Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Marek Šefčík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 2. 2023 
Zadávateľ Marek Šefčík 
Otázka Pán minister, prosím, objasnite nezrovnalosti a publikované spochybňovanie toho, že sa nemocnicu Rászochy podarí postaviť zo zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti. 
Adresát minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Dátum odpovede 9. 2. 2023 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Odpoveď Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Dovoľujem si odpovedať v krátkosti, potom, samozrejme, môžem odpovedať na otázky. Projekt novej univerzitnej nemocnice v lokalite Rázsochy je v súčasnosti najvyššou prioritou ministerstva zdravotníctva a rezort vynakladá maximálne úsilie na to, aby boli dodržané všetky stanovené stanovené termíny. Komplexný časový harmonogram realizácie projektu bol vypracovaný zhotoviteľom, ako aj objednávateľom, ktorý sa v čase aktualizuje z dôvodu zapracovania prijatých rozhodnutí, ktoré môžu mať za následok aj úpravu jednotlivých časových harmonogramov v projekte. Ministerstvo zdravotníctva eviduje mediálne prezentované informácie spochybňujúce reálnosť naplnenia stanovených míľnikov v rámci plánu obnovy a odolnosti. Z uvedeného dôvodu ministerstvo zdravotníctva neustále monitoruje všetky teoretické komplikácie, ktoré by mohli viesť k omeškaniu investície pri projekte novej univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy. V súčasnosti je stav taký: Ministerstvo očakáva odovzdanie štúdie uskutočniteľnosti, do ktorej budú zapracované, ktoré budú zapracované do kompletno urbanisticko-architektonickej štúdie. Tam je termín 17. februára, ten bude splnený. Následne bude táto urbanisticko-architektonická štúdia protokolárne odovzdaná Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a bude podkladom pre konzorcium, ktoré vyhralo súťaž na projekt, na prípravu projektu. Táto projektová príprava má byť odovzdaná podľa zmluvy do konca augusta, tak aby sa mohlo začať verejné obstarávanie o zhotoviteľa, ktoré má byť podľa míľniku v pláne obnovy a odolnosti ukončené v prvom kvartáli budúceho roka, keď má byť podpísaná zmluva so zhotoviteľom. Takže v tejto chvíli termíny, ktoré sú v časovom harmonograme dané, plníme a, samozrejme, tie komplikácie, ktoré môžu pri tom celom procese byť, monitorujeme a snažíme sa im aktívne predchádzať. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka Áno, mám doplňujúcu otázku. Ďakujem, pán minister, zatiaľ za odpoveď. A moja doplňujúca otázka bude práve smerovať k tým komplikáciám, ktoré tam nastali, lebo sa mi dostalo ako členovi zdravotníckeho výboru, že spoločnosť, teda konzorcium, ktorá, ktoré vyhralo výberové konanie, mimochodom, nikdy nerobilo projekt na nemocnicu, sa sťažuje, že zo strany ministerstva sú odmietané snahy o odborné zabezpečenie činnosti vo vzťahu k projektu a že ministerstvo s nimi údajne nekomunikuje tak, ako by malo. Vraj ministerstvo odmietlo odborníkov, ktorí sa mali zúčastniť na príprave projektu, spoločnosť sa vraj dištancuje od prípadných právnych a iných problémov s neplnením zmluvy a projektu pre budúceho zhotoviteľa diela. Vy ste už spomenuli, že 2024, je to míľnik v prvom kvartáli na peniaze z plánu obnovy a odolnosti, a chcem sa opýtať, že znova, opätovne, že či je toto, čo som vymenoval, pravda a či sú tie peniaze ohrozené, pretože sme bojovali, však si to pamätáme všetci, bojovali sme za prijatie optimalizácie siete nemocníc, ktorú pripravoval ešte bývalý minister, vy ste to potom dotiahli a tu v parlamente sme to schválili a môžem povedať, že horko-ťažko sme to schválili. Tak verím teda, že to nestroskotá na nejakej neochote ministerstva, na nejakej komunikácii a neplnení míľnikov z plánu obnovy. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Tak ja možno k tomu tri vety. Ja vylučujem, že by na ministerstve bola neochota s niekým spolupracovať, skôr naopak. Pravda je ale to, že vyžadujeme od konzorcia, ktoré vyhralo súťaž, kvalitnú prácu. Veci, ktoré nepovažujeme za dobre urobené, sme neprebrali, to je pravda, ale, samozrejme, po schválení toho celého harmonogramu aj NIKA, aj ministerstvom zdravotníctva na tom intenzívne pracujeme a zatiaľ tie termíny, ktoré tam sú, budú splnené. Ale myslíme si, že pokiaľ teda platíme pomerne veľké peniaze firme, ktorá to má spraviť, tak mala by dodávať kvalitnú prácu. A myslím si, že v tejto chvíli je tento problém vyriešený a tie veci, ktoré sa dejú, postupujú tak, ako sme si naplánovali. Ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.