Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Filip Kuffa

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4. 5. 2022 
Zadávateľ Filip Kuffa 
Otázka Pán premiér, koľko miliónov litrov pohonných hmôt bolo doposiaľ zaslaných Ukrajine v rámci vojnového konfliktu?  
Adresát predseda vlády SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 5. 5. 2022 
Zodpovedal podpredseda vlády SR Štefan Holý 
Odpoveď Vážený pán poslanec, vláda Slovenskej republiky uznesením č. 150 z 2. marca 2022 uložila podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky zabezpečiť obstaranie a následné darovanie Ukrajine 10 mil. litrov motorovej nafty a 2,4 mil. litrov leteckého paliva. V súlade s touto úlohou uzatvorilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rámcovú kúpnu zmluvu so spoločnosťou Slovnaft, v ktorej boli v zmysle predmetného uznesenia dohodnuté maximálne množstvá motorovej nafty a leteckého petroleja. Presný harmonogram dodávky celého objemu pohonných hmôt v rozsahu stanovenom už spomenutým uznesením vlády nebol určený z dôvodu, že harmonogram musí zohľadňovať logistické požiadavky vrátane možnosti prebratia dodávok z ukrajinskej strany. Na základe uvedených skutočností bolo zo schváleného objemu 10 mil. litrov motorovej nafty a 2,4 mil. litrov leteckého petroleja reálne dodaných Ukrajine 6 676 315 litrov motorovej nafty a 2 389 772 litrov leteckého petroleja. Pre úplnosť by som rád uviedol, že vláda Slovenskej republiky taktiež schválila uznesením č. 193/2022 nákup pohonných a prevádzkových hmôt v objeme do 650-tisíc litrov na účel zabezpečenia humanitárnej pomoci Ukrajine. Táto pomoc bude realizovaná prostredníctvom palivových kariet, ktoré boli vystavené v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi ministerstvom hospodárstva a spoločnosťou Slovnaft v celkovom počte desať kusov s tým, že ich použitie bude v kompetencii rezortu vnútra, a to na území Slovenskej republiky pre humanitárne účely týkajúce sa Ukrajiny. K dnešnému dňu neboli z palivových kariet čerpané zatiaľ žiadne prostriedky. Ďakujem. Skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.