť možno premiestniť iba na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky po predchádzajúcom vyjadrení obce, t. j. v prípade predmetného pomníka mesta Banská Bystrica. Telefonicky som požiadal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky o informáciu, či dostali žiadosť o vydanie takéhoto rozhodnutia. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky takúto žiadosť neeviduje. Ani ministerstvo kultúry nedostalo žiadny podnet, z ktorého by vyplýval zámer odstrániť pamätník z Námestia SNP. Pamätník nie je chránený len podľa zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu, ale podlieha tiež ochrane podľa zákona č. 441/2002 o vojnových hroboch a podľa medzinárodného dohovoru Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hroboch padlých vojakov a civilných obetí vojny, ktorá sa vzťahuje aj na pamätníky. Znova teda opakujem, nepredpokladám, že by niekto uvažoval o jeho odstránení, tobôž nie v súvislosti s návštevou pápeža Jána Pavla II., ktorý je známy aj svojou účasťou v protinacistickom odboji.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister. Nechcem doplňujúcu otázku. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že ste doplnili Banskú Bystricu, prepáčte. Áno, samozrejme, že ide o toto mesto. Vaša odpoveď ma plne uspokojila, ale môžem vám povedať, že toto nie je prvý prípad. Ja som čerpala z internetu, z novinového teletextu, kde vyšla táto správa, ale viem, že takéto snahy v Banskej Bystrici už v priebehu ostatných 10 rokov sa opakovali niekoľkokrát. Vopred vám ďakujem za to, že budete túto národnú kultúrnu pamiatku chrániť. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.