Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Vladimír Ledecký

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 27. 4. 2022 
Zadávateľ Vladimír Ledecký 
Otázka Vážený pán minister, ako je možné, že firma Tatra-Agrolev, ktorej konateľ bol obvinený z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a svojou činnosťou spôsobil škodu v rozsahu niekoľko miliónov eur, stále hospodári na pozemkoch vo vlastníctve a správe štátu v okrese Levoča? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan 
Dátum odpovede 28. 4. 2022 
Zodpovedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan 
Odpoveď Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec Ledecký, firma Tatra - Agrolev, s. r. o., má aktuálne zo Slovenským pozemkovým fondom uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu od roku 2014 do roku 2024. Jedná sa o pozemky v katastrálnom území Levoča. U tohto subjektu eviduje Slovenský pozemkový fond neskoré úhrady od roku 2015, to znamená, že v prípade ich žiadosti o uzatvorenie ďalšej nájomnej zmluvy im - v úvodzovkách - padá prednostné právo. Subjekt nemá uhradené nájomné za rok 2021 v celkovej sume vyše 16-tisíc euro, čo je dneska predmetom vymáhania. Je v súčasnosti na stole podnet na ukončenie nájomnej zmluvy, ktorý bude Slovenský pozemkový fond realizovať. Ďakujem za pozornosť. Skončil som. Skryt prepis 
Doplňujúca otázka Pán minister, takto od chrbta. Tatra - Agrolev tieto pozemky obhospodaruje v katastrálnom území obce Spišský Hrhov. V katastrálnom území obce Spišský Hrhov prebiehal register obnovenej evidencie pozemkov, II. etapa, to znamená, komasácia tam bola urobená. V rámci komasácie, po komasácii neboli zrušené im nájomné zmluvy, ale pokračovali ďalej. Tá komasácia bola pred tromi rokmi. Čiže toto, čo spomínate, ako toto ste tam vôbec nespomínali, a viem, že s ľuďmi, ktorí hospodária na pôde, s tými najväčšími hospodármi boli pripravené zmluvy so Slovenským pozemkových fondom a už mali ich podpísať, len potom nejaká vyššia moc zariadila, že sa nepodpísali, a ďalej hospodária. Čiže keď, keď je register obnovenej evidencie pozemkov, tak zo zákona sa ruší pôvodná zmluva, čiže im padla tá zmluva, ale navyše hospodária na tých pozemkoch ďalej, a... a aj keď viem, že boli stíhaní tí pracovníci v Poprade, ktorí to mali na starosti a tak ďalej, tak neviem, čo sa deje, lebo je mi to veľmi podozrivé, že všetky zmluvy mali títo poľnohospodári pripravené a v konečnom dôsledku naraz sa prestalo na tom robiť a ich nepodpísali. Takže tie informácie, ktoré ste podali, neboli celkom úplné. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem za doplňujúcu otázku. Nechám túto záležitosť ešte raz preveriť. Chvalabohu, dnes už ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má vďaka novele, ktorú ste schválili v parlamente, možnosť kontrolnej právomoci voči Slovenskému pozemkovému fondu, za čo sa chcem na tomto mieste opakovane poďakovať, lebo Slovenský pozemkový fond je inštitúcia zriadená zo zákona. Nie je to ani príspevková organizácia, ani rozpočtová organizácia, ani štátny podnik, ani akciovka, je to osobitá právna forma sui generis, zriadená zo zákona, ktorá nemala nad sebou žiaden priamy kontrolný orgán. Minister pôdohospodárstva má len menovaciu právomoc na generálneho riaditeľa, námestníka a časť členov Rady Slovenského pozemkového fondu. Teraz ako, opakujem, hovorím, som veľmi rád, že máme kontrolnú právomoc na úseku viacerých právnych predpisov, a my teda aj v tomto prípade túto našu kontrolnú právomoc využijeme, aby sme zistili, čo sa vlastne stalo, čo sa týka predĺženia tých nájomných zmlúv. Po komasáciách, máte pravdu, že malo by to fungovať tak, že ten, to prednostné právo by malo zaniknúť, ale toto vyrieši až novela zákona č. 330/1991 Zb., ktorú máte už doručenú v parlamente, a predpokladám, že v najbližších dňoch ju budem môcť v prvom čítaní predstaviť, kde sa ukončí ten, to právo, prednostné právo až touto novelou, lebo to prednostné právo, ktoré bolo zavedené ako silnejšie právo užívateľa poľnohospodárskej pôdy, silnejšie ako dokonca vlastnícke právo majiteľa pozemku, bude zrušené až touto v parlamente nachádzajúcou sa novelou zákona č. 330/1991 Zb. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.