Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Karol Ondriaš

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 12. 2002 
Zadávateľ Karol Ondriaš 
Otázka V počítačoch máme program EIS Slovensko, ktorý ukazuje aj grafy životnej úrovne, ktorá sa vrátila späť o 20-30 rokov. Otázka: Kedy predpokladáte, že priemerná životná úroveň na Slovensku dosiahne úrovne za socializmu v roku 1989?  
Adresát dočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 12. 12. 2002 
Zodpovedal dočasne poverený minister financií SR Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážený pán poslanec, najskôr chcem povedať, že životná úroveň sa nevrátila späť o 20 - 30 rokov. Životnú úroveň je možné merať a hodnotiť viacerými spôsobmi. Vzhľadom na to, že mnohé kvantitatívne indikátory stavu ekonomiky v roku 1989 a v roku 2002 sú najmä z metodického hľadiska neporovnateľné, je potrebné veľmi opatrne pracovať s číslami, ktoré sú nám v súčasnosti dostupné. Napriek tomu je možné dospieť k viacerým jednoznačne pozitívnym konštatovaniam a záverom o vývoji životnej úrovne Slovenskej republiky, ktoré nepotvrdzujú alebo priamo vyvracajú konštatovanie obsiahnuté vo vašej otázke. Ako príklad môžem uviesť, že oproti roku 1989 sa výrazne zvýšila ako kvantita, tak aj kvalita predmetov dlhodobej spotreby domácností. Podľa približných prepočtov sa výrazne zvýšil podiel reálneho hrubého domáceho produktu na obyvateľa. Ak použijeme údaje o HDP, vykázané pri rôznych metodikách a ak využijeme indexy spotrebiteľských cien namiesto deflátora hrubého domáceho produktu, tak reálny hrubý domáci produkt na obyvateľa v roku 2002 bol oproti roku 1989 vyšší o viac ako 50 %. Taktiež sa výrazne zvýšila priemerná reálna mzda v národnom hospodárstve. Zase pri prepočtoch to vychádza tak, že priemerná reálna mzda v národnom hospodárstve sa zvýšila o 42 %. V roku 1989 bola nominálna priemerná mzda 3 090 Kčs, kým v roku 2002 to bolo 13 570 Sk, teda zvýšila sa o 339,2 %, pričom cenová hladina sa zvýšila o 297,6. Teda zvýšenie reálnej mzdy o 42 %. Zvýšili sa aj reálne príjmy domácností výrazným spôsobom. Z toho vyplýva, že nie je pravdou, že sa znížila celková životná úroveň. Zároveň, samozrejme, tým nehovorím, že nie sú problémy. Za problémy je možné považovať najmä regionálnu diferenciáciu a, samozrejme, že vzrástla celková diferenciácia, pretože predtým vlastne tie príjmy boli nivelizované, rozptyl v príjmoch bol veľmi nízky, ale samotná diferenciácia v príjmoch, samotnú diferenciáciu nemožno považovať za jav negatívny. Samotná diferenciácia je súčasťou vlastne alebo nachádza sa v každej vyspelej krajine.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.