Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Miloš Svrček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 15. 3. 2023 
Zadávateľ Miloš Svrček 
Otázka Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu v roku 2020 v súvislosti s PCB látkami na Slovensku. Aktuálne je "vyčistená" ošipáreň - PCB látky v sudoch z nich - sú uzatvorené v kontajneroch (jeseň 2021) a uložené zatiaľ na neznámom mieste pre verejnosť. Aktuálne prebieha súťaž na firmu, ktorá PCB látky v nich zneškodní (cca 150 ton odpadov), pričom suma, ktorá bola na to vyčlenená bola 500 000 eur. Budú sa riešiť aj ďalšie miesta, kde by mohli byť ďalšie PCB látky uložené? 
Adresát podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Dátum odpovede 16. 3. 2023 
Zodpovedal podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Celkove ste mi ich položili štyri, ktoré sa všetky dotýkajú vládou vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s PCB látkami. Moje odpovede budú preto na seba nadväzovať a vzájomne sa dopĺňať. Čiže začneme s tou pozíciou, kde sa pýtate, či sa budú riešiť aj ďalšie miesta. Treba zdôrazniť, že vyčlenená suma 500-tisíc eur, o ktorej v otázke hovoríte, patrí a bola pridelená vládou Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Toto ministerstvo sa svojich úloh aj výborne zhostilo a financie smerovali najmä do vytvorenia kontajnerov a uskutočnenia prác v ošipárni. Ďalšie práce prebiehajú aj na lokalite Prameň. Peniaze pre ministerstvo životného prostredia však zatiaľ vyčlenené neboli. Jeden z dôvodov je aj to, že ministerstvo životného prostredia musí vyhlásiť verejné obstarávanie na zneškodnenie odpadu, ktoré nie je možné vyhlásiť bez definovania, o aký odpad ide, a tieto analýzy musia predchádzať verejnému obstarávaniu na zneškodnenie. Aktuálne ministerstvo životného prostredia ukončuje celý rad projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia. Pokiaľ ide o envirozáťaže, ktoré vám pošleme, nebudem to čítať, je ich viac než desať, ktoré sa teraz dokončujú, a prejdeme na dokončenie proje... dokončenie envirozáťaže na území Chemka Strážske, až keď tam ukončí práce ministerstvo vnútra. Za posledné týždne a mesiace sa uskutočňujú stretnutia s ministerstvom vnútra a pripravujeme sa zápisnične prevziať ten odpad, tak ako ministerstvo vnútra a špeciálne oddiely hasičského zboru uložili. Ministerstvo životného prostredia medzitým vykonáva aj naďalej monitorovaciu činnosť v areáli Chemka Strážske a pripravujeme sa na definitívnu likvidáciu odpadu, ktorý bol uložený do kontajnerov. Zatiaľ toľko.  
Doplňujúca otázka Áno, ďakujem pekne, pán minister. Ja by som si potom s vaším dovolením zobral tie odpovede, ale tu by som ešte prečítal vyjadrenie pána primátora mesta Strážske, pána Patrika Magdoška. Ja som s ním bol asi pred dvoma týždňami osobne. Sme sa bavili práve na túto tému a on aj na tomto statuse informuje, že zvolal na mesto okrúhly stôl, aby sa priamo na mieste vyriešili ďalšie otázky ohľadne odstraňovania PCB látok. Pozvanie prijal dočasne poverený pán premiér Eduard Heger. Konštatuje, že aj vy ste potvrdili účasť na tomto okrúhlom stole a taktiež aj pán minister vnútra Roman Mikulec, starostovia okolitých obcí a taktiež aktivisti z regiónu. Prijali pozvanie aj majitelia závodu Chemko. To stretnutie by sa malo uskutočniť 30. marca, tak by som sa chcel ešte doplňujúcu otázku opýtať, že či bude aj do toho termínu niečo nové ohľadne vyhlásenia verejného obstarávania a taktiež možno ešte taká otázka doplňujúca, lebo my sme mali aj v programovom vyhlásení vlády riešenie tejto otázky a zmeny legislatívy, napríklad Občianskeho zákonníka pri, alebo Obchodného zákonníka pri prevode vlastníckych práv, lebo sú tam, vieme problémy ohľadne vlastníkov, taktiež environmentálnych záťaží. Čiže či sa ešte do toho obdobia niečo dorieši a či prídete aj toho 30. marca do mesta Strážske na to osobné stretnutie. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Predpokladám. Ďakujem. Predpokladám, že prídem. V každom prípade, samozrejme, iniciatíve samospráve sa medze nekladú. Žiaľ, ale tá iniciatíva nemusí korelovať s tými pracovnými výsledkami, ktoré robí exekutíva. Čiže môže sa stať, že to stretnutie neprinesie pre zvolávateľa toľko zázračných nových informácií, ako by sme si všetci priali. Jednoducho ministerstvo vnútra si plní svoju úlohu, ministerstvo životného prostredia sa pripravuje prevziať celú vec. Na vláde ešte nie je vyčíslená suma, lebo nie sú známe chemické analýzy všetkých sudov, najmä z Prameňa. Čiže celý ten proces je veľmi náročný aj s ohľadom na to, že prakticky všetky krajiny okolo nás majú zákaz dovozu škodlivého odpadu, toxického odpadu, ktorým PCB látky sú, a na druhej strane u nás neexistuje spaľovňa, ktorá by PCB látky v takomto množstve dokázala spáliť. Tá jediná spaľovňa, ktorá je zhodou okolností v Prešove, by ich pálila povedzme 15 alebo 20 rokov, a to je naozaj nereálna manipulácia s takýmito látkami. Vidíme teda, že naši predchodcovia nám tento problém nezanechali náhodou. Je to naozaj komplikovaný problém, ktorý si vyžaduje vytrvalé, trpezlivé úsilie. Pokiaľ starostovia, samozrejme, v rámci svojich záujmov chcú podnecovať čo najviac štátne orgány, aby konali, naozaj majú na to plné právo, ale uisťujem vás, že je naším úmyslom, aby sme do konca tohoto volebného obdobia mohli preukázateľne pohnúť so škodlivinami PCB látok v Chemku Strážske. A nielen, samozrejme, s nimi. Môžem vás ale tiež uistiť, pán poslanec, že verte, že ak niekto v tom regióne vytvára poplašnú náladu alebo šíri doslova poplašné zvesti, nie je to namieste. PCB látky neohrozujú bezprostredne zdravie obyvateľov Zemplína. Sú, 35 rokov sa už nešíria vzduchom, ich šírenie vodou je limitované tým, že sú vo vode nerozpustné. Šíria sa konzumovaním zvierat, ktorých, divých zvierat, ktoré sa chodili napájať na tú lokalitu Prameň a ktoré vo svojom tuku, pretože práve tam sa PCB látky ukladajú, obsahujú PCB látky. Čiže v celom regióne to, čo môže ohrozovať PCB látkami, je predovšetkým divina, či už ide o diviačie mäso alebo ide o raticovú zver.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.