Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 12. 2021 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Pán premiér, vám a pánom Matovičovi a Rezníkovi bol adresovaný otvorený list, aby ste "hádanie sa" o ochorení COVID-19 a o očkovaní preniesli na pôdu okrúhlych stolov s účasťou odborníkov, ktorí nemajú len jeden názor, ale aj iné vedecky podložené názory. Ľudia by sa tak mohli dozvedieť všetky potrebné informácie, jedná sa predsa o ich zdravie a vy ich predsa nabádate k zodpovednosti. Nezaregistroval som vašu odpoveď na tento list, preto sa pýtam, či ste odpovedali a ak nie, prečo. Máte obavy z takýchto diskusií? 
Adresát predseda vlády SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 9. 12. 2021 
Zodpovedal predseda vlády SR Eduard Heger 
Odpoveď Vážený pán poslanec, dovoľte mi aby som teda uviedol odpoveď do takého širšieho kontextu. Ak sledujete moju prácu, tak iste vidíte a na úvod poznamenám, že pred tým, ako som teda sa stal predsedom vlády Slovenskej republiky, som pár týždňov bol aj zastupujúcim ministrom zdravotníctva, a už vtedy som sa veľmi intenzívne zaujímal o túto tému a začal som viesť aj vďaka tomu, že som bol zastupujúci minister zdravotníctva, som mal prístup vlastne k mnohým odborníkom nielen v tejto téme, ale vôbec v zdravotníctve a začal som viesť odbornú diskusiu. Som človek, ktorý veľmi rád dáva priestor konštruktívnej a kvalifikovanej diskusii, a používam tieto obidve slová, lebo myslím si, že sú veľmi dôležité na to, aby sa občania, a ale aby sa vôbec všetci, ktorí o to majú záujem, dozvedeli tie podstatné, kvalitné informácie, takže konštruktívna a kvalifikovaná. Na druhej strane som veľmi pozorne počúval a čítal podnety od občanov, ktoré smerovali vlastne k nepriamo aj k otázke, ktorú kladiete vy, a dokonca rozhodol som sa zorganizovať už vo funkcii predsedu vlády viaceré regionálne diskusie na rôzne tieto otázky, ktoré zaujímali občanov. Chcem však pri tejto príležitosti položiť vám, pán poslanec, otázku, pretože práve tá otázka má natieniť aj opodstatnenosť, alebo resp. ako by mala byť správne položená otázka, ak chcem na akúkoľvek tému diskutovať. Téma pandémie sa stala takou, ako v politike sa zvykne hovoriť, chlebovou témou a, samozrejme, výdobytok demokracie je, že ľudia môžu mať svoj názor, ale vieme, že názor je najnižšia úroveň poznania a je dôležité mať poznatky. A na to, aby ste mali poznatky, potrebujete jednak študovať literatúru, ktorá sa toho týka, a zároveň diskutovať s ľuďmi, ktorí majú v tej oblasti skúsenosti a ktorí majú v tej oblasti aj výsledky. A tu smerujem práve k tej otázke a zároveň nepriamo aj k odpovedi na vašu otázku. Skúsme si to vykresliť napríklad na prípade operácie srdca, ako prvý príklad uvediem. Myslíte si, že je vhodné, aby o tom, ako sa operuje srdce, diskutoval kardiochirurg s gynekológom? Alebo zubárom? Bola by takáto diskusia prínosná pre to, ako operovať srdce lepšie? Alebo zoberme si napríklad diskusiu, odbornú diskusiu medzi lekármi, lebo toto všetko sú lekári, napríklad o postupoch z hľadiska zubnej starostlivosti. Povedzme, že by zubár, skúsený zubár, viedol diskusiu taktiež s gynekológom alebo s kardiológom, alebo s kardiochirurgom o tom, akým spôsobom vŕtať zub a podobne. Pýtam sa, akú pridanú hodnotu by mali takíto skúsení odborníci pri diskusii o tom, ako kvalifikovane napredovať v metódach a postupoch pri ošetrovaní zubov alebo pri tom srdci, a zoberme si, že dokonca by sme tú diskusiu rozšírili o ľudí, ktorí dokonca nemajú ani v tej oblasti vzdelanie, ale majú veľmi veľa toho naštudovaného napríklad na internete. Pýtam sa, akým obohatením by bola diskusia takýchto ľudí za jedným stolom pre to, akým, ako postupovať a napredovať v týchto medicínskych postupoch. To je asi to najdôležitejšie, čo si potrebujeme pri tejto diskusii položiť, pretože je správne, ak sa vedie diskusia medzi lekármi, ktorí sú z toho istého odvetvia alebo z toho istého odboru a hľadajú práve tie najlepšie postupy. Musím však povedať, že takáto diskusia na Slovensku prebieha. Ale zrejme vy nepoukazujete práve na takúto diskusiu. Z toho, čo vidím aj z vašej otázky, vy poukazujete na diskusiu napríklad takého charakteru, že by sa viedla diskusia o operácii srdca medzi kardiochirurgom, zubárom a gynekológom. To asi by nebolo cieľom ani pridanou hodnotou. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Pán premiér, vy máte odpovedať na otázky poslancov, nie poslanci na vaše otázky. To je jedna vec. Ja som rozmýšľal nad diskusiou, ktorá by bola v tých veciach, ktoré sa týkajú pandémie. To znamená, ak je tam infektológ, ak je tam internista, ak je tam lekár, ktorý je v tejto veci vzdelaný. Tak prečo takáto diskusia nie je? A keď ste boli minister zdravotníctva, zastupovali ste, zistili ste, že máme nedostatok lekárov a sestier. A čo ste v tejto veci vtedy spravili? Ako ste za dva roky stabilizovali zdravotnícky personál? A ďalšia moja otázka, že kde je tá sľubovaná transparentnosť, ktorú ste sľubovali pred voľbami. Ako má byť táto vláda dôveryhodná, keď naprieč politickým spektrom nediskutuje s občanmi alebo s odborníkmi aj zo zahraničia? Ja sa pýtam, pán premiér, ja hľadám odpoveď a občania sa pýtajú. Tak ja sa pýtam za tých občanov, takže ja by som prosil odpoveď. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem za doplňujúcu otázku. Pán poslanec, predpokladám, že ste ma počúvali, kým som teraz odpovedal, pretože na diskusiu je potrebné aj vedieť počúvať. To je veľmi dôležité. Diskusia nie je monológ, je to dialóg. Čiže počúvanie, odpovedanie, odpovedanie, počúvanie. Som rád, že ste doplnili otázku, a verím, že budete pokračovať v počúvaní toho, čo poviem. A ja som povedal vo svojej prvej časti, že tie diskusie vediem v regiónoch aj s občanmi, aj s odborníkmi, takže to máme zodpovedané. To sa deje. Takisto som odpovedal, že tie diskusie medzi tými odbornosťami, ktoré ste povedali, sa vedú. Ale ich výsledky sú známe. Aj ich názory, týchto ľudí, sú známe. Áno, do tých diskusií sa zapájajú aj ľudia, ktorí nemajú tú odbornosť. Žiaľ, na škodu veci. A keď sa ma pýtate, čo som urobil ako zastupujúci minister zdravotníctva za tri týždne pre to, aby bolo viac lekárov, tak predpokladám, že si uvedomujete absurdnosť svojej otázky. A keď sa chceme teda baviť o počte lekárov, tak ja vás, páni poslanci a dámy poslanci, poprosím, aby ste si naštudovali veci predtým, ako kladiete otázky, pretože ja som si dal pripraviť podklady, a musím povedať, že v porovnaní s rokom 2010 má Slovensko viac lekárov, ako malo. Dokonca za posledné roky je tam nárast, nie veľký, nie veľký, ale je. Ak hovoríme o úbytku lekárov alebo zdravotných sestier, tak hovoríme primárne z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku. Nepredpokladám, páni poslanci, že by ste chceli, alebo pani poslankyne, že by ste chceli teraz nútiť ľudí, hoci majú nárok na odchod do dôchodku, aby doňho nešli. To nepredpokladám. Čiže majú právo využiť túto svoju možnosť ísť do dôchodku, keď ich dôchodkový vek nastane, tak ako to býva po iné roky. Po druhé. Keď si zoberiete samotných anestéziológov, o ktorých vieme, že sú najdôležitejší z hľadiska zápasu s COVID-om. Vieme, že príprava takýchto lekárov v škole, na univerzitách je šesť rokov. Vieme, že zručnosť v tak náročnom a dôležitom odbore trvá opäť mnoho rokov. Nepredpokladám, že by ste chceli, aby pacientov v ťažkých stavoch, ktorí, sú potrebné, aby boli pripnutí na umelú pľúcnu ventiláciu, aby to robili ľudia, ktorí v tom nemajú zručnosť a skúsenosť a, nedajbože, vzdelanie. Ak keďže vieme, že tie potrebné roky na to, aby ste takýchto lekárov pripravili, tak je úplne samozrejmé, že vláda za dva roky nevie zabezpečiť vyšší počet, ako už lekári, ktorí sú v systéme, takže, prosím, klaďte otázky, ktoré sú relevantné, a nie, ktoré sú populistické, pretože zneužívate, zneužívate nedostatok informácií u občanov na to, aby ste sa zapáčili, a nehovoríte celú pravdu. Ale i napriek tomu, vďakabohu, pribúda počet anestéziológov a máme ich viac, ako sme ich mali pred rokom, ako sme ich mali pred dvomi rokmi. Na druhej strane, áno, zdravotníctvo je po mnohých rokoch inej garnitúry na Slovensku na kolenách. A preto som ja ešte ako minister financií, spolu s kolegami vo vláde sme sa rozhodli, že z jednou z dvoch národných priorít Plánu obnovy, hoci sme nemuseli, bude zdravotníctvo. A ja si pamätám hlasy tejto Národnej rady, ktorá hovorila, nemali ste dávať toľko peňazí do toho zdravotníctva, prečo ste nedali na taký rezort, onaký, tamtaký. Práve preto, že zdravotníctvo to potrebuje najviac, pán poslanec. Preto sme povedali, že dáme navýšenie do infraštruktúry, pretože zdravotníctvo bolo vyzlečené donaha počas tejto pandémie a odna... obnažilo hanbu predchádzajúcich vlád. A to je neodškriepiteľné, hoci populistickými rečami sa snažia túto hanbu zaodieť predstavitelia vtedajších vlád a dnešnej opozície. Ale pravda nepotrebuje svoju obhajobu, a preto vám ju len ponúkam, či ju chcete akceptovať, alebo nie. Takže my budeme naďalej tvrdo pracovať na tom, aby sme zlepšovali systém, aby lekári neodchádzali do zahraničia, aby odchádzali pracovať tu, aby mali omnoho lepšie podmienky, lebo ak sa rozprávate s lekármi, ak si dáte, pán poslanec, tú námahu a budete sa rozprávať s lekármi prinajmenšom toľko, čo ja, tak zistíte, čo všetko potrebujú k svojej práci a čo je v skutočnosti tou najväčšou prekážkou. A verím, že potom tu v parlamente budeme mať kvalifikovanú a konštruktívnu diskusiu. Ďakujem pekne, skončil som. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.