Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Tomáš Valášek

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2023 
Zadávateľ Tomáš Valášek 
Otázka Pôvodný návrh novely Trestného zákona obsahoval aj redefiníciu znásilnenia - za znásilnenie by sa považoval sexuálny styk bez súhlasu dotknutej osoby. Od tejto zmeny ste však upustili a poukazovali na situáciu v Španielsku. Pre objasnenie v Španielsku bola prijatá redefinícia znásilnenia a trestným je sexuálny styk bez súhlasu. V dôsledku legislatívno-technickej chyby zabudli upraviť v prechodných ustanoveniach vplyv na trestné sadzby odsúdených podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Môžete vysvetliť súvislosti medzi chýbajúcimi prechodnými ustanoveniami a samotnou podstatou redefinície znásilnenia, ktorá v Španielsku nie je predmetom sporu? Znamená to, že nie je možné pripraviť prechodné ustanovenia, ktoré by upravili aplikovateľnosť novej právnej úpravy vo vzťahu k ľuďom, ktorí bol odsúdení podľa predchádzajúcej právnej úpravy? Nie je možné teda vôbec meniť trestné sadzby a defíniciu skutkových podstát žiadnych trestných činov? 
Adresát dočasne poverený minister spravodlivosti SR Viliam Karas 
Dátum odpovede 2. 2. 2023 
Zodpovedal dočasne poverený minister spravodlivosti SR Viliam Karas 
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.