Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Ondrej Dostál

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 24. 11. 2021 
Zadávateľ Ondrej Dostál 
Otázka V súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 748 z 8. decembra 2011 mala vláda Slovenskej republiky vykonať komplexný audit výkonu kompetencií podľa jednotlivých úrovni verejnej správy a zabezpečenie ich financovania a predložiť ho Národnej rade Slovenskej republiky. Prešlo takmer desať rokov, a žiadna z doterajších vlád sa k tejto úlohe nepostavila čelom a dosiaľ splnená nebola. Vie vláda Slovenskej republiky o neplnení tejto úlohy a mieni sa jej venovať? 
Adresát dočasne poverený minister financií SR Igor Matovič 
Dátum odpovede 25. 11. 2021 
Zodpovedal dočasne poverený minister životného prostredia SR Ján Budaj 
Odpoveď Ďakujem pekne. Dovolím si menom pána ministra financií prečítať reakciu na túto interpeláciu. Predmetná problematika bola gestorsky, vecne aj procesne zabezpečovaná ministerstvom vnútra za spolupráce s ministerstvom financií a ďalších rezortov. Napriek tomu, že uvedená úloha gestorsky vôbec nepatrila do portfólia ministerstva financií, môžem vás informovať, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 226 zo 14. mája 2014 vzala na vedomie súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy, segmentu územnej samosprávy a tiež návrh na zabezpečenie financovania kompetencií verejnej správy ako východisko pre ďalšie rozpracovanie procesu modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike. V nadväznosti na programové vyhlásenie našej vlády vznikla pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky komisia pre reformu verejnej správy, ktorá sa bude problematikou komplexne zaoberať a mala by predstúpiť s návrhom reformy. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď, ktorá viem, že teda to nie je vaša úloha v rámci vlády, len teda by som pripomenul, že to uznesenie parlamentu hovorilo aj o tom, že ten audit, môžme sa sporiť nakoľko, nakoľko bol komplexný. Podľa mňa nebol dostatočný ani vo vzťahu k územnej samospráve, ani vo vzťahu k štátnej správe. Ale teda tá požiadavka parlamentu bola, že sa to má predložiť na rokovanie parlamentu, ale to len teda mimochodom hovorím, pripomínam, ale teda keďže to je úloha, ktorou sa bude zaoberať celá vláda, tak by som chcel len teda apelovať aj na vás ako človeka, ktorý má bohaté skúsenosti aj zo samosprávnej politiky a teda vie, s čím sa samospráva borí, aby ste, ak teda sa niečo dostane na grémiá, ktorých budete účastný, dbal na to. Ja som to teda hovoril aj v odpovedi alebo teda v reakcii na odpoveď pána premiéra, že ten prenesený výkon štátnej správy je dlhodobo podfinancovaný, ani to základné nastavenie nebolo, nebolo urobené na základe nejakej analýzy, koľko výkon ktorej kompetencie, kompetencie stojí. A teda na príklade Starého Mesta, ktorý som tu uvádzal, je, teda možno je to extrémne, ale teda u nás to, čo dáva štát na stavebný úrad, tu ide o nejakých 10 alebo 15 % z toho, čo to reálne, reálne stojí. 
Doplňujúca odpoveď Samozrejme, nechcem príliš improvizovať. Vy dobre viete, že sa chystá zmena stavebného zákonu, ktorá má odbremeniť od týchto výdajov samosprávu. Nevieme ešte, aká bude definitívna podoba zákona. Ale v celku, samozrejme, nemožno nesúhlasiť, že bývalé vlády s obľubou prenášali ďalšie a ďalšie výkony na samosprávu bez toho, že by im presúvali peniaze, a tým si vylepšovali rozpočet. Táto dosť pochybná metodika vytvorila za posledné desaťročie veľký deficit medzi očakávaniami, ktoré oprávnene občania od samosprávy majú, a medzi reálnymi možnosťami, ktoré samospráva môže vykonať. Možno dôsledkom toho sú aj také výsledky, že z dvadsiatich šiestich obcí má 26 nekorektne podané žiadosti na envirofond. Iná otázka je, že ako je možné, že boli odsúhlasené bývalým ministrom. Ale to je téma navyše. Fakt je, že samospráva si zaslúži zásadnú inventúru, aj v dobrom, aj v zlom, že obidve, obidve vývojové línie – čiže aj degradácia, aj rozvoj – by sa mali po tridsiatich rokoch zhodnotiť, zvýrazniť to dobré, tie dobré smery, kde samospráva uspela, a tam, kde samospráva proste neuspela a kde to aj zámerne bolo pripravené takto, tak tam urobiť nápravu. Poviem vám pre ilustráciu príklad z môjho rezortu. Pokiaľ samospráve zveruje zákon, až doteraz je tomu tak, aby udeľoval starosta pokuty za čierne skládky, ktoré jeho občania vyhodia, aby udeľoval pokuty napríklad za septiky, ktoré majú prederavené, tak akoby mu zákon odkazoval, že choď a trestaj svojich vlastných voličov, aby ťa už nikdy nezvolili. Takto nastavený zákon je naivný, je slabo vykonateľný. Starostovia ho proste nevykonávajú a výsledok je, že trpí životné prostredie, lebo tieto veci sa proste nevykonávajú. Obec, keď nahlási neznámeho autora čiernej skládky, tak ho má, tak ju má sama zo zákona odstrániť. Tak za týchto okolností máme stav, že obec najradšej nenahlasuje vôbec nič, ale zároveň ani čiernu skládku neodstráni. Čiže tá taká nehybnosť a nedvižnosť, ktorá mnohých ľudí naozaj úprimne a oprávnene hnevá, tak tá je priamo akoby zakotvená v zlých mechanizmoch, ako boli nastavené. Čiže toto mám na mysli, nie nejaké rúcanie samosprávy, ale tých 30 rokov presne ukázalo, ktoré boli omyly alebo možno aj zámerne zle nastavené pravidlá a ktoré, naopak, v ktorých samospráva bola veľmi úspešná a kde bola pre Slovensko prospešná. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.