Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 24. 11. 2021 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka V rámci decentralizácie verejnej správy prešli kompetencie zo štátu na samosprávy bez toho, aby bol realizovaný audit, čo výkon tej-ktorej úlohy reálne stojí. Podľa Čl. 71 (1) Ústavy SR platí, že, citujem: „Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.“ Naše samosprávy dlhodobo vláde hlásia, že financovanie preneseného výkonu zo strany štátu je výrazne podhodnotené oproti reálnym nákladom. Výnosy, na základe ktorých štát posúva financie na prenesený výkon obciam a mestám, sú neraz aj desať rokov staré, nezohľadňujú teda ani infláciu. Kedy a ako mieni vláda tento problém riešiť? 
Adresát dočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard Heger 
Dátum odpovede 25. 11. 2021 
Zodpovedal dočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Eduard Heger 
Odpoveď Myslím si, že tá odpoveď je v duchu tej predchádzajúcej. Ja by som bol, samozrejme, rád, keby sme to vedeli riešiť hneď, ale tá diskusia je, hovorím, politicky tak náročná, snažil som sa o ňu, ešte keď som bol na ministerstve financií. Súhlasím. Myslím si, že treba sa tým zapodievať, a budem rád, keď sa aj vy do toho, pán poslanec, zapojíte. Tá skupina tu je, ale pri všetkých týchto veciach, ktoré riešime, je toto niečo, čo momentálne nemá toľko dostatku kapacít politických. Takže, ďakujem pekne za pochopenie. Dámy a páni, prajem vám ešte pekný rokovací deň. Dovidenia. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.