Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Imrich Andrejčák

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 25.8.1999 
Zadávateľ Imrich Andrejčák 
Otázka Koľko občianskych zamestnancov armády v posádke Trenčín prepustíte zo zamestnania v Trenčíne v súvislosti so sťahovaním Generálneho štábu do Bratislavy a koľko finančných prostriedkov ste na ne vyčlenili z rozpočtu? 
Adresát minister obrany SR Pavol Kanis 
Dátum odpovede 26.8.1999 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši 
Odpoveď Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na to, že pán minister obrany Slovenskej republiky je oficiálnym delegátom dnešných osláv 55. výročia Slovenského národného povstania v Strečne, požiadal ma a pán premiér ma určil, aby som odpovedal na otázku pána poslanca Andrejčáka. Tvorba koncepcie reformy Armády Slovenskej republiky vstupuje do záverečného štádia a vy, pán poslanec Andrejčák, budete mať ako člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť možnosť sa zoznámiť aj s konkrétnymi údajmi, čo sa týka profesionálnych vojakov a občianskych zamestnancov Armády Slovenskej republiky. Zatiaľ takýmito presnými údajmi v súčasnosti sa nedisponuje a, prirodzene, že v prípade ukončenia pracovného pomeru z dôvodu reorganizácie Armády Slovenskej republiky budú všetky zákonné nároky ako aj občianskych zamestnancov uplatnené v plnom rozsahu. Chcem vás zároveň aj informovať o tom, že v posádke Trenčín sa má vytvoriť veliteľstvo pozemných síl Armády Slovenskej republiky, kde bude zamestnaná rozhodujúca časť súčasných zamestnancov Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky. Vzhľadom na menšie náklady vynakladania na občianskych zamestnancov chceme všade tam, kde nemusia byť profesionálni vojaci, zamestnať práve občianskych zamestnancov. V druhej časti otázky, koľko finančných prostriedkov sa na tento účel vyčlenilo z rozpočtu, pán poslanec, treba odpovedať, že rozpočet na rok 2000 sa tvorí, existujú len východiská rozpočtu. V súčasnosti sa spracúvajú na jednotlivých rezortoch, a preto dnes nie je možné uvádzať, koľko finančných prostriedkov sa vyčlení na tento účel. Určite v štádiu schvaľovania rozpočtu potom bude možné plne dať informáciu Národnej rade Slovenskej republiky. 
Doplňujúca otázka Tá otázka znie v tom, že pokiaľ je mi známe, nie je vypracovaná žiadna teória na spôsob reorganizácie, ktorú idete robiť. Upozorňujem vás, že rozhodne najmenej dve tretiny ľudí z Trenčína musí pracovať v Bratislave, lebo ľudia tejto odbornosti v Bratislave nie sú. Takže iba táraniny o tom, že podstatná časť zostane na veliteľstve. Vážení, veliteľstvo pozemného vojska kedysi sa volalo oddelenie bojovej prípravy a malo 19 ľudí. Takže táraniny, prosím vás, neberiem. A chcem povedať, že neviem, že by uznesenie Národnej rady alebo vlády rozhodlo, že Slovenskú republiku ide pán Kanis zastupovať na Strečno. Takže pýtam sa a tá doplňujúca otázka znie: Musia členovia vlády ctiť zákon, ktorým sme prijali rokovací poriadok, že má tu byť, alebo nemusí? Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď K tej prvej časti, myslím si, pán poslanec, ako som uviedol, že bude dobre, keď vo výbore, ktorého ste členom, sa bude táto otázka prerokúvať a zrejme sa vám aj teoreticky, aj prakticky vysvetlí celý tento manéver, ktorý ide s cieľom jednak zvýšenia bojaschopnosti slovenskej armády, jej prispôsobenia sa požiadavkám, ktoré sú potrebné pre slovenskú armádu, ale zároveň aj efektívnosti Armády Slovenskej republiky vynakladaním prostriedkov na ňu. K tej druhej časti by som chcel povedať, že v rokovacom poriadku, v zákone o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky je umožnené, aby člena vlády pri otázkach a odpovediach zastupoval člen vlády. To je po prvé. Po druhé, myslím si, že pripomenutie si 55. výročia Slovenského národného povstania práve na Strečne, kde boli rozhodujúce boje pred 55. rokmi, je minimálne taká dôležitá a významná udalosť aj z hľadiska medzinárodného, pretože má charakter skutočne medzinárodnej účasti francúzskych partizánov na tomto boji, že minister Kanis na Strečne dôstojne reprezentuje Slovenskú republiku. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.