Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Miloš Svrček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2023 
Zadávateľ Miloš Svrček 
Otázka Akým spôsobom momentálne rieši rezort otázku PCB látok na Zemplíne? 
Adresát podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Dátum odpovede 2. 2. 2023 
Zodpovedal podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Odpoveď No, vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Skutočne Zemplín, čiže štyri, osem okresov – Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov, Michalovce, Sobrance, Trebišov, je územie, ktoré nás zaujíma z hľadiska prítomnosti PCB látok, ale aj iných škodlivých látok, pretože v minulosti sa tam angažovalo veľa, veľa podnikov, ktoré majú skládky, neošetrené skládky, akým je aj Bukóza Vranov alebo ďalšie. Najvypuklejší problém s PCB je, ako je už známe, v Chemku, v médiách sa pravidelne objavujú informácie o unikaní PCB látok, ale treba povedať, že toto dnes nie je aktuálny stav. Aktuálny stav, ktorý máme na tomto území, je recyklácia tých PCB látok najmä v telách zvierat. PCB látky sa, ako ma poučili odborníci, nerozpúšťajú vo vode, sú poletujúce, čiže v dobách, keď tam výroba, z výroby unikali PCB látky, tak sa dostávali komínom do stredných vrstiev ovzdušia, padali na územie v širokom rozmedzí. Treba ale povedať, že táto výroba v tejto podobe prestala „posýpať" tieto okresy už tri roky pred revolúciou, čiže asi, asi 36 alebo ´7 rokov. No 2. 12. ´20, čiže hneď v prvom roku tejto vlády, bolo vydané uznesenie, treba povedať, že od prvých dní sme sa s vtedajším ministrom pánom Mičovským o tento problém zaujímali, spoločne sme navštívili lokalitu a v decembri bolo vydané uznesenie 752, s ktorým bol minister vnútra splnomocnený na riadenie záchranných prác a na zabezpečenie podrobného výskumu, potrebného výskumu vypracovania odborných materiálov a analýz technologických postupov. V rámci podniku sa jednalo najmä o pozornosť venovanú Ošipárni a lokalite Prameň. Ošipáreň bola polozbúraná budova a lokalita Prameň je potôčik, ktorý preteká údolím, ktoré bolo sčasti zasypané hlinou, ale do tej hliny, poviem to tak jemne, nezodpovední pracovníci Chemka Strážskeho si urobili vlastne skládku sudov s látkami, ktoré obsahujú práve aj PCB látky. No začiatkom novembra ´21 boli už z objektu Ošipáreň odstránené nebezpečné odpady. V tomto období medzi tým sa zabezpečilo prenajatie pozemkov, keďže tam je všetko súkromné, to nebola jednoduchá vec, ale našli sme nakoniec pozemky a zhotovili sa špeciálne kontajnery, čomu predchádzala súťaž na dodávateľa a tak ďalej. Čiže v roku ´21 sa do tých kontajnerov už dostali, dostali materiály z objektu Ošipáreň. Tie boli naozaj už na daždi a akútne hrozilo, že budú odplavované tie látky. Súdy boli zhrdzavené a celý, celý objekt bol nechránený, čiže mohlo aj prísť k, ja neviem, nejakému nechcenému kontaminovaniu nejakých detí alebo nevítaných návštevníkov. Záchranné práce teda spočívali najmä vo vyprataní nebezpečných odpadov a ich uložení do kovových konštrukcií kontajnerov certifikovaných na uloženie jedovatého odpadu. Následne sa naplnené kontajnery uložili na pozemok v areáli Chemka Strážske. Práce sa zabezpečovali v rámci kompetencií prezídia hasičského zboru a musím len pochváliť, že naozaj tie práce boli vykonané veľmi bezpečne a veľmi starostlivo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.