Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 12. 2021 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Pán minister, zakázali ste vstup rodičov do materských škôl (režim Očkovaný/Prekonaný). Dostal som podnet od pani učiteľky z jednej materskej školy: Ak učiteľky majú otvárať dvere rodičom, kontrolovať ich COVIDpasy, merať deťom pri vstupe teplotu a prezliekať ich v šatni, ako môžu byť zodpovedné za ostatné deti, ktoré zostanú v triede bez dozoru? (zberná trieda má cca 20 detí - 2,5 až 6-ročných). 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling 
Dátum odpovede 2. 12. 2021 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 
Odpoveď Vážený pán podpredseda, ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ministerstvo školstva v súvislosti so vstupom cudzích osôb do priestorov materskej školy pripravilo usmernenie pre riaditeľov škôl. Uvedeným obmedzením vstupu cudzích osôb do priestoru školy alebo školského zariadenia však nie je dotknutá možnosť detí a žiakov navštevovať školu alebo školské zariadenie. V prvom rade pokyny pre návštevníkov upravuje prevádzkový poriadok školy a návrhy na ich zmenu schvaľuje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Pokyny pre návštevníkov materskej školy je potrebné upraviť tak, aby sa zvýšila ochrana zdravia všetkých detí, ale aj zamestnancov materských škôl. Je veľmi dôležité, aby materské školy ostali v prevádzke čo najdlhšie obdobie a zamedzilo sa ich zatváraniu v čo najväčšom možnom rozsahu. V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou a odporúčaniami odborníkov a pediatrov sme práve toto opatrenie zahrnuli do manuálu školský semafor ako odporúčanie na zamedzenie rizika prenosu ochorenia COVID-19, ako aj iných prenosných ochorení práve v spoločných priestoroch materskej školy, kde dochádza k premiešaniu veľkého počtu detí a ich zákonných zástupcov. Len pre informáciu, na začiatku minulého školského roka bol vstup cudzích osôb do priestorov škôl a školských zariadení obmedzený úplne. Cieľom tohto opatrenia bolo vytvoriť čo najbezpečnejšie prostredie v materských školách. Ministerstvo školstva si uvedomuje náročnosť tejto situácie, a preto prinieslo usmernenie s piatimi odporúčanými spôsobmi pri rannom preberaní a popoludňajšom odovzdávaní dieťaťa zákonným zástupcom, nakoľko materská škola má špecifický charakter výchovnovzdelávacej činnosti. Ak je možné, aby materská škola zabezpečila odovzdávanie a preberanie dieťaťa jedným z týchto spôsobov, môže vo výnimočných prípadoch umožniť vstup cudzej osoby na nevyhnutný čas, maximálne na 10 minút, a v obmedzenom počte, pričom tento počet by nemal presiahnuť dve cudzie osoby. O takomto postupe riaditeľ materskej školy informuje zriaďovateľa. Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu pozornosť. 
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Neviem, či mi budete, pán minister, vedieť odpovedať, lebo vy tu zastupujete ministra školstva, ale tá skupina detí dva a pol až šesť, to je skupina detí, ktoré chodia do materskej školy a ich rodičia sú vo veku tak do štyridsať rokov, predpokladám. Toto je skupina ľudí, ktorá je najmenej ohrozená, čo sa týka COVID-u, a ak aj dostanú, majú najjednoduchší priebeh, preto ja nevidím zmysel v tomto opatrení osobne, možno obmedziť počet vstupujúcich osôb do objektu, toto, toto vidím ako reálne, ale takýmto spôsobom tých ľudí segregovať, sa mi to nezdá. Ale po tom, čo ste mi povedali, že teda ministerstvo upravilo tých päť vyhlášok, tak to sa mi zdá byť ako primerané, len momentálne vychádzajú odporúčania riaditeľov škôl, resp. tie záväzné usmernenia v tom, že iba v režime OP majú vstup, práve preto som položil tú otázku, že samé učiteľky majú problém s tým, ak je jedna na dvadsať detí alebo dve, tak jedna musí to dieťa komplet vyzliecť, komplet obliecť a vyniesť ho rodičom von, lebo dieťa vo veku dva a pol roka, alebo tri sa samé obliecť nevie, resp. no, nedokáže to, takže moja otázka je teda, že prečo táto skupina, ktorá je najmenej ohrozená, sa takýmto spôsobom blokuje. Ak mi viete odpovedať, budem rád, keď nie, tak nie. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, keďže aj mne ľudia takéto otázky podobného typu dávajú, tak som sa pýtal pána ministra školstva, aby som to pochopil a vedel vám zreprodukovať. Čiže riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa a prípadne po konzultácii s regionálnym hygienikom môže upraviť ten režim tak, ako sme hovorili, aby k tým problémom, na ktoré ste aj vy upozornili, alebo vás sa na to pýtajú občania, aby k tomu nedochádzalo. To znamená, je tam vlastne dve cudzie osoby, maximálne na desať minút. Hej, čiže dá sa to vyriešiť. Samozrejme, že závisí to teda od dohody riaditeľa materskej školy so zriaďovateľom, ale predpokladám, že v takýchto situáciách asi nikto nebude mať problém to vyriešiť tak, aby to bolo k spokojnosti aj učiteľov, aj rodičov. A čo sa týka toho vášho argumentu, ktorý ste použili, že akoby tieto skupiny osôb, čiže nazvime to že deti, malé deti alebo tie najmenšie deti a ich rodičia nie sú až tak ohrozenou skupinou, čo sa týka COVID-u, to je pravda. Myslím si z toho, ako som vnímal názory členov lekárskeho konzília, tu nejde o to, že by oni sami boli tými ohrozenými skupinami, ale to sú dve skupiny, čiže deti a vlastne o generáciu ďalej ich rodičia, medzi ktorými sa aktuálne vlastne COVID najrýchlejšie šíri. Čiže nejde ani tak o to, že by oni sami boli nejako najviac ohrození touto chorobou, ale je prirodzené, že keď sa ten COVID šíri a každý z nás má vo svojom okruhu aj starších ľudí alebo sa stretáva s ďalšími, ktorí sa pravidelne stretávajú so staršími ľuďmi už len kvôli tomu, keď sa starajú o svojich rodičov alebo starých rodičov, tak z toho dôvodu treba byť opatrní vo všetkých kategóriách, pričom upozorňujem, že v mnohých rodinách je prirodzeným, bežným zvykom, že starí rodičia pomáhajú svojim deťom so starostlivosťou o vnúčikov, čiže k tomu styku vlastne všetkých vekových kategórií dochádza. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.