Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Slobodník

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 9. 1999 
Zadávateľ Dušan Slobodník 
Otázka O Slovenskom národnom povstaní ste napísali, že "partizáni po večeroch aspoň tak usilovne vraždili svojich rodákov ako okupanti". Trváte na tomto tvrdení vrátane detailov "po večeroch" (teda zákerne) "a aspoň tak usilovne" (množstvo obetí)? 
Adresát podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky 
Dátum odpovede 9. 9. 1999 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky 
Odpoveď Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, milé dámy, vážení páni, vážený pán poslanec Dušan Slobodník, ďakujem za váš úprimný záujem ohľadne mojich po maďarsky napísaných kníh. Chcem vás informovať, že minulý týždeň ma navštívili dvaja moji bývalí spolužiaci z Gymnázia zo Šiah, ktorí ma požiadali, aby som im požičal prvú moju knihu, ktorá vyšla v roku 1991, pretože všetky moje písomnosti už prečítali, len túto knihu nie a údajne sa nemôžu zmieriť s tým, že mojím najusilovnejším čitateľom na Slovensku je pán Dušan Slobodník. Aby som dal odpoveď na vašu otázku, dovoľte mi, aby som dal túto odpoveď: Pán poslanec Slobodník, stojím za všetkým, čo som skutočne napísal. Ďakujem, pán predseda. (Reakcia z pléna.) 
Doplňujúca otázka Pán podpredseda vlády, vy ste neodpovedali na podstatu tejto otázky. Vy ste neodpovedali na ten odsek, v ktorom som narátal 8 hlbokých urážok slovenského národa, lebo on bol gestorom Slovenského národného povstania. Odpovedzte mi na to, čo som sa vás pýtal. Nezahmlievajte to vašimi priateľmi zo Šiah, ktorí čítali to, čítali hento. Odpovedzte, či vaše tvrdenie zodpovedá tomu, čo si aj dnes ako podpredseda vlády, slovenskej vlády, myslíte. 
Doplňujúca odpoveď Vážená Národná rada Slovenskej republiky, asi pred dvoma týždňami som si v tejto sále bol nútený vypočuť rôzne ataky na moju osobu. Niektorí poslanci Hnutia za demokratické Slovensko, ako aj Slovenskej národnej strany tu citovali z údajných textov, ktoré som napísal ja. Niektorí priatelia zo slovenských koaličných strán mi na to povedali: Vieme, že si aj publicista a možno, že ti niekedy, s prepáčením, uletelo pero. Mohlo sa stať, že si určité slová použil voľnejším spôsobom, ale pre nás sú smerodajné tvoje oficiálne vyhlásenia. Dámy a páni, mohol by som hodnotiť takýto prístup mojich kolegov zo slovenských koaličných strán ako korektný, keby situácia bola pravdivá v tejto forme. Lenže situácia v tejto forme pravdivá nie je. Tvrdím, že tu pán Dušan Slobodník, poslanec Hnutia za demokratické Slovensko, zneužíva svoju poslaneckú imunitu a rozširuje v tomto parlamente taký text a také texty, ktoré som nepísal ja. Asi pred troma mesiacmi som sa dozvedel, že v tomto parlamente koluje text pod názvom "Maďari na Slovensku" bez mena autora. Je to nekorektný, silne zdeformovaný a zlomyseľný text, vydaný údajným vydavateľom na objednávku. Zďaleka nezodpovedá anglickému originálu a podľa môjho názoru má jeden jediný cieľ - vyvolať pochybnosti voči mojej osobe, možno aj voči SMK, koaličných partnerov. Autori tohto textu vedeli, že stokrát opakovaná lož sa môže stať pre niektorých pravdou. Lenže, dámy a páni, to nie sú metódy demokratov. Ja viem, že v tejto sále sú ľudia, ktorí takéto druhy machinácií si mohli usilovne osvojiť v niektorých táboroch v uplynulých desaťročiach. Sú to spôsoby cárskej tajnej služby z konca minulého a začiatku tohto storočia a takéto spôsoby využívali aj niektoré nedemokratické režimy v tomto storočí. (Hlasy v sále.) Najzaujímavejším a najznámejším takýmto produktom je Kniha siónskych mudrcov, ktorá vošla do dejín veľmi smutným spôsobom. Dámy a páni, ohradzujem sa proti týmto spôsobom a zopakujem, ak sa objaví táto publikácia s mojím menom, tak celý proces bude mať súdnu dohru. Teraz, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som dokončil. Už ako keby som počul niektoré reakcie možno aj televíznych divákov - je to možno skoro remíza. Dušan Slobodník tvrdí niečo a Csáky tvrdí niečo iné. Je to jedna ku jednej. Odhliadnuc od faktu, že takéto porovnanie môže byť dokonca urážkou pre niektorých občanov Slovenskej republiky, chcem povedať toto: Pán Dušan Slobodník mi vyčíta túto vetu, vyčíta mi dokonca, že som používal detail "po večeroch", teda zákerne. K tomu ste ma vyzvali. Pán poslanec Dušan Slobodník, tu pred poslancami Národnej rady Slovenskej republiky a pred televíznymi kamerami vám ponúkam 100 tis. Sk, 100 tis. Sk, ak mi ukážete na strane 175 mojej knihy "Medzi dvoma svetmi", to znamená "Két világ között", slovné spojenie "po večeroch" v maďarskom jazyku. Na strane 175 skutočne píšem o Slovenskom národnom povstaní a píšem o tom, že Slovenské národné povstanie, ktorého antifašistická orientácia je neoddiskutovateľná, z určitého hľadiska bezpochybne malo aj charakter občianskej vojny, keď v určitých prípadoch povstalci použili vojenské násilie aj proti vlastným občanom niekedy s takou intenzitou, ako to robili cudzí okupanti. Priznám sa, pán poslanec, že keď som prvýkrát počul váš text, ktorý ste tu citovali, nepoznal som vlastnú vetu. Trvalo mi niekoľko minút, kým som prišiel na to, že maďarské slovo "esetenként" v určitých prípadoch, ktoré tam skutočne je, váš prekladateľ alebo deformátor pochopil a preložil ako slovo "esténként", "po večeroch". Je tam skutočne rozdiel len jedného písmena. A, vážený pán poslanec, tu pred verejnosťou opakujem svoju ponuku, ak mi dokážete, že tam je slovo "esténként", to znamená "po večeroch", ktoré mi teraz vyčítate, dám vám 100 tis. Sk. A, pán poslanec Slobodník, ak aj ostatné ďalšie vaše tvrdenia sa zakladajú na takom vysokom odborne fundovanom základe ako tieto tvrdenia, môžem sa k tomu potom v budúcnosti vrátiť. A na záver, ak dovolíte, tri vety. Pán poslanec, nemyslím si, že takéto spôsoby patria do tohto parlamentu a patria do demokratickej spoločnosti. Ak by sa ktokoľvek znížil z môjho okolia k takýmto metódam, ja by som sa veľmi, veľmi za to hanbil. Neviem, či "hanbiť sa", toto slovo má pre vás nejaký obsah. Ale zopakujem, ak ktokoľvek používa takéto metódy, ja by som sa za to veľmi, veľmi hanbil. Ďakujem pekne. (Potlesk.) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.