Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: László A. Nagy

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25.10.2000 
Zadávateľ László A. Nagy 
Otázka Kedy predložíte do vlády návrh zákona o ombudsmanovi ľudských práv? 
Adresát podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky 
Dátum odpovede 26.10.2000 
Zodpovedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Eduard Kukan 
Odpoveď Panie poslankyne, páni poslanci, prečítam odpoveď pána podpredsedu vlády: „Ďakujem pánovi predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnosti za otázku. Táto otázka svojou opodstatnenosťou právom rezonuje už dlhší čas v našej spoločnosti, právom preto, lebo je jednou zo zásadných otázok demokratickej transformácie Slovenska. Je aj ústavné zakotvenie ochrancu práv občana pred štátnou mocou, čiže ombudsmana. Aj v tomto prípade ide o potvrdenie európskeho smerovania krajiny, poslednej v tomto regióne, v ktorej ešte táto dôležitá a demokratická inštitúcia nie je zavedená. K zriadeniu strešnej inštitúcie ochrancu ľudských práv, ombudsmana sa v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky zaviazali všetky vládne strany, a to výslovne 'v záujme posilnenia práv občanov a v súvislosti s predpokladanými zmenami ústavy'. Preto nutnosť zavedenia inštitúcie ombudsmana priamo a jednoznačne smeruje k upevneniu postavenia občana ako pôvodcu všetkej moci v štáte, ako aj k upevneniu mechanizmu ochrany ústavnosti. Dovoľte mi teda, aby som, uvedomujúc si uvedené, na priamu a krátku otázku odpovedal na záver taktiež priamo a stručne. Návrh zákona o ombudsmanovi čiže o verejnom ochrancovi ľudských práv predložím na rokovanie vlády v spolupráci s podpredsedom vlády Slovenskej republiky Ľubomírom Fogašom najneskôr do 4 mesiacov od schválenia novely Ústavy Slovenskej republiky v Národnej rade Slovenskej republiky, a to presne v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 675 zo dňa 23. augusta. Toto uznesenie vlády stanovuje takýto postup.“ Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne pánovi podpredsedovi vlády a teraz najmä ministrovi zahraničných vecí, že tlmočil odpoveď na vysvetlenie kolegom a plénu. Preto som sa pýtal podpredsedu vlády v tejto záležitosti, lebo v novembri 1999 výbor pre ľudské práva a národnosti zaviazal pána podpredsedu vlády k tomu, aby do marca roku 2000 vypracoval tento návrh. Tento termín bol jeho termínom, nie naším termínom. Teda on sa zaviazal, že vypracuje do marca tento návrh zákona. A v tom čase sa vôbec nehovorilo o tom ani z jeho strany, ani z našej strany, že tento termín je potrebné viazať k vypracovaniu Ústavy Slovenskej republiky. Pre vás, ktorí možnože neviete, teda nepoznáte okolnosti, sú krajiny v Európe, kde ombudsman nie je zakotvený v ústave krajiny, a napriek tomu existuje táto ustanovizeň. Teda ja chápem, že je dobré aj výhodné, keď je ustanovizeň ombudsmana pre ľudské práva zakotvená v ústave, ale jednoducho nemôžem sa s tým vyrovnať, že ak bude meškať v Slovenskej republike prijatie ústavy, musí meškať aj prijatie zákona o ombudsmanovi pre ľudské práva. To neberte ako otázku, pán minister. Túto otázku, resp. repliku položím pánovi podpredsedovi vlády nabudúce. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. Nezaznamenal som otázku, obsah, pripomienky pána predsedu výboru budem verne a pravdivo tlmočiť pánovi podpredsedovi. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.