Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ľubomír Andrassy

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 24. 10. 2001 
Zadávateľ Ľubomír Andrassy 
Otázka Ste za zavedenie poplatkov za štúdium na VŠ? 
Adresát predseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 25. 10. 2001 
Zodpovedal predseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Vážený pán poslanec, mám pred sebou rozbor návrhu vládneho zákona, ktorý predkladá pán minister Ftáčnik a z ktorého vyplýva, že ani jeho návrh neznamená kompletné bezplatné štúdium. Ale myslím si, že nie je dôležité, aby som išiel do detailu a unikla mi podstata vašej otázky. Podstatu vašej otázky vnímam nie v tom, aby sme pestovali politické hádky, kto je za platenie, kto je za neplatenie. Ale podstata je v tom, či chceme efektívne školstvo, či chceme zmeny do súčasného, nie celkom efektívneho systému, alebo budeme prolongovať daný stav, ktorý nie je dobrý. A myslím si, že bez ohľadu na to, kto sa pýta, zhodneme sa, že súčasný systém a súčasný stav nie je dobrý. Osobne som za efektívne školstvo. Som za to, aby mohlo študovať čo najviac mladých ľudí, aby mohli študovať mladí ľudia nielen z dobre situovaných, ale aj z chudobnejších rodín. Skrátka, som za to, aby bol systém spravodlivejší a funkčný. Súčasný stav je jednoznačne nespravodlivý a nesolidárny práve voči najchudobnejším vrstvám našej spoločnosti. Dovolím si povedať aj takú suchú vetu. Zjednodušená fráza, že máme v súčasnosti bezplatné štúdium, je podľa môjho názoru iba fikciou. Naopak, pravdou je, že vysokoškolské štúdium je veľmi drahé a nákladné a na jeho financovaní sa v súčasnosti prakticky rovnakou mierou prostredníctvom štátneho rozpočtu podieľajú všetci daňoví poplatníci bez ohľadu na výšku ich príjmov. A to nepovažujem za sociálne spravodlivé, ak rovnako dotujeme tento systém bez ohľadu na to, aké máme platy, bez ohľadu na to, aké máme príjmy. Záverečná poznámka k vašej otázke znie asi tak, že viac spravodlivosti vo financovaní vysokoškolského systému znamená predovšetkým stransparentnenie hodnoty vysokoškolského štúdia a zavedenie veľmi jasného a adresného systému štipendií, finančnej pomoci a podpôr tam, kde je takáto podpora odôvodnená. Znamená to, dať šancu na vysokoškolské štúdium všetkým, ktorí oň majú záujem a majú naň dostatočné osobné predpoklady. Znamená to, dať konečne šancu vysokým školám dôstojne sa vyrovnať s trendom, ktorý, myslím si, je napríklad v Európskej únii už dávno štandardom. Toľko, pán poslanec. 
Doplňujúca otázka Vláda Slovenskej republiky na čele s vami, pán predseda, si dala do programového vyhlásenia ako jednu z rozhodujúcich priorít vládnej koalície aj otázku podpory, výchovy a vzdelávania mladej generácie a v programovom vyhlásení sa jasne hovorí, že vláda prijme nový, modernejší vysokoškolský zákon. Verím, že sa tak stane ešte v najbližších dňoch alebo týždňoch, ale zároveň ste si dali za cieľ uchovať bezplatný prístup k vysokoškolskému vzdelaniu či v dennej alebo v externej podobe. Dnes sa podľa štatistík vykazuje, že je bezmála 70 % študentov, ktorí študujú na vysokých školách, ich rodičia poberajú detské prídavky, teda sú sociálne odkázaní a sú z nižších príjmových rodín. Nemyslím si, aby zavedenie poplatkov prispelo k rovnosti šancí a podľa mňa nemôže výška príjmu rodiča rozhodovať o tom, či bude, alebo nebude mladý človek študovať na vysokej škole. A ak chceme zlepšiť vyberanie daní, tak zdaňujme bohatších a z tohto výberu daní potom prispievajme aj na lepšie, efektívnejšie fungovanie vysokého školstva. Mám otázku, či pod vaším vedením vláda Slovenskej republiky naplní tú časť programového vyhlásenia vlády, v ktorej sa hovorí, že uchováme bezplatný prístup k vysokoškolskému vzdelaniu, či v dennej alebo externej podobe. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, cieľ máme evidentne spoločný, aby sme mali školstvo efektívnejšie, aby mohlo stále viac mladých ľudí študovať a aby mohli študovať bez ohľadu na to, aké majú príjmy, bez ohľadu na to, z akých rodín pochádzajú. Ak máme spoločný cieľ, potom nemôže byť politickým problémom dospieť k dohode. A o to sa na budúci týždeň na rokovaní vlády pokúsime. Skončil som, pán predsedajúci. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.