Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Mária Kadlečíková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6. 12. 2000 
Zadávateľ Mária Kadlečíková 
Otázka Ako sa plní zákonná povinnosť odvodu Fondu národného majetku SR voči štátnemu podpornému fondu pôdohospodárstva a potravinárstva vyplývajúca zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. § 2 písm. a)? 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 7. 12. 2000 
Zodpovedal podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, Fond národného majetku Slovenskej republiky eviduje svoj záväzok voči Štátnemu podpornému fondu pôdohospodárstva a potravinárstva od 26. 1. 1994, keď vstúpil do platnosti zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva. Podľa § 2 písm. a) sa konštatuje, že zdrojom štátneho fondu je 50-percentný podiel na výnose z privatizácie štátnych podnikov v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky od Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu. K vyplácaniu Fondu národného majetku SR pristúpil už v roku 1996, keď došlo k nakumulovaniu väčšej sumy, ktorú fond v nasledujúcich rokoch postupne vyplácal, avšak nie v plnom rozsahu. Stalo sa tak aj v dôsledku toho, že časť platieb od nadobúdateľov privatizovaného majetku dostal Fond národného majetku Slovenskej republiky v dlhopisoch. Záväzok evidovaný v súčasnosti pochádza ešte z obdobia spred rokov 1999 a je vo výške 699,35 mil. Sk. V rokoch 1999 a 2000 Fond národného majetku vyplatil do štátneho fondu, má sa na mysli teda Štátny podporný fond pôdohospodárstva a potravinárstva po 50 mil. Sk. Zostávajúcu časť záväzku voči štátnemu fondu zahrnul Fond národného majetku Slovenskej republiky do rozpočtu v roku 2001. Predpokladáme, že k vyplateniu celej dlžnej sumy dôjde v priebehu roku 2001 po realizácii predaja jednotlivých podnikov v majetku štátu a majetkových účastí z portfólia fondu. Len na ilustráciu by som rád uviedol, že v roku 1996 bolo postupne vyplatených 300 mil. Sk k 29. 5. 1996, 255 338 146 Sk k 1. 8. 1996, v roku 1996 ďalej to už potom bola 0, v roku 1997 to bolo dvakrát po 100 mil. Sk, v roku 1998 to bolo celkove 155 mil. Sk, v roku 1999 potom 50 mil. Sk a v roku 2000 tiež 50 mil. Sk. Celková suma tak predstavuje 1 010 338 146 Sk.  
Doplňujúca otázka Vážený pán podpredseda vlády, ja len chcem vysloviť presvedčenie, že sa to aj splní, pretože presne túto odpoveď, ktorú ste teraz uviedli, že je zahrnuté vyplácanie záväzkov Fondu národného majetku vo vzťahu k rezortu pôdohospodárstva, a to voči štátnemu podpornému fondu, sme už vlastne počuli, keď pán premiér odpovedal pred pol rokom na túto otázku a keď v podstate aj pánovi ministrovi odpovedal predseda výkonného výboru 8. februára roku 2000 tak, že je to zahrnuté v štátnom rozpočte pre rok 2000. Takže zostáva len vysloviť presvedčenie, že v roku 2001 bude Fond národného majetku dôslednejšie plniť svoje povinnosti vo vzťahu k štátnemu podpornému fondu.  
Doplňujúca odpoveď Pani poslankyňa, doplňujúcu otázku ste nepoložili. Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že vzťah vlády Slovenskej republiky k poľnohospodárstvu a vôbec k podporným fondom je skutočne úprimný, a chceli by sme, aby sa tak, ako bude postupovať proces privatizácie, naozaj slová, ktoré som uviedol, naplnili.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.