Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Marián Mesiarik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13.12.2000 
Zadávateľ Marián Mesiarik 
Otázka Nemyslíte si, že je nehumánne zdôvodňovať chorobu - cukrovku - prežieraním? 
Adresát minister zdravotníctva SR Roman Kováč 
Dátum odpovede 14.12.2000 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Roman Kováč 
Odpoveď Vážený pán poslanec, sú dva typy cukrovky. Prvý typ vyžaduje podávanie inzulínu. A v etiopatogenéze tohto typu ochorenia zvýšený prívod potravy nezohráva rozhodujúcu úlohu. Hlavnou príčinou ochorenia je nedostatočná tvorba inzulínu. Oveľa častejší je však druhý typ cukrovky, ktorý býva zvyčajne komplikáciou obezity. A v tomto prípade býva prioritnou príčinou ochorenia zvýšený prívod potravy a znížený výdaj energie. Z dôvodu nerovnováhy medzi prívodom a výdajom dochádza k vzniku obezity, ktorá vedie k zvýšeným nárokom na tvorbu inzulínu a postupne k zníženej bunkovej odpovedi na jeho účinok. Práve v tomto prípade zníženie telesnej hmotnosti vedie k úprave zvýšenej glykémie a je predpokladom liečby cukrovky. Preto dôležitou súčasťou prevencie mnohých ochorení vrátane tohto typu cukrovky je primeraná hmotnosť, ktorej nadváha je často následkom nadmerného prívodu potravy. Je známou skutočnosťou, že zhruba 1,5 mil. obyvateľov Slovenskej republiky trpí nadváhou. Tento trend však nie je len trendom na Slovensku, ale je to celosvetový problém, dokonca bolo spočítané, že ak by výskyt obezity v Spojených štátoch pokračoval tým tempom ako doteraz, tak takmer všetci obyvatelia Spojených štátov v roku 2025 budú obézni. Z uvedeného vyplýva, že stravovací režim má zásadný význam pri mnohých ochoreniach, ale aj pri vzniku cukrovky druhého typu. Je to však odborný problém a aplikovanie etiky na stravovanie je v tomto prípade neadekvátne. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka Ja chcem poďakovať pánovi ministrovi za odpoveď. Nemám ani doplňujúcu otázku, len by som chcel poprosiť jednak pána ministra, ale aj ďalších ministrov, že skutočne v precitlivenom období, keď nemáme prostriedky pre občanov, tak ako by sme chceli, keď schvaľujeme úsporný rozpočet, keď sa hádame pre problémy v sociálnej oblasti, kde nemáme na to, aby sme splnili všetky veci voči občanom podľa zákona, je potrebné vážiť každé slovo, že by sa argumentácie vždy volili tak, aby sme neurážali tú skupinu ľudí, ktorých sa to týka. Takže nemám voči vašej odpovedi žiadnu námietku, pretože je zrejme podložená skutočnosťou. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Vážený pán poslanec, chcem povedať, že ja som úpravu životosprávy v svojich vystúpeniach do tohto vystúpenia nikdy nespájal s diagnózou cukrovky. Hovoril som o skúsenosti výskumného tímu, ktorý chcel klinicky vyskúšať nový liek na úpravu hladiny tuku v krvi. A tento výskumný tím dospel k presvedčeniu, že po trojmesačnej diéte, dodržiavaní prostého dodržiavania diéty s nízkym prívodom tuku malo normálnu hodnotu 42 % ľudí. Upozornil som na to, že to je prvý krok, ktorý je oveľa jednoduchší a oveľa menej škodlivý, ako od začiatku užívať látky, ktoré umelo znižujú obsah tuku v krvi. A preto som hovoril, že diéta je jeden z rozhodujúcich faktorov aj pri liečbe vysokej hladiny tuku v krvi, aj pri liečbe cukrovky, a myslím si, že na tomto sa dá odborne trvať. Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.