Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Mikuláš Juščík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 12. 2002 
Zadávateľ Mikuláš Juščík 
Otázka Múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach napriek jeho reprezentácii doma i v zahraničí doposiaľ za posledných 7 rokov nezískalo žiadne finančné dotácie z Ministerstva kultúry SR. Aj rozpočet, ktorý potrebuje vo výške 2 930 tis. Sk pre tento rok je len 2 500 tis. Sk. MK SR diela z tohto múzea využíva na reprezentáciu doma i v zahraničí, napriek tomu, sú finančné prostriedky pre toto múzeum neustále krátené. Pýtam sa, pán minister, ako to bude zabezpečené pre budúci rok? Veď je to jediné múzeum tohto druhu kráľa Pop-artu na svete. 
Adresát minister kultúry SR Rudolf Chmel 
Dátum odpovede 12. 12. 2002 
Zodpovedal minister kultúry SR Rudolf Chmel 
Odpoveď Vážený pán poslanec, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach bolo zriadené rozhodnutím ministerstva kultúry z 24. 7. 1991. Je samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. V roku 1996 bola organizácia delimitovaná do pôsobnosti Krajského úradu v Prešove a teda aj finančné prepojenie na bežný transfer z Krajského úradu v Prešove. Zriaďovateľská pôsobnosť Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach od 1. 4. 2002 prešla z Krajského úradu v Prešove pod Prešovský samosprávny kraj. Vzhľadom na tieto skutočnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nemalo a nemá v súčasnosti priame kompetencie na jeho odbornú koordináciu, ani na jeho financovanie. Špecializáciou tohto múzea - galérie je sústreďovanie umeleckých diel a dokladovej dokumentácie o Warholovi, ako aj o jeho rodine. Zároveň múzeum interpretuje prostredníctvom svojich aktivít moderné trendy vo výtvarnom územní v II. polovici 20. storočia korešpondujúce s dielom Warhola a spolupracuje s medzinárodnou nadáciou Spoločnosť Andyho Warhola. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v čase, keď bolo zriaďovateľom uvedenej organizácie, vykrývalo základné finančné prostriedky na činnosť a realizáciu kultúrnych aktivít organizácie. Problémom organizácie zostalo vlastníctvo budovy, ktoré je v prenájme od Mestského úradu v Medzilaborciach. Pretrvávajúce problémy sa vyskytli v nedostatku finančných prostriedkov na poistenie zbierok, na technické zabezpečenie objektu a akvizičné aktivity. Nemožno sa však stotožniť s konštatovaním, že v minulých rokoch Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky neposkytlo múzeu žiadne finančné dotácie. I napriek skutočnosti, že toto múzeum nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo v roku 2000 zo všeobecnej pokladničnej správy 200 000 Sk na rekonštrukciu osvetlenia stálej expozície múzea a sumu 300 000 na rekonštrukciu bezpečnostného systému. Takisto v roku 2002 boli pridelené finančné dotácie v plne požadovanej výške 70 000 Sk z programu PRO SLOVAKIA na nákup umeleckého diela Andyho Warhola do zbierok múzea a 50 000 korún na katalóg z podujatia Hry s umením 2002 v znamení Andyho Warhola, ktoré poriadalo múzeum v spolupráci s inými galerijnými inštitúciami. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola má i v budúcom roku možnosť uchádzať sa o dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu PRO SLOVAKIA.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.