Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Vladimíra Marcinková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 2. 2023 
Zadávateľ Vladimíra Marcinková 
Otázka Aký je postoj ministerstva k rozšíreniu právomoci sprevádzať dieťa do školy v prípade osobných asistentov? (Hovoríme o situáciách aj počas vyučovania.) 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 
Dátum odpovede 9. 2. 2023 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, rezort práce, sociálnych vecí a rodiny zastáva názor, že zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane vytvorenia vyhovujúcich podmienok v školách a zabezpečenia pomoci pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa, spadá do kompetencie rezortu školstva. Povinná školská dochádzka končí vo veku 16 rokov dieťaťa, to jest v čase, kedy žiak obvykle navštevuje strednú školu. So zabezpečením podmienok pre vykonávanie výchovno-vzdelávacieho procesu, so zabezpečením podmienok súvisí aj stanovenie kritérií pre osoby, ktoré sa tohto procesu môžu zúčastňovať, napríklad zdravotná spôsobilosť alebo zodpovednosť za osoby v priestoroch školy. Aj s ohľadom na tieto skutočnosti boli nastavené podmienky poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu v tom zmysle, že pri posudzovaní rozsahu osobnej asistencie nie je možné zohľadniť hodiny, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie s výnimkou vysokej školy. Riešenie odkázanosti detí na pomoc inej osoby v rezorte školstva prostredníctvom osobnej asistencie, ktorá je financovaná formou peňažného príspevku na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, by bolo nesystémové. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že tento peňažný príspevok je len jednou z foriem riešenia uvedenej odkázanosti. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je poskytovaný len časti detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby je riešená aj formou peňažného príspevku na opatrovanie, opatrovateľskou službou, ako aj poskytovaním sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb. Niektoré deti dochádzajú do školy zo zariadení sociálnych služieb. Vážená pani poslankyňa, ďakujem za vašu pozornosť.  
Doplňujúca otázka Áno, ďakujem, lebo myslím, že aj pán minister školstva mi bude vedieť na toto odpovedať, keďže sa tá téma prelína s jeho agendou. Ja sa práve na tých osobných asistentov dívam z toho titulu s nádejou, že keď nemáme dostatok školských asistentov, tak práve ten osobný asistent pridelený... pardon, pán poslanec, nevidím na pána ministra. ... a práve ten osobný asistent pridelený danej osobe so zdravotným postihnutím by dokázal pomôcť aj v tom školskom prostredí, lebo obracajú sa na mňa matky, posledne to bola mama z Michaloviec, ktorá nemá možnosť mať školského asistenta, škola to vlastne nezvláda nejakým spôsobom a práve ten osobný asistent by pomohol, keďže ak nie, bude sa musieť vzdať práce a vlastne zostanú bez príjmu, keďže je mama samoživiteľka. Čiže práve pre takéto situácie hľadám riešenie a je pre mňa aj pochopiteľné z tých argumentov, ktoré ste povedali, ale zároveň – keď nemáme pokryté iné možnosti – absurdné, že necháme takýchto jednotlivcov, ktorých sú na Slovensku stovky, vlastne bez pomoci štátu.  
Doplňujúca odpoveď Ja ďakujem aj za tú doplňujúcu otázku a, mimochodom, aj za tú prvotnú otázku. Mňa osobitne tiež inšpiruje k iniciovaniu spolupráce s kolegom z rezortu mini... s pánom ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Napriek tomu teda, že post, kariérna pozícia pedagogického asistenta alebo osobného asistenta nie je veľmi veľa rokov, tak ten počet je, rádovo prekročil 10-, 20-tisíc takýchto asistentov na školách, ale stále sa ukazuje ako nedostatočný, hoci ho veľmi radikálne zväčšujeme, zrýchľujeme. Samozrejme, s tým narastajú aj nároky na financovanie, tak za mňa taká, také efektívne využitie zdrojov a v týchto prienikoch pôsobenia daných rôznymi kompetenčnými zákonmi je žiaduce sa na to pozrieť a skúsiť to zladiť. Ďakujem za inšpiráciu.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.