Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Filip Kuffa

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4. 5. 2022 
Zadávateľ Filip Kuffa 
Otázka Pán premiér, koľko miliónov litrov pohonných hmôt bolo doposiaľ zaslaných Ukrajine v rámci vojnového konfliktu?  
Adresát predseda vlády SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 5. 5. 2022 
Zodpovedal dočasne poverený podpredseda vlády SR Štefan Holý 
Odpoveď Vážený pán poslanec, vláda Slovenskej republiky uznesením č. 150 z 2. marca 2022 uložila podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky zabezpečiť obstaranie a následné darovanie Ukrajine 10 mil. litrov motorovej nafty a 2,4 mil. litrov leteckého paliva. V súlade s touto úlohou uzatvorilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rámcovú kúpnu zmluvu so spoločnosťou Slovnaft, v ktorej boli v zmysle predmetného uznesenia dohodnuté maximálne množstvá motorovej nafty a leteckého petroleja. Presný harmonogram dodávky celého objemu pohonných hmôt v rozsahu stanovenom už spomenutým uznesením vlády nebol určený z dôvodu, že harmonogram musí zohľadňovať logistické požiadavky vrátane možnosti prebratia dodávok z ukrajinskej strany. Na základe uvedených skutočností bolo zo schváleného objemu 10 mil. litrov motorovej nafty a 2,4 mil. litrov leteckého petroleja reálne dodaných Ukrajine 6 676 315 litrov motorovej nafty a 2 389 772 litrov leteckého petroleja. Pre úplnosť by som rád uviedol, že vláda Slovenskej republiky taktiež schválila uznesením č. 193/2022 nákup pohonných a prevádzkových hmôt v objeme do 650-tisíc litrov na účel zabezpečenia humanitárnej pomoci Ukrajine. Táto pomoc bude realizovaná prostredníctvom palivových kariet, ktoré boli vystavené v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi ministerstvom hospodárstva a spoločnosťou Slovnaft v celkovom počte desať kusov s tým, že ich použitie bude v kompetencii rezortu vnútra, a to na území Slovenskej republiky pre humanitárne účely týkajúce sa Ukrajiny. K dnešnému dňu neboli z palivových kariet čerpané zatiaľ žiadne prostriedky. Ďakujem. Skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.