Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Romana Tabák

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 15. 3. 2023 
Zadávateľ Romana Tabák 
Otázka Vážený pán Heger, zabudli ste na jasle, dá sa to riešiť? Chcem vás pekne požiadať o zistenie možnosti prípadného dodatočného doplnenia poskytnutia jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku aj pre opatrovateľky v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov. Deti sú naša budúcnosť, túto prácu máme veľmi radi, ale k tejto veľmi zodpovednej práci je potrebné mať stály kolektív pracovníkov a hlavne dostatočný počet stabilných opatrovateliek. Prosím detailne vysvetliť.  
Adresát predseda vlády SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 16. 3. 2023 
Zodpovedal predseda vlády SR Eduard Heger 
Odpoveď Pozdravujem, pani poslankyňa. Aby sme teda, aby som odpovedal priamo na vašu otázku, na jasle sme nezabudli, ale keď, keď rozprávame priamo o stabilizačnom príspevku, tak stabilizačný príspevok, ako viete, sme robili pre zdravotnícke zariadenia a potom pre zariadenia sociálnych služieb, poskytovateľov sociálnych služieb, takže toto boli skupiny, kde sme práve tento, tento príspevok dávali. Čo sa týka samotných jaslí, tak áno, to ja by som to premostil rovno aj na škôlky, pretože vieme, že aj tam tie kapacity chýbajú a práve preto sme aj v pláne obnovy vyčlenili, by som povedal, stovky miliónov eur na vybudovanie tejto infraštruktúry, lebo to je prvé, čo potrebujeme. Potrebujeme mať dostatočnú infraštruktúru, aby vôbec tie deti mohli kam chodiť. A vlastne teraz aj tu v parlamente máte dva zákony, kde by som vás chcel poprosiť aj o podporu. Sú to zákony, ktoré sa týkajú plánu obnovy a míľnikov plánu obnovy, aby sme mohli čerpať peniaze na výstavbu infraštruktúry a škôlok pre ďalších 12-tisíc detí. Máme vypočítané od troch rokov, vy hovoríte, samozrejme, o jasliach, čo sú do troch rokov, ale k tomu sa za chvíľočku dostanem. Práve tie deti od troch rokov vidíme, že sú stále rodičia, a to táto kapacita 12-tisíc zahŕňa aj trojročné, aj štvorročné, lebo päťročné už majú povinnú dochádzku, takže práve táto kapacita by mala stačiť na to, aby sme v najbližších troch-štyroch rokoch vybudovali túto infraštruktúru a mohli tým pádom mať miesto v škôlke, tieto deti. Ale k tomu je potrebné, aby prešli aj tu v parlamente teda tie dva zákony, školské, ktoré sú tu na rokovaní v prvom čítaní, a preto vás si dovolím poprosiť o podporu týchto zákonov, aby tento míľnik bol naplnený a mohlo prísť ďalších 800 miliónov z plánu obnovy na Slovensko. Čo sa týka detí do troch rokov, tam sme urobili opatrenie, ktoré smeruje viac k rodičom, a ono to smeruje práve s tým daňovým bonusom, lebo viete, že daňový bonus je vlastne opatrenie aj prídavky na dieťa, ktoré dostáva rodič od prvého dňa na každé dieťa, a výrazne sme ho zvýšili z priemerne 45 eur na 200 eur, čiže 150 euro, keď to zaokrúhlim, 150 eur na každé dieťa, čo dáva rodičom automaticky dodatočné zdroje na to, aby mohol jednak pokryť aj zvýšené náklady, aj keď vieme, že s rastúcimi deťmi tie náklady rastú výrazne, takže tieto peniaze v tomto nižšom veku môžu využiť na rôzne iné potreby, ktoré majú v súvislosti s rodinou a v prípade potreby aj keď by rodičia chceli nastúpiť alebo rodič, matka by chcela nastúpiť do práce. Zároveň toto je ale premostenie aj so Zákonníkom práce, je to taká rozsiahlejšia reforma, kde je dôležité, aby aj ten pracovný trh dokázal vytvoriť priestory a priestor na to, veď v konečnom dôsledku aj v rámci koalície sme hovorili aj o rodičovskom príspevku, ktorý práve rodičia poberajú na deti do troch rokov, aby sa našla nejaká flexibilita a podobne, ale nenašlo sa nejaké konkrétne riešenie, ktoré by sa v tomto volebnom období presadilo, takže preto táto, táto téma stále ostáva otvorená. Ale to najvýraznejšie, že sme dali rodičom dostatočnú pomoc s financovaním ich detí, aby vedeli zabezpečiť aj pokrytie nákladov detí do troch rokov práve skrze tento výrazne zvýšený daňový bonus. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, takže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Takže dá sa povedať, že ten stabilizačný príspevok sa už nedá ako keby presunúť z toho, čo, čo zostalo? Takže, takže určite sa už... 
Doplňujúca odpoveď Áno, ten stabilizačný príspevok bol nastavený práve pre tie zdravotnícke profesie a profesie v zariadeniach sociálnych služieb. Čiže nebol, nebol ani mienený pre školské zariadenia, pretože školským zariadeniam, ako viete, sme vlastne sa dohodli, alebo aj predškolským sme sa dohodli vlastne s odbormi ešte v minulom roku v lete, že od 1. januára došlo k zvýšeniu miezd o 10 % a taktiež budeme zvyšovať ešte mzdy od 1. septembra tohto roku o ďalších 12 %, čo je viac ako o 20 % spolu. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.