Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dagmar Bollová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 12. 2002 
Zadávateľ Dagmar Bollová 
Otázka V informácii o hospodárení s rozpočtovými rezervami za I.- III. štvrťrok 2002 je položka "rezerva predsedu vlády SR" v sume 20,4 milióna Sk. Môžete prosím informovať NR SR, ako bola táto suma čerpaná? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 12. 12. 2002 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 586/2001 o štátnom rozpočte schválila výšku rezervy predsedu vlády v sume 22,5 mil. korún. Táto rezerva je v súlade s § 15 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách rozpočtovaná v rozpočtovej kapitole úradu vlády. O poskytnutí rozpočtovaných prostriedkov z tejto rezervy podľa § 15 tohto zákona rozhoduje predseda vlády. Úrad vlády v zmysle § 6 ods. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlách vypracoval záväzné podmienky a zásady na poskytovanie dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky. Dotáciu z rezervy predsedu vlády možno poskytnúť fyzickým a právnickým osobám formou bežného a kapitálového transferu na konkrétne akcie, projekty alebo na vopred určené okruhy potrieb s podrobnou špecifikáciou pri dodržaní vyššie spomínaných záväzných podmienok a zásad. V roku 2002 bola vyčerpaná rezerva predsedu vlády v plnej výške 22,5 mil. korún. Dotácia z tejto rezervy bola poskytnutá na konkrétnych 123 projektov pre 123 subjektov. V prevažnej väčšine išlo o projekty a aktivity z oblasti školstva, vedy, kultúry, športu, ako aj rôzne sociálne výpomoci, pričom zoznam mám v prílohe k dispozícii, ak máte záujem, tak vám môžem poskytnúť aj konkrétny zoznam tých 123 akcií.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.