Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Eva Rusnáková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10.5.2000 
Zadávateľ Eva Rusnáková 
Otázka Pri prerokúvaní štátneho rozpočtu 2000 som konštatovala, že banskobystrický krajský úrad má oproti iným krajským úradom poddimenzované finančné prostriedky určené na havarijné stavy v školstve. Prosím o informáciu, aké vidíte možnosti pomôcť krajskému úradu, ktorý musí riešiť havarijné stavy najmä v južných zaostávajúcich okresoch kraja. 
Adresát ministerka financií SR Brigita Schmögnerová 
Dátum odpovede 11.5.2000 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, dovoľte mi sprostredkovať odpoveď pani ministerky Schmögnerovej na vašu otázku. Riešenie problémov spojených s investičnou výstavbou, havarijnými situáciami a zabezpečovaním opráv a údržby objektov je v zmysle zákona Národnej rady číslo 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom Národnej rady číslo 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v kompetencii krajských úradov, teda v tomto prípade Krajského úradu v Banskej Bystrici. Z uvedeného vyplýva, že výdavky na jednotlivé investičné akcie a v rámci nich aj na havarijné stavy musia byť pokryté v rámci rozpočtu schváleného zákonom Národnej rady o štátnom rozpočte na rok 2000, ktorý Ministerstvo financií Slovenskej republiky rozpísalo pre kapitolu Krajského úradu v Banskej Bystrici svojím listom číslo 3/2000 z 10. 1. 2000. V rámci tvorby rozpočtu ministerstvo financií neurčuje objemy na jednotlivé investičné akcie, ale tieto na základe analýzy skutkového stavu a akútnosti jednotlivých havarijných stavov stanovuje samotný krajský úrad. Problémy s odstraňovaním havarijných stavov nie sú však len v južných okresoch kraja, nie zaostalejších než iné regióny, ale týkajú sa všetkých okresov kraja Banská Bystrica vzhľadom na obmedzené zdroje štátneho rozpočtu. Ďakujem. Skončil som. 
Doplňujúca otázka Pán podpredseda, ďakujem pekne za odpoveď. Samozrejme, že mi je jasné, že v Banskobystrickom kraji majú problémy s havarijnými stavmi aj v iných okresoch ako práve v tých južných zaostávajúcich, ale podľa poradia akútnosti, ktoré som mala možnosť si pozrieť, možno zhodou náhod sú to práve južné okresy, kde sú tie havarijné stavy také, že ich naozaj urýchlene je potrebné riešiť. Pri prerokúvaní štátneho rozpočtu som žiadala navŕšiť minimálne o tých 5 mil. korún, čo by pomohlo dvom-trom školských zariadeniam, čo, bohužiaľ, sa nestretlo s podporou kolegov, lebo mali pocit, že sa výnimočne pridáva len jednému kraju a na navŕšenie pre ostatné kraje návrhy neboli. Možno aj z tohto dôvodu to neprešlo. Moja otázka len ako dodatočná smeruje k tomu, či napriek tomu, že krajské úrady majú pridelené zdroje a samé s nimi hospodária, či sa bude ministerstvo financií zaoberať havarijnými stavmi a prípadnou ďalšou finančnou pomocou, pretože sú tam staré kotolne, rovné strechy, zateká do škôl a jednoducho to treba naozaj urýchlene riešiť a nie odkladať na ďalší rok, keď budeme prijímať nový štátny rozpočet. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca odpoveď Ja samozrejme budem tlmočiť túto otázku pani ministerke. Pokiaľ viem z rokovaní vo vláde, táto otázka súvisí aj s prostriedkami, s ktorými sa počíta z príjmov z privatizácie, kde sa počíta s istou časťou prostriedkov do školstva práve na opravu plochých striech a rôznych havarijných situácií. Znovu by som možno zopakoval to, čo som povedal pri doplňujúcej odpovedi na otázku pána poslanca Mesiarika ohľadne bytovej výstavby, že aj tento problém veľmi úzko súvisí s privatizáciou, s urýchlením privatizácie a so získaním dodatočných zdrojov aj na veci, ktoré ste, pani poslankyňa, spomínali. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.