Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Imrich Andrejčák

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13.12.2000 
Zadávateľ Imrich Andrejčák 
Otázka Aké úlohy vám uložil premiér Dzurinda potom, čo bol informovaný štátnymi tajomníkmi (Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo obrany) o výtke na vašu adresu za nerešpektovanie odporúčania veliteľa NATO? 
Adresát minister obrany SR Pavol Kanis 
Dátum odpovede 14.12.2000 
Zodpovedal minister obrany SR Pavol Kanis 
Odpoveď Ďakujem, pán poslanec, za otázku. Premiér Dzurinda mi neuložil žiadne úlohy. O žiadnej výčitke na moju adresu neviem. Ak vedia o nej nejakí iní členovia vlády, môžu odpovedať. Možno odpovedia po týchto otázkach alebo po interpeláciách. A čo sa týka odporúčania, bolo isté odporúčanie, ktoré sa týkalo personálnych vecí. Chcel by som povedať otvorene, že ide o otázku ľudí, ktorí sú na postoch, ako aj ľudí, ktorí vyštudovali v zahraničí. Čo sa týka ľudí, ktorí vyštudovali v zahraničí, myslím na tých najvyšších stupňoch, ide o okolo 30 ľudí. Spolu s náčelníkom Generálneho štábu sme prešli zoznam týchto ľudí, ako aj posty, na ktorých sú. Všetci sú na adekvátnych postoch zodpovedajúcich ich vzdelaniu a praxi, ktorú v armáde majú. Nemôžem za to, že niekto má vyššie ambície, ako má schopnosti, to už nie je v moci vyslyšať všetkých. Ale aj tí, ktorí sa vrátili v poslednom čase, sú na miestach, ktoré sú adekvátne aj ich novému vzdelaniu. Čo sa týka tých ľudí, ktorí sú na svojich postoch, mám na mysli predovšetkým tých rozhodujúcich, generalitu tejto armády, aj keď nemajú zahraničné školy, sú to schopní vojaci, ktorí si zastanú svoje miesto. Prechádzame zložitými procesmi, koncentrovanými vo veľmi krátkom čase, každý z nich mal možnosť dokázať svoje schopnosti. Robili sme personálny audit a spoločne vyvodíme z toho isté závery. Chcel by som však zdôrazniť, že personálne veci sú záležitosťou ministra obrany. Ja nebudem vymieňať ľudí len preto, že sú v spore so štátnym tajomníkom. Rozhodovanie ministra je aj suverénnym rozhodovaním a jeho rozhodovanie má do činenia aj so suverenitou tohto štátu. A poslanci, ktorí boli v Bruseli, na príslušnú otázku dostali odpoveď aj z NATO: „Nebudeme sa miešať do vašich personálnych záležitostí." Toľko odpoveď, pán poslanec. 
Doplňujúca otázka Ďakujem za odpoveď, pán minister. Potvrdili ste mi, že štátni tajomníci, ktorí na základe pokynu predsedu vlády išli za neho na ten koberec, ktorý oznámila Slobodná Európa, buď predsedovi vlády nedali informáciu a zatajili stanovisko NATO, alebo pán predseda ju vám nedal, ale výsledok je, tak ako ste povedali, že žiadne úlohy vám predseda vlády neuložil a o žiadnej výčitke neviete. Je to možné. Chcem iba povedať, že za nás na základe domácej objednávky vláda dostávala demarše, teraz sme sa dočkali pozvania na koberec predsedu vlády. Druhé pozvanie nás čaká hneď teraz, a to chcem, aby pán premiér tiež počul, lebo čakám, že to bude v blízkom období: Ministerstvo obrany nesplnilo program, ktorý malo, tzv. partnerské ciele na rok 2000, a NATO pochybuje, že je reálny program na rok 2001. Vyžaduje nesmierne finančné prostriedky, ktoré si ministerstvo – a slovenská vláda mu to potvrdila – postavilo. A hrozí nebezpečenstvo. A je v NATO nedôvera v jeho splnenie. A zasa nás upozorňuje na to redakcia Slobodnej Európy. Preto, pán minister, dávam takúto druhú otázku: Ste ochotný v krátkom čase dať písomnú informáciu do výboru alebo na plenárnu schôdzu Národnej rady o tom, kto a kedy vás osobne informoval a aké úlohy ste dostali pre výčitku pre neplnenie programu prístupu k NATO a aké termíny a úlohy ste vy pre vašich podriadených postavili a kedy budú splnené? (Zvuk časomiery.) Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem, pán poslanec, za doplňujúcu otázku. Celý tento proces je pomerne známy. Vychádza z toho, že vláda si dala v svojom programovom vyhlásení za cieľ, že bude každoročne zvyšovať výdavky na obranu o 0,1 % z HDP. Ide o sumu asi 3 mld. Sk. Hneď ako sa táto časť programového vyhlásenia vlády neplní, nemôžu sa plniť následné programy, ktoré z toho vychádzajú. Obranní plánovači vychádzali z toho, že ak je v programovom vyhlásení vlády obsiahnutý rast výdavkov na obranu o 0,1 % HDP, že na tejto cifre postavia aj plán partnerských cieľov. Bolo prijatých 64 partnerských cieľov, kde sa predpokladala suma vyše 3 mld. Sk, rezort obrany však nedostal na to ani 1 milión. Pri takomto štátnom rozpočte nie je šanca splniť pôvodný program partnerských cieľov, ktorý je na roky 2001 až 2006. Na túto skutočnosť som upozorňoval veľakrát vo vláde, upozorňoval som na to aj vo výbore pre obranu a bezpečnosť. Variant, ktorý išiel do centrály aliancie a ktorý pripravovali štátni tajomníci z viacerých rezortov, som spochybnil, že nie je reálne finančne krytý, ale nebol som vypočutý. Pána ministra Kukana som tri dni pred odoslaním tohto materiálu upozornil, že treba zoškrtať tento program, pretože jednoducho nie je krytý a nie je šanca, aby rozpočet priniesol také zdroje, aké sú v tomto programe. Upozorňoval som na to aj premiéra vo vláde, ministerku financií, všetkých, že nebude možné splniť takýto program, ak bude takýto rozpočet. Ak sa táto vec vracia na stôl, je v štádiu, že treba spraviť prepracovanie tohto programu, treba stanoviť priority z priorít, niektoré presunúť do ďalších rokov, keďže ide o program až po rok 2006, a jednoducho dať do programu to, čo je reálne splniteľné. Tento postoj je mojím postojom počas celého procesu tvorby tohto programu. Ďakujem vám za pozornosť. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.