Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 11. 2021 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Pán minister, s kým ste sa dohodli, že zoznam kategorizovaných nemocníc zverejníte až po voľbách? Aký to má zmysel?  
Adresát minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Dátum odpovede 11. 11. 2021 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, požiadavka posunu termínu vytvorenia, a teda aj zverejnenia finálnej siete nemocníc za účelom vytvorenia dodatočného priestoru na diskusiu bola vznesená viacerými pripomienkujúcimi subjektami v rámci medzirezortného pripomienkového konania k predmetnému zákonu. Ministerstvo sa následne po absolvovaní všetkých rozporových konaní v rámci vyhodnotenia pripomienok rozhodlo tejto požiadavke pripomienkujúcich subjektov vyhovieť. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka Áno, pán minister, len potom tá reforma nemocníc vzbudzuje v ľuďoch a v tých nezainteresovaných podozrenie, že čo sa bude po tých voľbách diať. Viete, že vy keby ste dali, že áno, táto nemocnica bude takáto, táto nemocnica bude iná, táto bude reprofilizovaná a bude vyzerať asi takto, tí ľudia by vedeli, do čoho idú, ale oni momentálne majú nedôveru hlavne kvôli tomu, že to nemajú vysvetlené. Ak môžte, tak, prosím vás, odpovedzte. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Pán poslanec, sa tu používajú termíny, ktoré hovoria o zrušení, reprofilizácii a podobné veci. Tento zákon hovorí iba o tom, akým spôsobom budeme vyhodnocovať kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb. Hovorí o tom, akým spôsobom budeme koncipovať sieť všeobecných lekárov a lekárov pre deti a dorast. Keďže chápem obavám spoločnosti alebo teda miest, obcí a občanov tejto republiky o zdravotnej staro... alebo o kvalitu zdravotnej starostlivosti, dohodli sme sa s viacerými subjektami, medzi ktorými boli starostovia, ZMOS, Asociácia nemocníc Slovenska, všetky profesné organizácie, že znovu prehodnotíme veci, ktoré budú viesť k vytvoreniu tých kritérií, ktoré by mali vyhodnocovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Takisto si necháme ešte čas na to, aby sme mohli dospieť k zhode v tom, ktorá nemocnica bude mať aké úlohy a akým spôsobom jednotlivé subjekty, a bude o tom ešte veľa diskusií v druhom čítaní, pokiaľ k nemu dôjde, o tomto zákone, takže myslím si, že žiadne obavy nie sú namieste. Žiadne nemocnice sa nejdú rušiť, žiadne oddelenia nebudú, ako vy hovoríte, zlikvidované a nemocnice budú zrušené, ani žiadne doliečováky nejdeme vyrábať. Takže to, čo sa dohodlo v rámci MPK, to si ctíme, a preto sme ten termín posunuli o rok. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.