Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Anna Zemanová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 9. 11. 2022 
Zadávateľ Anna Zemanová 
Otázka Vážený pán premiér, aké je vaše stanovisko k tomu, že plénum NR SR neschválilo návrh zákona, ktorým sa malo zabezpečiť zamedzeniu rizika predkladania stanovísk SR cez návrhy 30 poslancov. Budete sa takýmito stanoviskami riadiť? Nehlasovali poslanci SME RODINA. 
Adresát dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 10. 11. 2022 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Eduard Heger 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, rešpektujem rozhodnutie poslancov Národnej rady, ktorí neschválili novelu ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie. Verím však, že v blízkej budúcnosti k schváleniu tejto, takejto novely príde, a to aj zo strany všetkých poslancov hnutia SME RODINA, pretože väčšina ich poslaneckého klubu za novelu ústavného zákona hlasovala. Kým sa tak nestane, budeme postupovať ako doteraz, a to tak, že sa zvolá výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ktorý príjme stanovisko v záležitostiach Európskej únie, ktorým bude vláda Slovenskej republiky, resp. jej člen viazaný. Ďakujem za pozornosť. 
Doplňujúca otázka By ma zaujímalo, pán podpredseda vlády Matovič, že či ste s tým stotožnený, že došlo k takémuto postupu. Pretože tie otázky, ktoré prichádzali, resp. stanoviská poslancov, boli práve od poslaneckého klubu SMER RODINA, teda SME, pardon, SMER, od Fica. A riziko, že behom 14 dní, keď nezaujme stanovisko Národná rada alebo príslušný výbor, tak toto stanovisko sa stane záväzným pre vládu Slovenskej republiky, že de jure a aj de facto ste legitimizovali tieto postupy tým, že sa ten zákon neschválil. A môže naozaj dôjsť k riziku, že alebo teda ste vlastne de facto odovzdali celú agendu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) 
Doplňujúca odpoveď Pani poslankyňa Zemanová, celkom som rád, že vám skončil mikrofón. Podsúvať komukoľvek, že tým, že neprejde vaša zmena zákona, že vlastne ktokoľvek na základe toho pácha nejakú nezákonnú činnosť a vyzývať ešte k tomu de facto nepriamo v otázke, ktorú kladiete na hodine otázok, je neúcta voči Národnej rade. Vy sa rovno v tejto otázke pýtate, že budete sa takýmito stanoviskami riadiť? Ako sa môže poslanec Národnej rady pýtať rovno predsedu vlády, či sa bude riadiť zákonom. Podľa mňa to ani do otázky nepatrí a som rád a verím, že táto otázka sa už v budúcnosti z vašej strany ani opakovať nebude. Ďakujem veľmi pekne. Odpoveď pána premiéra, si myslím, že je jednoznačná. Veríme, že dôjde k zmene tohto zákona. Ale kým nebude zmenený, premiér sa musí riadiť súčasným platným právnym poriadkom.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.