Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jozef Klemens

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 15. 9. 1999 
Zadávateľ Jozef Klemens 
Otázka Ako boli využité cca 60 mil. Sk uvoľnených z Fondu národného majetku pre rezort pôdohospodárstva? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel Koncoš 
Dátum odpovede 16. 9. 1999 
Zodpovedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pavel Koncoš 
Odpoveď Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán predseda, pán poslanec Klemens, Fond národného majetku Slovenskej republiky uvoľnil z dosiaľ neuhradených odvodových povinností voči Štátnemu fondu poľnohospodárstva a potravinárstva a táto povinnosť je nie 850, ale až 1 350 mil. korún, zatiaľ naozaj len 50 mil. korún. Celý objem bol použitý na prefinancovanie nákupu zberovej techniky a rekonštrukcie obilných skladov pred žatvou. Väčšinou sa uhrádzali viac-menej podlžnosti za žiadosti a zmluvy uzatvorené medzi žiadateľom a fondom v roku 1998, sčasti v roku 1999. Prehľad o poskytnutých financiách zo Štátneho podporného fondu, ale i z ďalších fondov, ktoré ministerstvo spravuje, bude po dnešnej porade vedenia ministerstva pôdohospodárstva, kde sme správu o hospodárení fondov prerokúvali, zverejnený jednak v Roľníckych novinách, v Agrárnych novinách, ale aj na internetovej stránke ministerstva pôdohospodárstva, takže podrobne sa nielen vy ako poslanec alebo poslanci, ale aj občania, hlavne podnikatelia z poľnohospodárskeho a potravinárskeho komplexu, budú môcť oboznámiť s poskytovanými zdrojmi a s hospodárením fondu. Mrzí ma, že Fond národného majetku, ktorý od roku 1994 a roku 1998 sprivatizoval majetok štátu za viac ako 100 miliárd korún, je v pozícii, že nevie si plniť záväzky, ani teda záväzky do Štátneho podporného fondu. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.