Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Štefan Zelník

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 9. 2000 
Zadávateľ Štefan Zelník 
Otázka Je pravdou, že pri skupinovom nákupe sanitných vozidiel bola vybraná značka Toyta? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Roman Kováč 
Dátum odpovede 21. 9. 2000 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Roman Kováč 
Odpoveď Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán poslanec Zelník, podľa rozpisu spracovaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky bola vyhlásená obstarávateľom Nemocnicou s poliklinikou Banská Bystrica v Obchodnom vestníku číslo 12/2000 z 20. 6. 2000 pod číslom 2619 verejná súťaž s témou hromadný nákup vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci a prevozových sanitných vozidiel pre zdravotnícke zariadenia. Podľa poslednej informácie obstarávateľa verejná súťaž ešte nebola oficiálne ukončená vyhlásením výsledkov verejného obstarávania a uzavretím obchodnej zmluvy, pretože záujemcovia, ktorí sa neumiestnili na prvom mieste, podali proti výsledku výberového konania námietky. Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní je Úrad verejného obstarávania jediným orgánom, ktorý rozhoduje o námietkach účastníkov verejného obstarávania. V tejto súvislosti poukazujem na to, že v danom prípade je obstarávateľom podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní Rooseveltova nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. Ministerstvu zdravotníctva preto neprislúcha akýmkoľvek spôsobom vstupovať do právnych vzťahov súvisiacich s verejným obstarávaním. Dovoľujem si aj upozorniť, že spôsob oboznámenia sa s výsledkami verejnej súťaže je pre obstarávateľov upravený už uvedeným zákonom o verejnom obstarávaní.  
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, nie je to celkom tak. Isteže podľa zákona nemá ministerstvo právo zasahovať, ale ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo finančné prostriedky na takýto skupinový nákup a poverilo tým Banskú Bystricu. Pre mňa bola zarážajúca informácia v tom, že údajne to vyhrala firma Toyota, napriek tomu že máme tu vlastné firmy, ale keď nebolo ešte rozhodnuté, pretože by som sa veľmi čudoval, keby zo štátnych prostriedkov pri súčasnej nezamestnanosti, pri súčasnej podpore hľadania práce pre našich pracovníkov, by sme dávali prednosť firme. Pretože nejde iba o jednorazový nákup sanitných vozidiel, tu ide o opravy, tu ide potom o všetky prehliadky a všetky spojené veci s prevádzkou týchto sanitných vozidiel. Ja som dostal takú informáciu, že údajne bola vybratá firma. Preto som dal túto otázku. Ale mám za to, že ministerstvo zdravotníctva, nemáte celkom pravdu, že nemá do toho čo povedať, pretože ak ono dalo takúto objednávku, tak myslím si, že má čo do toho povedať.  
Doplňujúca odpoveď Vážený pán poslanec, v okamihu, keď sa dozviem výsledok protestu alebo námietok, rozhodnutia o námietkach objednávateľov alebo účastníkov, v tom okamihu vám dám vyčerpávajúcu odpoveď, povedzme vo výbore pre zdravotníctvo. Pretože ak by som teraz hovoril o tom, ako prebiehalo prvé kolo, ako sa umiestnili účastníci, ako sa umiestnili nie značky, ale účastníci, tým by som asi narušil rokovanie o odvolaní sa proti výsledku, a preto v tejto chvíli by som to považoval za nenáležité.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.