Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 11. 2021 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Pán minister, koľko lekárov a sestier odišlo zo zdravotného systému za rok 2020 a 2021? Koľko ich aktuálne máme?  
Adresát minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Dátum odpovede 11. 11. 2021 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený poslanec, vzhľadom k tomu, že za rok 2021 nemáme ešte konečné údaje, tak vám skúsim prečítať numerické údaje za roky 2019 a 2020. V posledných dvoch rokoch, to je 2019 a 2020 sumárne evidujeme odchod zo zdravotného systému 2 278 lekárov, z toho v roku 2020 1 140 lekárov a v roku 2019 1 138. Podľa súčasných dát medzi januárom a májom 2021 odišlo zo zdravotného systému 484 lekárov. V tom istom období do systému pribudlo 271 nových lekárov. V Slovenskej republike toho času štatisticky evidujeme 20 026 lekárov. Obdobne vám poviem aj údaje o zdravotníckom povolaní sestra. Podľa štatistiky NCZI na Slovensku evidujeme toho času 31-tisíc nula, teda 604 sestier. V posledných dvoch rokoch 2020 a 2021, samozrejme, údaje z roku ´21 nie sú konečné, sumárne evidujeme odchod zo zdravotného systému 1 762 sestier, z toho v roku 911... teda z toho roku 2020 911 sestier a v roku 2021, údaje k 1. 11. 851 sestier. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka Som sa vypol? Ďakujem pekne. Pán minister, ja som sa predtým, budem reagovať aj na tú otázku predtým, dávam doplňujúcu. Ja viem osobne, lebo to, čo som vám spomínal ten príklad, to bola osoba, ktorá bola trikrát očkovaná a doniesla to domov a rozniesla to. To znamená, vôbec tam nie je celkom pravda, že sa to neroznáša. Ja sa preto pýtam, že akým spôsobom chceme zamedziť tomu, aby sa to nešírilo ďalej. Mne ide o to, aby sme si neklamali tu, že sa to neroznáša aj tými očkovanými. Iba o to mi ide. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. Myslím si, že údaje z krajín, ktoré majú očkovanosť 80 % a vyššie, hovoria o všetkom. Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.