Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jarmila Halgašová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 2. 2022 
Zadávateľ Jarmila Halgašová 
Otázka Vážený pán minister, je účelné vynaložiť 30 miliónov eur na čistenie kanálov, na opatrenie, ktoré zjavne vykazuje znaky nehospodárnosti, neefektívnosti a neúčelnosti? Na základe čoho ste vybrali práve 267,5 km z celkovej dĺžky 5 851 km melioračných kanálov, ktoré majú byť rekonštruované? Existujú relevantné dôkazy, že tento projekt bude mať priaznivý vplyv na zadržiavanie vody v krajine? Nebude mať toto opatrenie v dobe klimatickej zmeny práve opačný vplyv a nezväčší odtok vody z krajiny?  
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan 
Dátum odpovede 17. 2. 2022 
Zodpovedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan 
Odpoveď Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Chcem sa ti, pani poslankyňa, poďakovať za túto otázku, aby som situáciu ohľadne hydromeliorácií mohol vysvetliť, lebo ja som za korektnú otvorenú diskusiu a chcem, aby všetci, ktorí sa zaujímajú o rezort pôdohospodárstva, aby mali korektné informácie. Lebo som zaregistroval v posledných týždňoch snahu niektorých mimoparlamentných opozičných strán o škandalizovanie rezortu a zaujímajú sa aj o hydromeliorácie. Chcem povedať, že treba rozlišovať medzi projektom, na ktorý sa pýtaš aj ty, pani poslankyňa, ktorý sa týka úpravy 267 km odvodňovacích kanálov, a prípad čistenia kanálov, ktorý sa robil z prevádzky, ktorý bol tiež, ktorý aj je dneska predmetom preverovania ministerskej kontroly, ktorý sa robil na prelome minulého a tohto roku v čase vegetačného pokoja. Tam ide o štyri a nie tri zmluvy, ako bolo publikované, kde sme nariadili ministerskú kontrolu s súdnoznaleckým preskúmaním v rozsahu a ceny práce, aby sme teda vedeli povedať, že aká je tá cenová náročnosť vyčistenia nejakého kilometra kanálu na viacerých úsekoch. Prečo to zmieňujem. Lebo je to dôležité aj preto, aby sme vedeli posúdiť hospodárnosť celého toho veľkého projektu, ktorý sa rozbehol ešte v roku 2019, čiže ak by som mal odpovedať priamo na tvoju otázku, že prečo sme ten projekt, prečo som ten projekt rozbehol a ako som vybral tých 267 kilometrov, tak musím povedať, že tá výzva bola otvorená 11. septembra 2019, čiže ešte za predchádzajúcej vlády, a bola aktualizovaná 11. 12. 2019, čiže ešte za predchádzajúcej vlády, a faktom je, že to rozhodnutie o druhej aktualizácii bolo z, potom z 22. februára 2021, kedy sa zmenila alokácia na 35 miliónov. A to poviem otvorene, to mi zasvietila kontrolka a po nástupe do kresla ministra som zastavil akékoľvek podpisovanie v tejto veci, čiže tento, túto výzvu naozaj zvažujeme a posudzujeme, nakoľko je hospodárne práve prostredníctvom už pripraveného projektu realizovať tie adaptačné opatrenia, lebo máš pravdu, že dnes musíme realizovať predovšetkým adaptačné opatrenia, ktoré budú plniť nielen odvodňovaciu funkciu, ale aj vodozádržnú funkciu tých hydromeliorizačných kanálov a ostatných zariadení. Aby som poskytol komplexný obraz, tak treba povedať, že samotná, samotné úvahy o úprave a vyčistení hlavne tých odvodňovacích kanálov vznikli na rezorte po záplavách, ktoré boli v roku 2009 a 2010, a v roku 2014 bola realizovaná štúdia pre realizáciu opatrení, ktorú, samozrejme, kto bude mať záujem, dám k dispozícii. A z tejto štúdie z roku 2014 sa najskôr naprojektovali práce na čistenie odvodňovacích kanálov na vyše 500 km za 70 miliónov euro. Potom tá alokácia bola znížená na 30 miliónov euro a išlo sa len na 267 kanálov. A dneska sme v procese, kedy posudzujeme, ako s týmito peniazmi naložiť a či je to vhodné urobiť práve už pripravenou výzvou. 
Doplňujúca otázka Mám tomu teda rozumieť, že vlastne celú tú, celú tú výzvu, ktorá bola vyhlásená ešte v roku 2019 a tie následné, následné kroky ako minister, resp. autorita zodpovedná za celý tento rezort, dáte ešte preveriť? 
Doplňujúca odpoveď Áno. My dnes zvažujeme, či na jednej strane pokračovať v tejto výzve a ako v rámci existujúcich právnych mantinelov vieme pôvodne zámer len čisto vyčistiť tie kanále, upraviť tak, aby plnili aj vodozádržnú funkciu, alebo či nájdeme právne komfortný spôsob, ako túto výzvu zrušiť a tieto prostriedky alokovať v rezorte inak, samozrejme, v oblasti hydromeliorácií, ale na iné opatrenia, lebo treba vedieť, že tým rozhodnutím z februára 2021, rozhodnutím PPA o pridelení nenávratného finančného prostriedku sa ten právny stav zmenil do situácie, kedy ak by hydromeliorácie nepokračovali s vysúťaženými firmami tým, že by nepodpísali zmluvu s PPA-čkou, poskytli by právny dôvod na to, aby tieto firmy žalovali samotnú PPA, navyše s ohľadom na to, že samotný celý proces obstarávania tých dodávateľov zo strany PPA bol kontrolovaný ÚVO a ÚVO v decembri konštatovalo, že všetko je v poriadku. Ja osobne si myslím, že je dosť zložité, keď takýto veľký projekt sa realizuje s takouto veľkou alokáciou prvýkrát v histórii Slovenska žltým FIDIC-om na, v podstate vodnej stavbe, a dneska je o to väčší problém, že my nechceme len vyčistiť tie kanále, lebo správne sa pýtaš, že prečo by sme mali len vodu odvádzať. Nie, my vodu práveže potrebujeme, naopak, zadržiavať v krajine a len chrániť tú krajinu, keď príde storočná voda, aby sa nezaplavovali veľké poľnohospodárske plochy alebo obce. A ako budeme skúmať tie povolenia, ktoré má zabezpečovať dodávateľ, keď samotnú legislatívu na takéto stavby, ktoré plnia nielen odvodňovací, ale aj vodozádržný charakter, dneska len pripravujeme. Takže je to naozaj aj zložitý právny problém a ja nechcem len čisto politicky ľúbivo povedať, áno, sú tam pochybnosti, ako sa tá výzva pripravila, kto bol za tým, a zrušiť to. To by nebolo zodpovedné, lebo možnože by som pre svojho nástupcu pripravil nejaký veľký právny spor v rozsahu neviem koľkých miliónov. A preto chceme postupovať zodpovedne, tak, aby sme si boli istí, že keď budeme pokračovať v tom projekte, tak dosiahneme to, čo potrebujeme, že tie peniaze budú efektívne využité na adaptáciu tých odvodňovacích kanálov, že budú plniť aj tú vodozádržnú funkciu v rozsahu, ktorý chceme, aby bol vymodelovaný a otestovaný, alebo keď to zrušíme a použijeme to inak, tak nikto nemôže povedať, že sme vyrobili právny spor. A musíme sa ubezpečiť aj o tom, že tú alokáciu bezpečne minieme do roku 2025, lebo musíme požiadať potom o modifikáciu prechodného, teda SPP v prechodnom období, prehnať to cez schvaľovací proces Bruselu, čiže, a tam sa napočítavajú lehoty, nové vyhlásenie výzvy ÚVO. Vieme, že to všetko trvá, takže je to komplex otázok, ktoré musíme zvážiť, aby sme ako dobrý hospodár prijali správne rozhodnutie. Ďakujem. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.