Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ivan Hopta

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 11. 2002 
Zadávateľ Ivan Hopta 
Otázka Ako chcete riešiť vysokú nezamestnanosť vo východoslovenskom regióne, keď svojou nekompetentnou ekonomickou politikou rušíte ďalšie pracovné miesta? Nemala by sa táto vláda ospravedlniť občanom za predvolebný podvod, keď niečo iné sľubovala pred voľbami a niečo iné robí teraz, keď totálne zvyšuje ceny. 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Dátum odpovede 14. 11. 2002 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník 
Odpoveď Pán poslanec si zrejme svojím zakotvením nevšimol, že sme v čase, keď už vláda nevytvára, ani neruší pracovné miesta. Keď vláda nezakladá fabriky, nevlastní fabriky, neotvára nové výroby, ale vytvára podmienky na to, aby takéto pracovné miesta vytvárali súkromní zamestnávatelia. Preto vláda nemôže žiadnym svojím rozhodnutím zrušiť ani jedno pracovné miesto. V opatreniach, ktoré táto vláda vo svojom programovom vyhlásení naznačuje a v zákonoch, ktoré predkladá, ktoré realizuje, naopak, vytvára predpoklady na oživenie trhu práce. Pripravovanou novelizáciou Zákonníka práce, ako aj už predložených ďalších právnych úprav prinášame nové impulzy na tvorbu pracovných miest. Do aktívnej politiky trhu práce sa prostredníctvom Národného úradu práce tohto roku dostane podstatne väčší objem prostriedkov ako minulého roku. Aj keď budú použité úplne nové nástroje, ale nástroje, ktoré nebudú merať svoju efektivitu tým, koľko peňazí daňových poplatníkov minú bez efektu, ale ktoré budú merať svoju účinnosť tým, koľko prinesú vytvorených nových pracovných miest s trvalou účinnosťou. A to je tá podstatná zmena, ktorú prináša súčasná vláda. Odstránenie existujúcich legislatívnych bariér spružní pracovný trh. Zároveň zmeny v systéme sociálnej pomoci privedú k väčšej motivácii občanov aktívne sa usilovať o hľadanie zamestnania. Takže vláda neruší žiadne pracovné miesta, pokiaľ pán poslanec nepovažuje za pracovné miesto pasívne poberanie sociálnej podpory a aktívne vyhýbanie sa získania si práce prostredníctvom získania trvalého zamestnania. Začatím ďalších opatrení, ako je nová reforma dôchodkového systému, vráti peniaze do rúk občanov, aj tým v dôchodkovom veku, a umožní im vynakladať ich podľa vlastných preferencií. Dôchodková reforma taktiež povedie rozhodujúcim spôsobom k znižovaniu odvodového zaťaženia zamestnávateľov aj zamestnancov, čo je jedným z kľúčových predpokladov zvýšenia zamestnanosti. Realizácia zámerov ministerstva práce a sociálnych vecí, ku ktorej má dôjsť už v priebehu budúceho roka, povedie, som presvedčený, k zlepšeniu situácie v oblasti trhu práce, a to najmä v regiónoch, kde je situácia veľmi zlá, pretože tieto opatrenia sa nebudú dominantne prejavovať v tých regiónoch, kde je nasýtený trh práce, kde je vysoká životná úroveň, ako je napríklad Bratislava, ale predovšetkým tam, kde je vysoká miera nezamestnanosti, kde práve treba tieto nové impulzy, kde práve potrebujeme vznik nových pracovných miest. Preto som presvedčený, že tieto opatrenia predovšetkým pomôžu ako východoslovenskému regiónu, tak aj ďalším regiónom na Slovensku na to, aby sa medziregionálne rozdiely zmazali. 
Doplňujúca otázka Vypočul som si vašu odpoveď, de facto vytvárate také podmienky, že dosiaľ vo východoslovenskom regióne je 200 tisíc ľudí bez práce. Bola tu reč o Severnej Kórei, ja mám obavy, že ak budete pokračovať vo svojej ekonomickej politike, v akej pokračujete, že vy nás dovediete do tej Severnej Kórey, nie Komunistická strana Slovenska. To je po prvé. A chcem vám povedať len jeden príklad, aké vytvárate podmienky. V obci Ulič, je to Sninský okres, bola benzínová pumpa, ktorú jednoducho niekto nechal zbúrať a občania našej najvýchodnejšej obce Novej Sedlice teraz cestujú za benzínom 50 km, tam do Sniny a 50 km naspäť. Ak hovoríme o podmienkach na podnikanie, tak tie sú podľa môjho názoru veľmi úbohé práve vo východoslovenskom regióne. Tie takzvané priemyselné parky, o ktorých sa toľko hovorí, jednoducho nič pozitívne neprinášajú, pretože ak v Humennom má vzniknúť priemyselný park a vynaložíme naň 300 - 400 miliónov a vytvorí sa tam 200 pracovných miest a vedľa sú prázdne budovy, kde kedysi pracovalo v okresom priemyselnom podniku 1200 ľudí, tak myslím si, že je to nerozumná ekonomická politika. A mali by ste sa zamýšľať nad tým, ako zladiť ekonomickú politiku tak, aby nielen v celoštátnom meradle sa o tom hovorilo, že máme dobré výsledky, ale aby obyčajní ľudia to už konečne pocítili na svojej peňaženke, či sa im žije lepšie, lebo jednoducho z vašich predvolebných sľubov sa nenajedia. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Som rád, pán poslanec, že sa zhodujeme v tom, že existujú problémy, ktoré treba riešiť, že je nedostatok pracovných miest. Ale tieto vaše slová len podčiarkujú potrebu nevyhnutných opatrení. Keby sme sa na to pozerali, aká je táto situácia a vy hovoríte, že táto vláda 3 týždne po nástupe vytvorila 200 tisíc nezamestnaných vo východoslovenskom regióne, dosť ťažko si viem predstaviť, ako je to možné. Len dnes bolo prijaté vládne vyhlásenie, pán poslanec, že práve opatreniami, ktoré som spomínal, verím, sa podarí aj vo východoslovenskom regióne, aj v ostatných regiónoch zlepšiť situáciu na trhu práce. To, že situácia je taká, ako ste ju popísali, spôsobilo práve odkladanie nevyhnutných opatrení, práve to, že veľké skupiny ľudí a práve vo východoslovenskom regióne sa radšej spoliehajú na pasívnu pomoc od štátu, radšej sa spoliehajú na to, že nepracujú a vyhýbajú sa práci a takýmto spôsobom sociálna sieť vytvára podmienky na to, aby naďalej mohli takto fungovať. My prichádzame s radikálnymi zmenami v tejto oblasti, prichádzame s obmedzením hornej hranice sociálnych dávok pre jednu rodinu na 10 500, ktoré drvivo podporuje aj podľa prieskumov verejnej mienky celá populácia na Slovensku. To znamená, že tieto opatrenia sú dobré a môžu priniesť efekt. Spolieham sa na to, že efekt naozaj prinesú a nebude potrebné, aby vláda stavala benzínové pumpy, ako ste možno naznačili alebo sa starala sa o to, kde benzínové pumpy sú, ale aby bolo dostatok impulzov pre podnikateľských sektor, aby bola práca tam, kde žijú ľudia, aby sa ľudia mali lepšie. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.