Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Róbert Madej

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 23. 4. 2003 
Zadávateľ Róbert Madej 
Otázka Pán minister, ako budete riešiť problematiku sociálnych štipendií študentov, z ktorých v súčasnosti mnohí nemajú žiaden prospech? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin Fronc 
Dátum odpovede 24. 4. 2003 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Martin Fronc 
Odpoveď Vážení páni poslanci, ak by doslova bola vaša otázka, teda otázka pána poslanca Madeja pravdivá, tak by sme dnes nemali asi 7 700 študentov, ktorí sú poberateľmi sociálnych štipendií a nevyplácali by sme ročne približne 120 miliónov na tieto štipendiá. Domnievam sa však, že vaša otázka mieri k tomu, že pri poberaní sociálneho štipendia, resp. poberania sociálneho štipendia má vplyv pri posudzovaní na sociálne dávky. Ak je to tak, ministerstvo školstva je o tomto probléme informované. Ja som sa stretol aj so študentmi a sľúbil som im, že budeme mať snahu spolu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny tento problém riešiť, aby nové zákonné úpravy odstránili tento stav a nezhoršovali sociálne postavenie študentov. Zároveň si vás dovoľujem, pán poslanec, informovať, že ministerstvo školstva sa s týmto problémom obrátilo už v roku 2002 na rezort práce a súčasne sme aj navrhli riešenie, ktoré by nezhoršovalo sociálne podmienky študentov poberajúcich sociálne štipendium. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny zaujal stanovisko, že uvedený problém bude komplexne riešený v rámci nového systému sociálnej pomoci k 1. 1. 2004.  
Doplňujúca otázka Pán minister, začnem troška zoširoka. Na rokovaní Študentskej rady vysokých škôl ste povedali a priznali, že školstvo v súčasnosti nie je prioritou súčasnej pravicovej vlády. Povedali ste aj to, že keby ste mali o dve miliardy na rezort viac, nemuseli by ste spoplatňovať vysoké školstvo. Dokonca ste povedali, že je lacnejšie pre našu krajinu, keď študenti pôjdu študovať do zahraničia. To bolo konštatovanie, pretože štát nevydá 70 tisíc korún ako náklad na ich štúdium. Školné v súčasnej situácii a do budúcnosti bude znamenať veľkú záťaž pre študentov a sociálne štipendiá, ktorými to chcete riešiť, sú práve z tohto dôvodu, na ktorý som poukázal, nedostatočné. Ja už neviem naozaj, kde chodíte. Sám to musíte priznať, že sú tam proti poplatkom. Pripomeniem vám včerajšie stretnutie so študentmi, stretnutie so Študentskou radou vysokých škôl, ale aj vyjadrenie Rektorskej konferencie. Ja som toto riešenie ponúkol, predložil som návrh zákona, návrh novely zákona o životnom minime, ktorý by tento problém vyriešil od začiatku školského roka, budúceho školského roka, pretože aj v súčasnosti existujú študenti, ktorí sú poberateľmi sociálnych štipendií, ale o tú istú sumu sa im zníži dávka sociálnej pomoci. Problém je v tom, že ľudia naozaj požiadajú o sociálne štipendium, ale až potom zistia, že im na druhej strane peniaze uberú. Je tu niekoľko, naozaj množstvo podnetov, ktoré som dostal. A rozhodol som sa sám tento problém čo najskôr riešiť preto, lebo ide o základnú otázku, a to o dostupnosť vzdelania pre každého. Ďakujem pekne. (Potlesk.)  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, vkladáte mi do úst slová, ktoré vytrhujete zo súvislostí a z kontextu. Myslím si, že takýto postup, ak chceme hľadať riešenia, nie je seriózny. Dovoľte mi, aby som zopakoval aj niektoré iné veci, ktoré urobila predošlá vláda a táto vláda pre vysoké školstvo. V posledných rokoch navyšovala rozpočet vysokých škôl o 0,1 % z hrubého domáceho produktu, tentoročný rozpočet, teda na rok 2003 prakticky rezort školstva a konkrétne vysoké školy boli naozaj jedným z rezortov, ktorý dostal takéto významné navýšenie. Takisto novým vysokoškolským zákonom rozviazala vysokým školám ruky a môžu získavať finančné zdroje na svoje fungovanie a rôznym spôsobom môžu sami tými peniazmi nakladať. Takisto by som rád pripomenul, že tohto roku sa zvýšili tarifné platy vysokoškolských pedagógov o 43 % a ja, ktorý pôsobím vo vysokom školstve od roku 1971, som takéto čosi ešte nezažil. A takisto by som chcel pripomenúť, že vláda odovzdala vysokým školám do rúk majetok v rozsahu 20 mld. korún. Myslím si, a to som povedal, to sú pozitíva a je fakt, a to konštatuje aj akademická obec, že prostriedky na to, aby naše školstvo bolo rovnocenné v oblasti financovania s inými európskymi krajinami, nie je stále postačujúce. Ale ako ste to vy interpretovali, je zavádzajúce, pán kolega. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.