Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Čepček

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10. 11. 2021 
Zadávateľ Martin Čepček 
Otázka Ako je možné, že v prípade členov domácnosti zaočkovaných, u ktorých prepukne COVID a sú kvôli nemu v lepšom prípade na PN v domácom prostredí, neplatí v prípade ich zaočkovania povinnosť dodržať domácu karanténu?  
Adresát minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Dátum odpovede 11. 11. 2021 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, nie je úplne jasné znenie otázky, či sa jedná o izoláciu osoby očkovanej a pozitívne testovanej, alebo o karanténu osoby očkovanej, ktorá prešla, teda prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou. Takže odpoveď na obe možnosti je, podľa súčasne platnej vyhlášky č. 252 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, nemá povinnosť karantény po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 osoba očkovaná, u ktorej sa nevyskytujú klinické príznaky ochorenia. Povinnosť izolácie má očkovaná osoba v prípade, že u tejto sa po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 vyskytujú klinické príznaky ochorenia, a v prípade, že je osoba pozitívne testovaná. Vyhláška a jej znenie bola konzultovaná s konzíliom odborníkov a na základe odporúčaní svetových zdravotníckych autorít, to znamená Svetová zdravotnícka organizácia a Európske centrum pre kontrolu liečiv. Karanténa pre očkovaných ako úzkych kontaktov k osobám pozitívne testovaným nebola odporúčaná, čo však v prípade nových variantov vírusu SARS-CoV-2 sa prehodnocuje aj voči očkovaným a následne sa môže zapracovať do novely tejto vyhlášky. Ďakujem. 
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister. Ja poznám niekoľko prípadov, práve preto som sa pýtal, kde človek po tretej dávke dostal COVID, doniesol ho do domácnosti, dieťa dostalo COVID a manžel alebo manželka, ktorí žili v tej domácnosti, išiel normálne do práce kvôli tomu, že bol zaočkovaný. A to isté sa stáva aj v škole, že učiteľka učí v triede, kde je pozitívne testované dieťa, a pokiaľ je, pokiaľ je očkovaná, môže sa vrátiť normálne do školy, a pokiaľ nie je očkovaná, musí ostať doma a ísť sa otestovať. Tak toto mi nejde do hlavy, keďže vieme, že už dnes aj ľudia ktorí sú očkovaní, roznášajú túto pandémiu, tak prečo v podstate nie sú tie pravidlá nejakým spôsobom zjednotené. Ďakujem. 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. Áno, je pravdou, že osoba, ktorá je očkovaná môže byť pozitívna na COVID. O roznášaní, ako tu niekoľkokrát v tejto diskusii prebehlo, aj k inému zákonu ešte bude prebiehať, pravdepodobnosť nakazenia je veľmi nízka. U osôb, ktoré sú zaočkované, je pravdepodobnosť nakazenia ďalších osôb veľmi nízka, v niektorých prípadoch blízka nule. Takže tie pravidlá, ktoré sú nastavené tak, ako sú nastavené, si myslím, že v súčasnej dobe spĺňajú kritériá ochrany verejného zdravia, a ako som povedal na záver, v prípade nových štúdií a nových poznatkov a objavenia sa infekčnejších mutácií vírusu, sa tieto opatrenia prehodnotia. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.